Dr. Majzinger István

Publikációk aktuális listája (MTMT)DR. MAJZINGER ISTVÁN

 

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE


 

Tudományos folyóiratban megjelent közlemények:

 • Majzinger I. (2004): Az őz (Capreolus capreolus, L.) szaporodásáról (The reproduction of roe deer (Capreolus capreolus, L). (Review), Állattenyésztés és takarmányozás, 53. évf. 1. sz. p: 79-90. ISSN: 0230 1814.
 • Majzinger I. (2004): Examination of reproductive performance of the field roe deer (Capreolus capreolus) in Hungary. Journal of Agricultural Sciences, 2004/15. p: 33-38. HU-ISSN: 1588-8363.
 • Majzinger I. (2004): Az őz (Capreolus capreolus, L.) felnevelt szaporulatának vizsgálata (The examination of grown up offspring in Roe Deer (Capreolus capreolus, L.). Vadbiológia 11: 41-54, Gödöllő. ISSN: 0237-5710.
 • Majzinger I. (2006): Comparison of reproductive performance of the roe deer (Capreolus capreolus, L.) among different regions. Journal of Agricultural Sciences, 2006/24. p: 41-46. HU-ISSN: 1588-8363.
 • Majzinger I. (2006): Az őzbakok agancssúlyának vizsgálata a kor függvényében (Examination of the antler weight of roe bucks in the relation to their age). Agrár- és vidékfejlesztési szemle 1: 49-49. ISSN: 1788-5345.
 • Majzinger I. (2006): Őzállomány-szabályozás számítógépes modell segítségével (Roe deer stock regulation with the help of IT model). Vadbiológia 12: 40-46, Gödöllő. ISSN: 0237-5710.
 • Majzinger I. (2007): Őzsuták kondíciójának vizsgálata és kapcsolata a felnevelt szaporulattal. (Examination of Kidney Fat Index in the Roe Deer Does and its connection with the Grown-up Offspring). Agrár- és vidékfejlesztési szemle 2: 23-28. ISSN: 1788-5345.
 • Farkas S. – Majzinger I. (2007): A mezei nyúl (Lepus europaeus, Pallas 1778) élőhelypreferenciája a táplálkozási időszakban. (Habitat preference of the European brown hare (Lepus europaeus, Pallas 1778) in the feeding period. Agrár- és vidékfejlesztési szemle 2: 29-37. ISSN: 1788-5345.
 • Majzinger I. (2007): Adalék az őz (Capreolus capreolus, Linnaeus 1758) magzati ivararányának vizsgálatához. (Contribution to the examination of embryonic sex ratio at roe deer (Capreolus capreolus, L. 1758). Agrár- és vidékfejlesztési szemle 2: 177-182. ISSN: 1788-5345.
 • Majzinger I. (2008): Őzállományok szaporodási jellemzőinek értékelése. (Evaluation of certain reproductive characteristics of roe deer stocks). Multifunctional Agriculture International Scientific Conference, Hódmezővásárhely, 2008. április 24. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. 2008/1. ISSN 1788-5345.
 • Majzinger I. (2008): Az őz (Capreolus capreolus, L.) szaporulati veszteségeinek vizsgálata négy területen. [Examinatin of reproductive losses in the roe deer (Capreolus capreolus, L. 1758) on four Hungarian territories]. Agrár- és vidékfejlesztési szemle. 2008/2. 3: 127-135. ISSN: 1788-5345.
 • Majzinger I. (2009): A magyarországi őzállomány létszámának maghatározása és néhány paraméterének becslése populáció-rekonstrukcióval. (Estimation of the past population size of roe deer (Capreolus capreolus) and some of its parameters with population reconstruction method in Hungary). Agrár- és vidékfejlesztési szemle. 2009/1. 4: 27. ISSN: 1788-5345. CD-melléklet.
 • Majzinger I. (2010): A magyarországi őzállomány létszámának meghatározása populáció-rekonstrukcióval (Estimating the past population size of roe deer (Capreolus capreolus) with population reconstruction method in Hungary). Vadbiológia 13: 11-23., Gödöllő. ISSN: 0237-5710.
 • Majzinger I. (2010): Őzsuták őszi-téli vesezsír-indexének és egyes szaporulati mutatóinak alakulása (Variation of autumn-winter kidney fat index and some reproductive parameters in the roe deer does). Vadbiológia 13: 70-77., Gödöllő. ISSN: 0237-5710.

 

Egyéb cikkek:

 • Majzinger I. (2003): A Békés megyei őzállomány mennyiségi változásainak elemzése a statisztikai adatok tükrében. A Vadgazda, 2. évf. 4. sz. p: 44-46.
 • Majzinger I. (2003): A Békés megyei őzállomány minőségi változásainak elemzése a statisztikai adatok tükrében. A Vadgazda, 2. évf. 5. sz. p: 44-46.
 • Majzinger I. (2003): Az állománysűrűség növekedésének hatása a Békés megyei őzállomány néhány paraméterére. A Vadgazda, 2. évf. 7. sz. p: 46-47.
 • területeken. Nimród, 93. évf. 6.sz.
 • Majzinger I. (2007): Mi lett volha, ha? Avagy mikor kulminál az őzagancs? Nimród, 95. évf. 5. sz. p: 3-6.

 

Konferencia előadások:

 • Majzinger I. (2003): The evaluation of the roe deer management and harvest in the South-Eastern Region of Hungary. „Zilele Academice Timisene”, Universitatea de Stiinte si Medicina Veterinara a Banatuli Timisoara, Temesvár, 2003. május 22-23. Előadás és proceeding. P: 519-528.
 • Majzinger I. (2003): A Békés megyei őzállomány mennyiségi változásainak elemzése. OMVK és OMVV Őzkonferencia, Abádszalók, 2003 június 5. Előadás és proceeding p: 35-44.
 • Majzinger I. – Kobolák J. – Szabari M. (2005): Előzetes eredmények az Európai őz (Capreolus capreolus) ivarmeghatározásáról PCR módszer alkalmazásával. Fiatal Kutatók az Agráriumban. SZTE MFK Hódmezővásárhely, 2005. október 8. Előadás, proceeding CD-n.
 • Majzinger I. (2006): Magyarország vadgazdálkodása – apróvadgazdálkodás. Thúrzó Lajos Oktatási Központ Gazdaköri továbbképzés, Szerbia, Becsej.
 • Majzinger I. (2007): Javaslat őzállomány szabályozás és monitoring gyakorlati megvalósításához. Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia. Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki kar Sopron. 2007. december 11. Proceeding.

 

 

Poszterek:

 • Kobolak J. – Majzinger I. – Szabari M. – Gócza E. – Bodó Sz. – Bicsérdy Gy. – Palotás G. – Bősze Zs. (2004): Sexing of roe deer (Capreolus capreolus,L.) by PCR amplification reaction. EAAP annual meeting in Bled, Slovenia, 2004. szeptember 5-9.

 

 

Jegyzetek, oktatási segédletek:

 • Majzinger I. (2004): Vadászati állattan. SzTE MFK kari jegyzet. p: 110.
 • Majzinger I. (szerk.) (2004): Vadtenyésztés II. SzTE MFK kari jegyzet. p: 133.
 • Majzinger I. (szerk.) (2004): Vadászat eszközei és módjai II. SzTE MFK kari jegyzet. p: 77.
 • Majzinger I. (szerk.) (2005): Trófeák kikészítése és bírálata. SzTE MFK kari jegyzet. p: 62.
 • Majzinger I. – Hagymási L. (szerk.) (2005): Vadászat módjai és vadászetika. Vadgazdálkodási technológus hallgatók számára. SzTE MFK. P: 145.
 • Majzinger I. (2006): Vadállomány hasznosítása. Oktatási segédlet. SzTE MGK. p: 79.
 • Csányi S. – Majzinger I. (2007): A vadbiológia és vadgazdálkodás alapjai. SzTE MGK jegyzet. p: 85.
 • Majzinger I. (2008): Apróvadgazdálkodás. SzTE MGK jegyzet. p: 96.
 • Majzinger I. (2008): Nagyvadgazdálkodás. SzTE MGK jegyzet. p: 109.
 • Pappné Nagypál, J. – Majzinger, I. (szerk., 2009): Vadgazdálkodás tervezése. SzTE MGK jegyzet. p: 55.