Gyakori kérdések

Gyakori kérdések

gyik


Ha felvettek a felsőoktatási szakképzésre (FOSZ), válthatok-e szakot alapképzésre (BSc)?

Nem, csak azonos képzési szintek között lehet szakot váltani (FOSZ – FOSZ között vagy BSc – BSc között).

 

Ha felvettek, de nem tudom elkezdeni az egyetemet 2019. szeptemberében, halaszthatok-e?

Igen, de csak különösen méltányolható ok miatt (pl. szülés, betegség, méltányosságot érintő váratlan ok.) A technikum elvégzése nem tartozik ide.

 

Mit tegyek, ha nem akarok beiratkozni?

Szíveskedjék egy levelet írni a to@mgk.u-szeged.hu e-mail címre és jelezze a szándékát.

 

Lesz-e következménye annak, ha nem iratkozok be?

Nem, nincs következménye. Amennyiben néhány év múlva élethelyzete megengedi az egyetemi tanulmányokat, akkor felvételizhet az akkori szabályok szerint és a sikeres felvételi után elkezdheti tanulmányait.

 

Emlékeztetem, hogy 2020. szeptemberében csak azok kezdhetik meg tanulmányaikat alapképzésen (BSc), akik rendelkeznek egy komplex középfokú nyelvvizsgával és egy emelt szintű érettségivel.

 

Mit tegyek, ha nem tudok beiratkozni augusztus 26 - 31. között, mert még nyaralok?

Meghatalmazott útján beiratkozhat a megadott időpontokban, vagy csak szeptember 2 – 6. között iratkozik be. Ebben az esetben viszont vegye figyelembe, hogy sorba kell állnia, mert már a felsőbb éves egyetemi hallgatókkal együtt intézik az ügyeit.

 

Mit tegyek, ha nem tudok beköltözni augusztus 29 – 30. között a kollégiumba, mert még nyaralok?

Kérem jelezze ezt kollegánknak:

Békefi Pál gondnok, szállásértékesítő

SZTE MGK Kollégium, 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 10-12.

Telefon vezető: 532-990/165 porta: 532-998 email: bekefi.pal@mgk.u-szeged.hu

 

Mit tegyek, ha elkések a beiratkozási időpontomról?

Foglaljon egy másik, későbbi időpontot, pl. augusztus 31-re.

 

Sajnos a családi helyzetem úgy alakult, hogy nappali tagozaton nem tudom folytatni tanulmányaimat. Mit tegyek?

Különösen méltányolható ok miatt lehet levelező tagozatos hallgató. Kérem, ha ilyen gondja van, írjon a to@mgk.u-szeged.hu e-mail címre.

 

Duális hallgató szeretnék lenni, mit tegyek?

A Duális képzésről szóló értesítőt olvassa át és a kiválasztott partner céggel vegye fel a kapcsolatot. A duális hallgatók az egyetemi tanulmányaik mellett szerzik meg a gyakorlati tudást az adott cégnél.

 

Nem tudtam megszerezni a szociális ösztöndíjhoz szükséges igazolásokat a modulos űrlap beadásáig. Mit tegyek?

Sajnos nem kaphat szociális ösztöndíjat ebben az esetben.

 

Korábban már folytattam egyetemi tanulmányokat, hogyan lehet elismertetni az eddigi teljesítéseimet?

Kreditátvitelre augusztus 19 – szeptember 1. között lesz lehetősége.

Ha 2000 után a Szegedi Tudományegyetem hallgatója volt, akkor csak az ön által tanult tárgy tematikáját kell lefényképeznie vagy a Coospace-ből kifényképeznie a tárgyi követelményt.

 

Ha más egyetemen tanult, vagy 2000 előtt az SZTE-n, akkor az indexet is le kell fényképeznie.

Miden tárgyra külön kérvényt kell beadnia, az előadásra és a gyakorlatra is. A fényképeknek jól olvashatóknak kell lennie.

 

A Modulo/Karközi beadás/Rendes kreditátviteli kérelmet kell beadnia. Tájékoztatnám, hogy korlátozott tárgyakra lehet csak beadnia a kérelmet, szeptemberben.

Ha Ön már korábban jelentős mennyiségű tárgyat teljesített pl. Mezőgazdasági mérnöki BSc-n más egyetemen, akkor ezt jelezze a to@mgk.u-szeged.hu e-mail címre (tanulmányi idő rövidítése miatt).

 

Ha a Mezőgazdasági Kar hallgatója volt, kérem írjon a to@mgk.u-szeged.hu e-mail címre, hogy a kollegákkal megbeszélhesse a Listás kreditátvitelt.

 

Hol kell megírnom egyetemi tanulmányi alkalmassági tesztet?

Minden nappali tagozatra, alapképzésre felvételt nyert hallgatónak számot kell adnia a tudásáról 4 db 1 órás számítógépes teszt formájában. A teszt írása a Mezőgazdasági Karon lesz az első héten.

Tesztek témája: matematikai gondolkodás, dinamikus probléma megoldás, olvasás-szövegértés, karspecifikus teszt.

Jó hír, hogy a sikeres tesztírás után megkapják az első egyetemi kreditjüket.

 

Hogyan és mikor kezdődik a tanév?

Nappali tagozaton szeptember 2-án reggel 8 órakor. Tájékoztatót hallhatnak a tanulmányokkal kapcsolatban (szabályzatok, mire figyeljenek az egyetemi tanulmányok során), majd délelőtt az első óráikon vesznek részt, míg délután lesz a Tanévnyitó ünnepség.

 

Levelező tagozaton, felsőoktatási szakképzésen (FOSZ) és alapképzésen (BSc) szeptember 9-én lesz a tájékoztató, utána konzultáció keretében órákat is hallgathatnak.

Mesterképzésen (MSc) az első konzultáción lesz a tájékoztató.

Pontos időpontokat az órarend tartalmazza.

 

Mit tegyek, ha tanulási problémáim vannak?

Kérem, hogy keresse fel kollegáinkat:

SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ

6722 Szeged, Vitéz utca 17. Telefon: 62/544-029

E-mail: dcentrum@stud.u-szeged.hu; esely@eletv.u-szeged.hu

 

Milyen tárgyakat kell felvennem kurzusként az első félévben?

 

Tájékoztatom Önöket, hogy nem minden félévben lesz 30 kreditnyi tárgyuk. Minden tárgynál fel kell venni az előadás kurzust (ea) és ha van, a gyakorlati (gy) kurzust is.

 

NAPPALI TAGOZAT

 

Mezőgazdasági mérnöki BSc

Tantárgy kódja

Tantárgy megnevezése
BMG17011ea, BMG17011gy

Matematika


BMG17021ea, BMG17021gy

Informatika


BMG17031ea, BMG17031gy

Műszaki ismeretek I.


BMG17041ea, BMG17041gy

Általános állattan


BMG17051ea, BMG17051gy

Kémia


BMG17061ea, BMG17061gy

Fizika


BMG17071ea, BMG17071gy

Növénytan


BMG17081ea

Mezőgazdasági alapismeretek


BMG17091ea

Munkavédelem


BMG17101ea

Közgazdaságtan


BMG1711

Testnevelés


BHGY1711

Hetesi gyakorlat I.


 

Vadgazda mérnöki BSc

Tantárgy kódja

Tantárgy megnevezése
BVA17011ea, BVA17011gy

Informatika


BVA17021ea

Kárpát-medence természeti földrajza


BVA17031ea, BVA17031gy

Általános állattan


BVA17041ea, BVA17041gy

Növénytan


BVA17051ea, BVA17051gy

Matematikai statisztika


BVA17061ea, BVA17061gy

Műszaki ismeretek


BVA17071ea

Közgazdaságtan


BVA17281ea

Munkavédelem


BVA17291ea

Ökológia és vadbiológia


BVA1711

Testnevelés


VHGY1711

Hetesi gyakorlat I.


 

 

Vidékfejlesztési agrármérnök BSc

Tantárgy kódja

Tantárgy megnevezése
BVI18011_ea, BVI18011_gy

Gazdaságmatematika


BVI18021_ea, BVI18021_gy

Informatika


BVI18031_ea

Közgazdaságtan


BVI18041_ea

Gazdasági jog


BVI18051_ea

EU ismeretek


BVI18081_ea, BVI18081_gy

Műszaki ismeretek I.


BVI18091_ea, BVI18091_gy

Növénytan


BVI18101_ea

Mezőgazdasági alapismeretek


BVI1811

Testnevelés I.


VIHGY1811

Hetesi gyakorlat I.


 

Ménesgazda FOSZ

Tantárgy kódja

Tantárgy megnevezése
FME17011ea, FME17011gy

Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek


FME17021gy

Idegennyelvi alapszintű ismeretek


FME17051ea, FME17051gy

Matematika


FME17061ea, FME17061gy

Kémia


FME17071ea, FME17071gy

Általános állattan


FME17081ea, FME17081gy

Növénytan


FME17091ea

Munkavédelem


FME17101ea, FME17101gy

Műszaki ismeretek I.


FME17111ea

Mezőgazdasági alapismeretek


FME17141ea, FME17141gy

Általános állattenyésztés


FME17151ea

Közgazdaságtan


FMEHET1711

Hetesi gyakorlat


 

 

Mezőgazdasági FOSZ

Tantárgy kódja

Tantárgy megnevezése
FMG17011ea, FMG17011gy

Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek


FMG17021gy

Idegennyelvi alapszintű ismeretek


FMG17051ea, FMG17051gy

Matematika


FMG17061ea, FMG17061gy

Kémia


FMG17071ea, FMG17071gy

Általános állattan


FMG17081ea, FMG17081gy

Növénytan


FMG17091ea

Munkavédelem


FMG17101ea, FMG17101gy

Műszaki ismeretek I.


FMG17111ea

Mezőgazdasági alapismeretek


FMG17131ea, FMG17131gy

Földműveléstan


FMG17141ea, FMG17141gy

Általános állattenyésztés


FMGHET1711

Hetesi gyakorlat I.


 

LEVELEZŐ TAGOZAT

 

Vidékfejlesztési agrármérnök MSc

Tantárgy kódja

Tantárgy megnevezése
LMVI17011_ea; LMVI17011_gy;

Kutatásmódszertan


LMVI17021_ea

Gazdasági jog


LMVI17031_ea; LMVI17031_gy

Agrárpolitika


LMVI17041_ea; LMVI17041_gy

Vidék- és környezetpolitika


LMVI17051_ea; LMVI17051_gy

Integrált területfejlesztés


LMVI17061_ea; LMVI17061_gy

Vidékgazdaságtan


MMF….

Fakultatív tárgy


 

Mezőgazdasági mérnöki BSc

Tantárgy kódja

Tantárgy megnevezése
LBMG17011ea, LBMG17011gy

Matematika


LBMG17021ea, LBMG17021gy

Informatika


LBMG17031ea, LBMG17031gy

Műszaki ismeretek I.


LBMG17041ea, LBMG17041gy

Általános állattan


LBMG17051ea, LBMG17051gy

Kémia


LBMG17061ea, LBMG17061gy

Fizika


LBMG17071ea, LBMG17071gy

Növénytan


LBMG17081ea

Mezőgazdasági alapismeretek


LBMG17091ea

Munkavédelem


LBMG17101ea

Közgazdaságtan


 

Vadgazda mérnöki BSc

Tantárgy kódja

Tantárgy megnevezése
LBVA17011ea, LBVA17011gy

Informatika


LBVA17021ea

Kárpát-medence természeti földrajza


LBVA17031ea, LBVA17031gy

Általános állattan


LBVA17041ea, LBVA17041gy

Növénytan


LBVA17051ea, LBVA17051gy

Matematikai statisztika


LBVA17061ea, LBVA17061gy

Műszaki ismeretek


LBVA17071ea

Közgazdaságtan


LBVA17281ea

Munkavédelem


LBVA17291ea

Ökológia és vadbiológia


 

Vidékfejlesztési agrármérnök BSc

Tantárgy kódja

Tantárgy megnevezése
LBVI18011_ea, LBVI18011_gy

Gazdaságmatematika


LBVI18021_ea, LBVI18021_gy

Informatika


LBVI18031_ea

Közgazdaságtan


LBVI18041_ea

Gazdasági jog


LBVI18051_ea

EU ismeretek


LBVI18081_ea, LBVI18081_gy

Műszaki ismeretek I.


LBVI18091_ea, LBVI18091_gy

Növénytan


LBVI18101_ea

Mezőgazdasági alapismeretek


 

Ménesgazda FOSZ

Tantárgy kódja

Tantárgy megnevezése
LFME17011ea, LFME17011gy

Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek


LFME17021gy

Idegennyelvi alapszintű ismeretek


LFME17051ea, LFME17051gy

Matematika


LFME17061ea, LFME17061gy

Kémia


LFME17071ea, LFME17071gy

Általános állattan


LFME17081ea, LFME17081gy

Növénytan


LFME17091ea

Munkavédelem


LFME17101ea, LFME17101gy

Műszaki ismeretek I.


LFME17111ea

Mezőgazdasági alapismeretek


LFME17141ea, LFME17141gy

Általános állattenyésztés


LFME17151ea

Közgazdaságtan


 

Mezőgazdasági FOSZ

Tantárgy kódja

Tantárgy megnevezése
LFMG17011ea, LFMG17011gy

Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek


LFMG17021gy

Idegennyelvi alapszintű ismeretek


LFMG17051ea, LFMG17051gy

Matematika


LFMG17061ea, LFMG17061gy

Kémia


LFMG17071ea, LFMG17071gy

Általános állattan


LFMG17081ea, LFMG17081gy

Növénytan


LFMG17091ea

Munkavédelem


LFMG17101ea, LFMG17101gy

Műszaki ismeretek I.


LFMG17111ea

Mezőgazdasági alapismeretek


LFMG17131ea, LFMG17131gy

Földműveléstan


LFMG17141ea, LFMG17141gy

Általános állattenyésztés