mgk_epulet

Felhívás képzési referens munkakör betöltésére

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara (Hódmezővásárhely) pályázatot hirdet
ügyvivő-szakértő (képzési referens) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

 • Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Illetmény és juttatások:

 • az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók


A munkakörbe tartozó feladatok:

 • a duális képzések szervezésével kapcsolatos teljes körű adminisztrációs tevékenység
 • a kooperatív képzések szervezésével kapcsolatos teljes körű adminisztrációs tevékenység
 • a szakmai gyakorlatok (hetesi, összefüggő szakmai) szervezésével kapcsolatos teljes körű adminisztrációs tevékenység
 • a duális- és kooperatív képzésekhez kapcsolódó vállalati partnerekkel történő rendszeres kapcsolattartás
 • a szakmai gyakorlóhelyekkel történő rendszeres kapcsolattartás
 • a duális- és kooperatív képzésekhez kapcsolódó rendezvények szervezése és lebonyolítása
 • a duális- és kooperatív képzésekhez kapcsolódó marketing tevékenység


Pályázati feltételek:

 • főiskolai vagy egyetemi végzettség
 • legalább középfokú C típusú nyelvvizsga angol nyelvből
 • felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 1-3 év adminisztrációs munkakörben eltöltött szakmai tapasztalat
 • hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • agrár- vagy gazdaságtudományi területen szerzett felsőfokú végzettség


Elvárt kompetenciák:

 • precíz, pontos, gyors, szorgalmas, önálló munkavégzés
 • párhuzamos feladatok kezelésének képessége
 • kezdeményezőkészség
 • kimagasló kapcsolatteremtő, kommunikációs készség
 • nyugodt, kiegyensúlyozott személyiség
 • csapatmunkára nyitott, együttműködő személyiség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettség(ek)et, képesítés(ek)et tanúsító bizonyítványok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikusan: a jani.peter@mgk.u-szeged.hu e-mail címre történő megküldéssel, VAGY
 • postai úton: SZTE Mezőgazdasági Kar Dékáni Hivatal (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.) címre történő megküldéssel, VAGY
 • személyesen: SZTE Mezőgazdasági Kar Dékáni Hivatal (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „álláspályázat: képzési referens”!


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 1.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • SZTE MGK Honlapja - 2018. július 9.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

Információ

 • A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Jani Péter dékáni hivatalvezetőtől kérhető a jani.peter@mgk.u-szeged.hu e-mail címen, vagy a 62/532-990-es telefonszámon.