Dr. Kocsisné dr. Gráff Myrtill

Publikációk aktuális listája (MTMT)DR. KOCSISNÉ GRÁFF MYRTILL

 

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE


 

Könyv, könyrészlet:

 • Kocsisné Gráff Myrtill (1996): A háziállatok anatómiája. Gyakorlati jegyzet. DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely.
 • Kocsisné Gráff Myrtill (2004): Állatitermék feldolgozás I. Tejhigiénia. Távoktatásos jegyzet. SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely.
 • Kocsisné Gráff Myrtill: Anatómia-élettan fejezet. Mezőgazdasági Ismeretek c. jegyzet a Vadgazdálkodási technológusok számára.
 • Kukovics S. és Jávor A. (szerk.: 2008): A juhtenyésztés jelene és jövője az EU-ban. Az Agrármarketing Centrum támogatásával. Herceghalom-Debrecen, 2008. Kocsisné Gráff M.-Jávor A.-Kukovics S.: Két szánentáli kecsketelep tejtermelésének és kondíciójának elemzése. 303 p-316. p.

 

Jegyzet:

 • Kocsisné Gráff Myrtill – Virányi Ágnes (1988): Állatélettan és mikrobiológia. Anatómia gyakorlati jegyzet. DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely.

 

Tudományos folyóiratban megjelent közlemények:

 • Kocsisné Gráff Myrtill, Mucsi Imre, Benk Ákos, Mikóné Jónás Edit: Szánentáli kecske kondíciójának meghatározása. Kérődző állatfajok mai helyzete és perspektívái az Európai Unióban c. tudományos konferencia. Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő. 2006.04.10. 04.11. CD kiadvány (Állattenyésztés és Takarmányozás Különszám); HU ISSN: 0230 1814.
 • Kocsisné Gráff Myrtill, Mucsi Imre, Mikóné Jónás Edi, Benk Ákos: A szánentáli kecske kondíciójának, tejtermelésének és szaporaságának összefüggésvizsgálata. Kérődző állatfajok mai helyzete és perspektívái az Európai Unióban c. tudományos konferencia. Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő. 2006.04.10. 04.11. CD kiadvány (Állattenyésztés és Takarmányozás Különszám); HU ISSN: 0230 1814.
 • Mucsi I. – Kocsisné Gráff M. – Benk Á. – Mikóné Jónás E.: Szánentáli kecske kondíciójának meghatározása. 1. Közlemény: A módszer ismertetése. (A scoring system ot fhe body condition of Saanen goats. 1st Paper. Body condition scoring system). Állattenyésztés és Takarmányozás. English summaries. Vol. 55. 4. 2006. 343-353 p. HU ISSN: 0230 1814.
 • Kocsisné Gráff M. – Mikóné Jónás E. (2007): A szánentáli kecskék kondíciójának és életkorának hatása a termelékenységre. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. Tudományos Közlemények. 2007. Tom. 7. No. 1. 2. kötet. 353-358p p. + CD. HU ISSN: 1587 6179.
 • Kocsisné Gráff Myrtill: A kondíció, az életkor és a szaporaság összefüggései szánentáli kecskéknél. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. a SZTE MGK tudományos folyóirata. 2. évf. 2007/2. 151-154 p. ISSN 1788-5345.
 • Kocsisné Graff M.: Correlation examination between the body condition and body weight os Saanen goats. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. A SZTE MGK Tudományos folyóirata 3. évf. 2008/1. 17 p. (Összefoglaló). ISSN 1788-5345. Teljes anyag: Multifunkcionális mezőgazdaság c. nemzetközi tudományos konferencia előadásai és poszterei CD-n. ISSN 1788-5345.
 • Kocsisné Gráff Myrtill (2008): A különböző kondíciójú és életkorú szánentáli kecskék tejtermelése és szaporasága. Debreceni Egyetem Agrártudományi Közlemények 31. 49-51 p. HU-ISSN 1587-1282.
 • Kocsisné Gráff M. – Kukovics S. (2008): Két szánentáli kecsketelep összefüggésvizsgálata. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. A SZTE MGK tudományos folyóirata. 3. évf. 2008/2. sz. 113-120 p. ISSN 1788-5345.
 • Kocsisné Gráff Myrtill – Jávor András – Kukovics Sándor (2009): Két szánentáli kecsketelep tejtermelésének és kondíciójának elemzése. Debreceni Agrártudományi Közlemények 37.

 

Hazai és nemzetközi konferenciák:

 • Kocsisné Gráff Myrtill – Mucsi Imre– Benk Ákos – Mikóné Jónás Edit – (2005): Body condition scoring of Saanen milking goats. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Bánát, Timisuara. Temesvári Agrártudományi Egyetem Tudományos Szimpóziuma 2005. május 26-27. Angol nyelvű előadás, angol nyelvű, teljes terjedelemben megjelent konferencia kiadvány ISSN: 1453 1410
 • Kocsisné – Mucsi – Mikóné – Benk: A szánentáli kecske kondíciópontszám rendszerének kidolgozása. Fiatal kutatók az agráriumban. SZTE MFK. 2005. okt. 1.
 • Mucsi Imre- Kocsisné Gráff Myrtill – Benk Ákos – Mikóné Jónás Edit (2005): A szánentáli kecske kondíciójának hatása a laktációra. Poszter. Wellmann Oszkár Tudományos Tanácskozás. SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar. Hódmezővásárhely.
 • Mucsi Imre- Kocsisné Gráff Myrtill – Benk Ákos – Mikóné Jónás Edit – Szórádi Tibor (2005): A szánentáli kecske takarmányozásának vizsgálata az SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar Tanüzemében. Poszter. Wellmann Oszkár Tudományos Tanácskozás. SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar. Hódmezővásárhely.
 • Kocsisné Gráff M., Mikó Józsefné Jónás E.: A kondíció, a laktáció és a szaporaság összefüggései tejelő kecskéknél. XII. Ifjúsági Tudományi Fórum. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Keszthely, 2006. április 20. CD kiadvány.
 • Myrtill Gráff Kocsisné, I. Mucsi, Edit Jónás Mikóné, Á. Benk: Correlation examination between the body condition, reproduction and milk production of saanen goats. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of the Banat Timosiara – Romania. Faculty of Farm Management Facultatea de Management Agricol. Scientific Symposium. Timisoara 2006. 53-60 p. ISSN: 1453 1410. Angol nyelvű előadás, angol nyelvű, teljes terjedelemben megjelent konferencia kiadvány.
 • Kocsisné Gráff Myrtill: A szánentáli kecskék kondíciójának hatása a szaporodásra és a laktációra. The effect of condition on the reproduction and lactation of Saanen goats.) Európai Uniós Kutatási és Oktatási Projektek Napja. c. konferencia. SZTE MFK Hódmezővásárhely. 2006. okt. 6. CD kiadvány. ISBN 963-06-1269-0; ISBN 978-963-06-1269-2.
 • Kocsisné Gráff M. – Mikóné Jónás E. – Benk A. – Mucsi I. (2006): A tejelő kecskék kondíciójának hatása a laktációra és a szaporodásra. X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös. CD kiadvány. ISBN: 963 22- 6230.
 • Kocsisné Gráff M. (2007):: A szántentáli kecskék kondíciójának és életkorának hatása a termelékenységre. Európai Kihívások IV. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szeged., 2007. okt. 12. Szeged.
 • Kocsisné Gráff M. (2007): A szánentáli kecskék kondíciójának és életkorának hatása a tejtermelés a szaporaságra. Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának 397. ülése. 2007. okt. 26. Szeged
 • Myrtill Gráff Kocsisné, Edit Jónás Mikóné (2007): The body condition and age of milking goats as economic factors. International Scientific Symposium. Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara. Management of Durable Rural Development. 329-334 p. ISSN: 1453 1410. Angol nyelvű előadás, angol nyelvű, teljes terjedelemben megjelent konferencia kiadvány.
 • Kocsisné Gráff M. (2007): A szánentáli kecskék kondíciójának és életkorának hatása a tejtermelése és a szaporaságra. A jövő tudósai, a vidék jövője doktorandusz konferencia. Debrecen, 2007. nov. 21.
 • Kocsisné Grárr Myrtill (2008): Szánentáli kecskeállományok összehasonlító elemzése. A Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának 403. ülése. Szeged, 2008. október 31.
 • Kocsisné Gráff M.-Jávor A.-Kukovics S. (2008): Szánentáli kecsketenyészetek összehasonlítása. A jövő tudósai, a vidék jövője dopktoranduszok konferenciája. Debrecen, 2008. november 20.
 • Kocsisné Gráff Myrtill (2009): A kondíció és a tejtermelés alakulása négy sánentáli kecsketelepen. A Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának 410. ülése. Szeged, 2009. október 30.
 • Kocsisné Gráff Myrtill: Öt szánentáli kecsketelep tejtermelésének és kondíciójának elemzése. Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának 417. ülése. 2010. október 28.