AGRÁRMODERNIZÁCIÓS ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA

AGRÁRMODERNIZÁCIÓS ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

 


6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 15.
Elnök: Horváth József

 
A SZTE MGK hallgatói részére

Tisztelt Hallgatók!
Az Agrármodernizációs és Régiófejlesztési Alapítvány (AGRA) kuratóriuma 2016. április 8-i ülésén döntött arról, hogy a SZTE Mezőgazdasági Kar hallgatóinak, a diploma kiadásához szükséges nyelvvizsga letételében ismét segítséget kíván nyújtani.
 
Ennek keretében immár második alkalommal pályázatot hirdet azon hallgatók részére, akik a Mezőgazdasági Kar valamely alapszakján nappali vagy levelező tagozaton tanulnak, és még nem rendelkeznek a diploma kiadásához szükséges, államilag elismert középfokú komplex („A” + „B” együtt vagy „C” típusú) nyelvvizsgával. Pályázatot az AGRA csak aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezőktől fogad be.
 
A támogatás egyszeri vissza nem térítendő formában az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

  • a SZTE MGK ECL Nyelvvizsga Központjában megszerzett vizsga esetén 20.000 Ft,
  • minden egyéb nyelvvizsga központban megszerzett nyelvvizsga esetén 10.000 Ft.

A pályázati keretösszeg jelen pályázati időszakban 150.000 Ft.

Pályázni kizárólag papír alapon, a kitöltött és aláírt pályázati űrlappal lehet, amelyhez mellékelni kell a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát. Pályázni a 2016. április 15. után megszerzett nyelvvizsgával lehet. A pályázati felhívás visszavonásig érvényes. A benyújtási határidő folyamatos.

A benyújtás helye: AGRA, 6800 Hódmezővásárhely Andrássy u. 15.


A pályázati űrlap innen tölthető le.


A pályázatokat az AGRA Kuratóriuma bírálja el, aminek eredményéről a pályázókat legkésőbb a benyújtást követő 30 napon belül értesíti.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető Horváth Józseftől a horvath@mgk.u-szeged.hu e-mail címen.