SZTE_potfelveteli_finanszirozott_banner_V2

Állami ösztöndíjas formában is indulnak az SZTE MGK alapképzései az idei pótfelvételin

Idén nyáron 2020. július 30-én kezdődik meg a pótfelvételi időszak. A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán az önköltséges mellett most állami ösztöndíjas formában is lehet jelentkezni a Mezőgazdasági mérnöki alapképzési, a Vadgazda mérnöki alapképzési és a Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési (BSc) szakokra nappali és levelező rendszerben egyaránt. A Gyógy- és fűszernövények, a Ménesgazda és a Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzéseinket (FOSZ) önköltséges formában választhatják a leendő hallgatók.

 

Miért érdemes a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karát választani?

 

A képzés gyakorlatorientált, melyet saját tanüzemünk és kiépített kapcsolatrendszerünk a régió különböző méretű mezőgazdasági üzemeivel, cégeivel, kutatóintézeteivel tesz lehetővé.

 

Hallgatóink választhatnak duális és kooperatív képzési formák közül is, melyek az intézményen belüli előadásokon és gyakorlatokon megszerzett ismeretanyag valós vállalati környezetben történő elmélyítését, szakmai ismereteinek, készségeinek fejlesztését teszi lehetővé, illetve és javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedésük esélyeit.

 

Versenyképes tudás: végzett hallgatóink a családi gazdaságok mellett jelentős, hazai tulajdonú és nemzetközi cégeknél, vállalkozásoknál, kutatóintézeteknél, felsőoktatási intézményeknél is megállják helyüket, jelenleg is többen vezető pozíciót töltenek be. A továbbtanulás eredményes megalapozása a Kar saját (Vidékfejlesztő agrármérnök MSc), illetve társintézmények mesterképzésein.

 

Kutatómunka lehetősége számos szakterületen. Hallgatóinknak lehetőségük van bekapcsolódni a tanüzemben, partner gazdaságokban, kutatóintézetekben folyó kísérletekbe, rendszeresen érnek el helyezést az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, nyernek el ösztöndíjakat, egyéb támogatásokat.

 

Az SZTE MGK kollégiumi szállást is tud biztosítani a kampuszon belül.

 

Tudjanak meg többet alapképzéseinkről és felsőoktatási szakképzéseinkről!

 

Pótfelvételi eljárásban 2020.augusztus 9-ig nyílik lehetőség jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe.