panorama_kt_19

Fókuszban a gyakorlatorientált mezőgazdasági/vidékfejlesztési képzések


Az agrár piaci igényekkel lépést tartva egyre hangsúlyossá válik a szakmai kompetenciák fejlesztése, a használható, modern és naprakész szaktudás megszerzése.


kt_Feldman_22

Dr. Feldman Zsolt, Agrárminisztérium, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár


A felgyorsult fejlődés következményeként a munkakörök és a munkaerőpiaci helyzet is átalakul. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az egész életen át tartó tanulás, a pályamódosítás, a szakmaváltás lehetősége és szükségessége, a gazdaság igényeinek megfelelő képzési tartalmak létrehozása, a képzések szervezése és a készségfejlesztő szolgáltatások biztosítása.


kt_monitor_23

Digitális Élelmiszeripari Stratégia bemutatása


A covid-19 pandémiás helyzet miatt az üzemi és farm látogatások csak korlátozott mértékben építhetők be Karunk tanmenetébe. Ennek kiküszöbölésére hallgatóink un. szakmai webinárium és online bemutató órák keretén belül kapnak betekintést pl. a szakminisztériumok, agrár vállalkozások munkájába.


kt_ansnitt20

I. éves levelező EU ismeretek webinárium tanóra


Egyéni kutató munkáik során Karunk Könyvtára (SZTE Klebelsberg Könyvtár Agrártudományi Szakkönyvtára) nyújt alapvető segítséget.


kt_profil21

Gyógy-és fűszernövény forgalmazása tantárgy keretein belüli kutatómunka

Események

Rendezvénynaptár *