Meghirdetett képzések

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar által meghirdetett képzések a 2018. évi pótfelvételi eljárásban

Nappali képzések Alapképzési szakok Képzési idő 7 félév

 

Képz.

szint

Munka-

rend

Fin.

forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

N

K

mezőgazdasági mérnöki

(magyar nyelven)*

250.000 Ft

Kettőt kell választani:

biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. angol v. francia v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. szlovák v. elektronikai alapismeretek v. építészeti és építési alapismeretek v. faipari alapismeretek v. gépészeti alapismeretek v. informatikai alapismeretek v. kereskedelmi és marketing alapismeretek v. környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek v. közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) v. közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) v közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) v. közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), v. mezőgazdasági alapismeretek v. erdészet és vadgazdálkodás ismeretek v. élelmiszeripar ismeretek v. építőipar ismeretek v. faipar ismeretek v. földmérés ismeretek v. gépészet ismeretek v. informatika ismeretek v. kereskedelem ismeretek v. kertészet és parképítés ismeretek v. környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek v. közgazdaság ismeretek v. közlekedés ismeretek v. közlekedésépítő ismeretek v. mezőgazdaság ismeretek v. mezőgazdasági gépész ismeretek v. vegyész ismeretek v. vegyipar ismeretek v. villamosipar és elektronika ismeretek

A

N

K

mezőgazdasági mérnöki

(angol nyelven)

250.000 Ft

A

N

K

vadgazda mérnöki

250.000 Ft

A

N

K

vidékfejlesztési agrármérnöki*

250.000 Ft

 

*Mezőgazdasági mérnöki BSc és Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak nappali tagozaton duális képzésként is választható

 

Nappali képzések Felsőoktatási szakképzési szakok Képzési idő 4 félév

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

F

N

K

ménesgazda

200.000 Ft

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

F

N

K

mezőgazdasági

200.000 Ft

 

 

 

Részidős képzés (Levelezős képzés) Mesterképzésben meghirdetett szak Képzési idő 4 félév

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Felvételi követelmények

M

L

K

vidékfejlesztési agrármérnöki (1)

305.000.Ft

felsőfokú oklevél

 

 

Részidős képzések (Levelezős képzések) Alapképzésben meghirdetett szakok Képzési idő 7 félév

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

L

K

mezőgazdasági mérnöki (2)

250.000 Ft

Kettőt kell választani:

biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. angol v. francia v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. szlovák v. elektronikai alapismeretek v. építészeti és építési alapismeretek v. faipari alapismeretek v. gépészeti alapismeretek v. informatikai alapismeretek v. kereskedelmi és marketing alapismeretek v. környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek v. közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) v. közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) v közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) v. közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), v. mezőgazdasági alapismeretek v. erdészet és vadgazdálkodás ismeretek v. élelmiszeripar ismeretek v. építőipar ismeretek v. faipar ismeretek v. földmérés ismeretek v. gépészet ismeretek v. informatika ismeretek v. kereskedelem ismeretek v. kertészet és parképítés ismeretek v. környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek v. közgazdaság ismeretek v. közlekedés ismeretek v. közlekedésépítő ismeretek v. mezőgazdaság ismeretek v. mezőgazdasági gépész ismeretek v. vegyész ismeretek v. vegyipar ismeretek v. villamosipar és elektronika ismeretek

A

L

K

vadgazda mérnöki(2)

250.000 Ft

A

L

K

vidékfejlesztési agrármérnöki(2)

250.000 Ft

 

Részidős képzések (Levelezős képzések) Felsőoktatási szakképzési szakok Képzési idő 4 félév

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

F

L

K

ménesgazda(2)

200.000 Ft

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

F

L

K

mezőgazdasági(2)

200.000 Ft

 

 

 

(1) A levelező munkarendű képzésben MSc-n a konzultációk pénteken és szombaton lesznek.

(2) A levelező munkarendű képzésben a FOSZ és BSc hallgatók tanóráira tömbösítve, a szorgalmi időszak során 3 vagy 4 db egyhetes ciklusban, munkanapokon konzultációs jelleggel történik.

 

Fontos: Csak egy szakra lehet jelentkezni és csak olyan személy jelentkezhet, aki nem nyert felvételt az alapeljárásban és nincs jogorvoslati kérelme bírálat alatt.

 

Tájékoztatnánk továbbá, hogy amennyiben a törvényi szabályozásnak megfelelően végzi tanulmányait, lehetőség van két lezárt félév után az önköltséges képzésről állami ösztöndíjas képzési formára történő átsorolásra.

 

Fontos: A = alapképzés/BSc, 7 féléves képzés, oklevél kiadás feltétele a középfokú komplex nyelvvizsga.

F = felsőoktatási szakképzés/FOSZ, 4 féléves képzés.

M = mesterképzés/MSc 4 féléves képzés, már oklevéllel rendelkezőknek.

Az oklevél beszámíthatóságáról részletek a www.mgk.u-szeged.hu/felvételizőknek honlapon.