Schmidt_Prof._80_eves_6._DSC_7771

SCHMIDT JÁNOS 1935-2020

Schmidt János professzor úr az állatok takarmányozásának hazánkban legismertebb tudósa, sokunk tanítómestere életének 86. évében eltávozott közülünk.

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karán szerzett kitüntetéses agrármérnöki oklevelet. Oktatói és kutatói tevékenységét 1960-ban kezdte a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián és azóta is Mosonmagyaróváron dolgozott az intézmény jogutódjánál a Széchenyi István Egyetemen. Egyetemi tanárrá 1979-ben nevezték ki. 14 éven át (1987-2001) vezette a Kar Takarmányozástani Tanszékét, majd professor emeritusként fáradhatatlanul tevékenykedett tovább.


SCHMIDT_J._ea._o


2009-ben elfogadta a Szegedi Tudományegyetem felkérését, hogy karunk egyetemi magántanára legyen.

A Magyar Tudományos Akadémia 2007-ben akadémikussá választotta.

Kutatómunkája a kérődzők energia-, fehérje- és aminosav-ellátásának, a takarmányok konzerválásának, valamint a melléktermékek takarmányozási célú hasznosításának kérdései köré koncentrálódott. Valamennyi hazai és számos külföldi egyetemmel és kutatóintézettel alakított ki kutatási kapcsolatokat. A Martin-Luther Egyetem (Halle/Saale) Takarmányozási Intézetével, a Marx Károly Egyetem (Lipcse) Takarmányozási Tanszékével, a Colorado Állami Egyetem (Fort Collins, USA) Mikrobiológiai Intézetével továbbá a Cseh Takarmányozási Kutatóintézettel (Pohorelice) működött együtt.

Kutatómunkájának eredményeit nagyszámú tudományos publikációban adta közre. Szerzőként, illetve szerkesztőként 12 szakkönyv és egyetemi tankönyv elkészítésében vett részt, elfogadott szabadalmainak és know-how-janiak száma 11.

Legismertebb könyvei - a Takarmányozás alapjai és a Gazdasági állataink takarmányozása- az egyetemi és főiskolai oktatás valamint a tudományos továbbképzés alapvető ismeretanyagát jelentik valamennyi agrárképzésben résztvevő hallgató számára a tudományosan megalapozott, jól érthető, a gyakorlatban is alkalmazható tartalma miatt.

Aktívan kapcsolódott be a tudományos közéletbe. Számos hazai és külföldi tudományos testületnek volt tagja. Többek között négy ciklusban volt elnöke az MTA Állatnemesítési, Állattenyésztési és Takarmányozási Bizottságának, Az EAAP (European Association for Animal Production) Takarmányozási Szekciójának hazai tagja. A Codex Pabularis Hungaricus (Magyar Takarmánykódex) szerkesztő bizottságának elnöke. Több éven át tagja volt az Országos Doktori és Habilitációs Tanácsnak, valamint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Agrártudományi Szakbizottságának.

Tudományos munkásságának elismeréseként több alkalommal részesült kitüntetésben.

Oktató és tudományos munkáját 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetéssel ismerték el.

Schmidt János professzor urat hosszú időkre visszamenően fűzték fontos oktatási és kutatási kapcsolatok az SZTE Mezőgazdasági Karához. Elvitathatatlan szerepe van a Takarmányozástan oktatás hazai tematikájának és oktatás módszerének egységesítésében, mely a karunkon folyó oktatás elismerten jó színvonalát eredményezte. A kar professzorának tudományos vezetője volt a kandidátusi fokozatszerzésben, mellyel a szakmai utánpótlás neveléséhez járult hozzá.

Együtt munkálkodott karunk oktatóival abban a munkacsoportban, amely a korszerű nettóenergia rendszert vezette be a hazai szarvasmarha takarmányozásba 1986-ban.

Vezetőként irányította azt a kutatócsoportot, amely kidolgozta az új hazai fehérjeértékelési rendszert (Metabolizálható fehérje rendszer), amely 1999-ben került bevezetésre a hazai gyakorlatba. Ebbe a munkába karunk oktatóit is bevonta.

Aktív részvételével és irányítása mellett kezdődött el a zöldtakarmányok konzerválásához használt biológiai tartósítószerek előállítását célzó kutató-fejlesztő munka hazánkban, mely karunk számára is meghatározó kutatási területté vált.

Tudományos szakmai fórumokon, az MTA szakmai bizottságaiban rendszeresen együtt dolgozott a kar munkatársaival. A Wellmann Oszkár Tudományos Napok felkért plenáris előadója volt. Az European Association for Animal Production (EAAP) tudományos konferenciáján közös előadások hangzottak el, és publikációk jelentek meg.

Professzor úrnak a karunk érdekében végzett tevékenységével az érdekérvényesítés javult néhány kutatási pályázatunk kedvező elbírálásánál.

Schmidt János akadémikus úr személyével a Szegedi Tudományegyetem egy olyan jelentős nemzetközi és hazai elismertségű szaktekintélyt, iskolateremtő professzort nyert, akit tudóstársai és tanítványai egyaránt nagyra becsülnek.

 

Szeretve tisztelt Professzor Urat november 27-én helyezik örök nyugalomra Családja körében.

Élete példáját a szívünkbe zárjuk, és kegyelettel megőrizzük.


Szűcsné Péter Judit

 

 

Hódmezővásárhely, 2020. november 25.