Gazdálkodj okosan

"Gazdálkodj okosan!" - Pályázati felhívás középiskolások számára

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara tehetséggondozó program keretében a 2017/2018-as tanévben is meghirdeti a pályázatot középiskolások számára.

Pályázhat valamennyi hazai és határon túli középiskola nappali tagozatos tanulója.


Az alábbi témakörökben, egyéni cím megadásával várunk minimum 15 oldalas esszéket, illetve esettanulmányokat:

 • Fűben-fában orvosság, hazai termesztett és gyűjtött gyógynövények feldolgozása, forgalmazása, felhasználása.
 • Genetikailag módosított növények (GMO-k) termesztésének kilátásai hazánkban - Sem velük, sem nélkülük?
 • Egészséges élelmiszertermelés, segítőtársaink - mikroorganizmusok az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban - Miért váltak veszélyessé egyes élelmiszerek?
 • Ökológiai (bio-) termesztésről, biotermékekről – reálisan - Csak tiszta forrásból.
 • Ahol víz, ott élet is van.
 • Szabadföldi és fedett technológiák hatékonyságának elemzése adott kertészeti kultúrában - Mindenhol jó, de…
 • Ökofalu előnyei a várossal szemben - Hogyan terveznéd meg egy falu energiaellátását és élelmiszertermelését környezettudatosan?
 • Környezetterhelés csökkentése a farmon vagy az otthonunkban. - Hogyan csökkentenéd egy farmon vagy egy önálló lakóépületben élő család háztartásának, életvitelének, közlekedésének környezetterhelését? Hol tudsz újrahasznosítást alkalmazni, és hogyan?
 • Állatok szerepe a gyomnövények terjesztésében.
 • Természetvédelem, vadgazdálkodás és vadászat összehangolása - Szükség van-e napjainkban a vadászatra?
 • Vadállatok megjelenése a városban - Mi az oka és mi a megoldás?
 • Szakszerűség és felelősség társ- és hobbiállatok tartásánál - Megfelelő ajándék-e az élőállat?
 • Társállatok, mint az emberi test és lélek gyógyítói - Mire jók a terápiás célból tartott állatok?
 • Kihívások és válaszok a válság idején, a mezőgazdasági vállalkozások sikerességének feltételei.
 • Mezőgazdaság szerepe az ipari termékek előállításában, a nem élelmiszeripari célú termelés sajátosságai.
 • Importot vagy hazait? Feloldható-e a dilemma a mezőgazdasági alapanyagok és élelmiszerek kiválasztásánál?
 • Nyerünk vagy veszítünk? Hogyan állunk helyt az európai versenyben? Magyarország uniós csatlakozásának eddigi tapasztalatai.
 • Milyen lesz a jövő mezőgazdasága, milyen termelési technológiákat fognak használni 50-100 év múlva?
 • Milyen vállalkozásban lehet leginkább a sikeresség kulcsa? Hogyan hoznád létre saját vállalkozásod?
 • Hogyan képzeled el településed fejlődését? Mit fejlesztenél saját környezeteden?


Az esszéket, illetve esettanulmányokat magyar nyelven, gépelve, igény szerint illusztrálva kérjük elkészíteni a mellékelt, „Szempontok a dolgozatpontozás bírálatához” c. dokumentum egyes pontjait figyelembe véve max. 25 oldal terjedelemben. A dolgozatokat Winword 7.0 (vagy hasonló és konvertálható) szövegszerkesztő programmal, Times New Roman CE betűtípussal (12-es betűnagysággal), szimpla sorközzel, sorkizárt formában, A/4-es méretben kérjük elkészíteni. Ha a téma jellege kívánja, az írott dolgozat kiegészíthető multimédiás módszerekkel (fotó, animáció, hang, videó) is, de nem helyettesíthető.


A pályaművek benyújtásának lehetséges módjai:

 • Elektronikus levél mellékleteként (tehetseg@mgk.u-szeged.hu)
 • Nyomtatott formában vagy CD-n vagy DVD-n postázva, illetve személyesen benyújtva (Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, 6800 Hódmezővásárhely Andrássy u. 15. „Gazdálkodj okosan!” megjelöléssel)

Benyújtási határidő: 2018. március 19. (hétfő)


A pályázatok benyújtása ingyenes, egy pályázó több különböző pályaművet is benyújthat. A beérkezett munkákat egyetemi oktatókból álló szakértő zsűri fogja értékelni. A legjobb pályázatokat díjazzuk.


A bírálati szempontok PDF formátumban letölthetőek innen.


A legjobb esszékért a pályázók ösztöndíjban, illetve ajándékcsomagban részesülhetnek. Az 1. helyezett 100.000 Ft, a 2. helyezett 75.000 Ft, a 3. helyezett 50.000 Ft ösztöndíjat nyer, melyet a Kar hallgatójaként fog megkapni. Amennyiben nem érkezik be kellő számú színvonalas pályamű, a zsűri a díjakat részben vagy egészében visszatarthatja.


Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására 2018 áprilisában kerül sor, amelyre meghívjuk a nyerteseket, felkészítő tanáraikat és iskolájuk igazgatóját.


A pályamunka fedőlapján az alábbi információkat kérjük feltétlenül feltüntetni:

 • A pályázó neve, címe
 • A pályázó telefonszáma és e-mail címe
 • Középiskolájának neve és pontos címe
 • Iskolaigazgató neve
 • Ha van felkészítő tanára, annak a neve
 • A pályamunka egyéni címe


További felvilágosítás kérhető:

Dr. habil. Komarek Levente

egyetemi docens, oktatási és közkapcsolati dékánhelyettes

e-mail: tehetseg@mgk.u-szeged.hu


Kopunovicsné Bodor Márta

nemzetközi előadó

telefon: 62/532-990/150

e-mail: tehetseg@mgk.u-szeged.hu

Hódmezővásárhely, 2017. november 10.

Dr. habil. Horváth József

dékán