rektori_nyar_kiemelt_nagy

Határozatok rektori szünetről és kollégiumi elhelyezések szüneltetéséről

9/2020. (XI.9.) sz. rektorikancellári körlevél a kollégiumi elhelyezés szüneteltetéséről

Határozat rektori (oktatási) szünet elrendeléséről

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a Szegedi Tudományegyetemen 2020. november 11-14. napjára rektori (oktatási) szünetet rendel el Prof. Dr. Rovó László rektor.


Dr. Fendler Judit kancellár és Dr. Rovó László rektor az alábbiakat rendelik el továbbá:

1. Minden magyar állampolgár hallgató 2020. november 15. napjáig köteles az egyetemi kollégiumi épületből teljes körűen kiköltözni és otthonába hazatérni.


2. A külföldi állampolgár hallgatók részére a kollégiumi lakhatást a Szegedi Tudományegyetem továbbra is biztosítja.


3. Amennyiben a hallgató a fenti határidőre történő kiköltözését, továbbá lakhatását – kollégiumi elhelyezés hiányában – nem tudja megoldani (így különösen: PhD hallgatók, önkéntes tevékenységet végző hallgatók, tanulmányai mellett munkavégzésben résztvevők, hazaköltözéssel veszélyeztetett körülmények közé kerülők, szakmai gyakorlaton résztvevők stb.), kérjük szíveskedjen az Egyetem rektorának címzett kérelmét egyedi elbírálás céljából az illetékes kollégium vezetőjéhez benyújtani.