MSc pótfelvételi

MSc pótfelvételi

Tájékoztatni szeretném, hogy a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara Hódmezővásárhelyen van. Ebből kifolyólag az oktatás is Hódmezővásáshelyen folyik.

Levelező tagozatos hallgatóinknak két-három hetente lesz a konzultáció, várhatóan pénteki és/vagy szombati napokon.

A felvételi eljárással kapcsolatban az alábbiakról szeretném tájékoztatni:

  • A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának munkatársai a jelentkező adatait ellenőrzik.
  • Ha a jelentkező vidékfejlesztési agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak oklevelével rendelkezik, nincs teendője, amennyiben oklevelét feltöltötte az e-felvételire. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a felvételi eljárás során.
  • Azon jelentkező, aki a fentiektől eltérő végzettséggel szerzett oklevelet, annak kreditbeszámítási kérelmet kell benyújtania a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karára postai úton legkésőbb 2018. augusztus 17-ig az alábbi címre: Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Tanulmányi és Továbbképzési Osztály, 6800 Hódmezővásárhely Andrássy út 15.
  • A kreditbeszámítási kérelmet mellékeljük az érintett jelentkezőnek. Kérem, hogy benyújtáskor a csatolandó okmányokról se feledkezzen meg.
  • A kreditbeszámításról a kari Kreditátviteli Bizottság által hozott határozatot postai úton küldjük meg.


A felvételi tájékoztató ide vonatkozó része:

„4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az agrár képzési terület további alapképzési szakjai, a gazdaságtudományok, a természettudomány és a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai.

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági, vidékfejlesztési, társadalomtudományi és szakigazgatási ismeretek területeiről
az alábbiak szerint:
- természettudományi és agrárismeretek legalább 5 kredit,
- vagy gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 5 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.”