SZTE Mezőgazdasági Kar Kari Tanács tagjai és a Bizottsági tagok

1.

Szenátus tagjai

A Szenátus szavazati jogú tagja:

Mikó Józsefné Dr. habil. Jónás Edit dékán, egyetemi docens

Póttagjai:

Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill főiskolai docens

Dr. Monostori Tamás intézetvezető főiskolai tanár

A Szenátus szavazati jogú tagja:

Dr. Pinnyey Szilárd adjunktus

Póttagja:

Dr. Monostori Tamás intézetvezető főiskolai tanár

A Szenátus szavazati jogú tagja:

Zöld Endre, a kari HÖK elnöke

 

 


2.

Kari Tanács tagjai

2020. szeptember 30-ig

Tisztségük alapján:

Mikó Józsefné Dr. habil. Jónás Edit dékán,

a Tanács elnöke

Dr. habil. Horváth József intézetvezető, egyetemi docens

Dr. Majzinger István intézetvezető, egyetemi docens

Dr. Monostori Tamás intézetvezető, főiskolai tanár

Zöld Endre, a kari HÖK elnöke

Választás alapján:

Barna Péter tanulmányi és továbbképzési osztályvezető

Dr. Benk Ákos főiskolai docens

Hegyiné Nagy Éva gazdasági ügyintéző, kari ellenjegyző

Dr. Jani Péter tanársegéd, dékáni hivatalvezető

Dr. habil. Jakab Péter főiskolai docens, általános dékánhelyettes

Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill főiskolai docens

Dr. Pinnyey Szilárd adjunktus

Dr. Sallai László főiskolai docens

Ambrus István hallgató

Lőrincz Bálint hallgató

Szőke Marcell hallgató

Vadász Izabella hallgató

A Kari Tanács titkára:

Dr. Jani Péter tanársegéd, dékáni hivatalvezető

 


3.

Tanulmányi Bizottság

Elnök:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD, oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

Titkár:

Barna Péter Tanulmányi és Továbbképzési Osztály, osztályvezető

Tagok:

Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill főiskolai docens

Dr. Sallai László főiskolai docens

+ 3 fő hallgató

 


4.

Oktatási Bizottság

Elnök:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD, oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

Tagok:

Mikó Józsefné Dr. habil. Jónás Edit egyetemi docens, dékán

Dr. habil Horváth József intézetvezető, egyetemi docens

Dr. Majzinger István intézetvezető, egyetemi docens

Dr. Monostori Tamás intézetvezető főiskolai tanár

 

5.

Kreditátviteli Bizottság

Elnök:

Dr. Majzinger István intézetvezető, egyetemi docens

Titkár:

Hódiné Szél Margit főiskolai docens

Tagok:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD, oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

Dr. Lantos Ferenc egyetemi docens

Dr. Sallai László főiskolai docens

Tanácskozási joggal:

Barna Péter osztályvezető, Tanulmányi és Továbbképzési Osztály

 


6.

Hallgatói Fegyelmi Testület

Elnök:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD, oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

Tagok:

Dr. Barta Tamás adjunktus

Dr. Jani Péter tanársegéd, dékáni hivatalvezető

Szarvas Adrienn tanársegéd

+ 3 fő hallgató

 


7.

Tudományos Diákköri Tanács

Elnök:

Mikó Józsefné Dr. habil. Jónás Edit egyetemi docens, dékán

Titkár:

Dr. Süli Ágnes adjunktus

Tagok:

Dr. habil. Jakab Péter főiskolai docens

Póttagok:

Hódiné Szél Margit főiskolai docens

+3 fő hallgató

 


8.

Tudományos Bizottság

Elnök:

Dr. Monostori Tamás intézetvezető főiskolai tanár

Titkár:

Dr. Jani Péter dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Tagok:

Szűcsné Prof. Dr. Péter Judit professor emerita

Prof. Dr. Tanács Lajos professor emeritus

Dr. habil. Horváth József intézetvezető, egyetemi docens

Dr. Majzinger István intézetvezető, egyetemi docens

Prof. Dr. Makra László egyetemi tanár

 


9.

Minőségirányítási Bizottság

Elnök:

Mikó Józsefné Dr. habil. Jónás Edit dékán, egyetemi docens

Titkár:

Dr. Kiss Orsolya adjunktus

Tagok:

Dr. Csiba Anita adjunktus


Póttagok: Antalicz Zoltánné tanulmányi előadó
+1 fő hallgató