SZTE Mezőgazdasági Kar Kari Tanács tagjai és a Bizottsági tagok


1. A Szenátus tagjai


Tisztségük alapján:

Dr. Horváth József dékán, egyetemi docens

Szulcsán Bálint a HÖK elnöke

 
Választás alapján rendes tag:

Dr. Pinnyey Szilárd adjunktus


Póttagok:

Dr. Monostori Tamás intézetvezető főiskolai tanár, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD, oktatási és közkapcsolati dékánhelyettes, egyetemi docens


2. Kari Tanács tagjai 2020. szeptember 30-ig


Tisztségük alapján:

1. Dr. Horváth József dékán, a Tanács elnöke

2. Dr. Majzinger István intézetvezető, egyetemi docens

3. Prof. Dr. Makra László intézetvezető-helyettes, egyetemi tanár

4. Dr. Monostori Tamás intézetvezető főiskolai tanár, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

5. Szulcsán Bálint HÖK elnök


Választás alapján:

6. Barna Péter tanulmányi és továbbképzési osztályvezető

7. Dr. Benk Ákos főiskolai docens

8. Hegyiné Nagy Éva gazdasági ügyintéző, kari ellenjegyző

9. Dr. Jani Péter tanársegéd, dékáni hivatalvezető

10. Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill főiskolai docens

11. Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit főiskolai docens

12. Dr. Pinnyey Szilárd adjunktus

13. Dr. Süli-Zakar Tímea főiskolai docens

14. Báthori Barnabás hallgató

15. Bogárdi Endre hallgató

16. Havránek Erika hallgató

17. Pék Máté hallgató


A Kari Tanács titkára:

Dr. Jani Péter tanársegéd, dékáni hivatalvezető


3. Tanulmányi Bizottság

Elnök:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD, oktatási és közkapcsolati dékánhelyettes, egyetemi docens

Titkár:

Barna Péter Tanulmányi és Továbbképzési Osztály, osztályvezető

Tagok:

Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill főiskolai docens

Dr. Süli-Zakar Tímea főiskolai docens

+ 3 fő hallgató


4. Oktatási Bizottság

Elnök:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD, oktatási és közkapcsolati dékánhelyettes, egyetemi docens

Tagok:

Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit főiskolai docens

Dr. habil Horváth József mb. intézetvezető, egyetemi docens, dékán

Dr. Majzinger István intézetvezető, egyetemi docens

Dr. Monostori Tamás intézetvezető főiskolai tanár, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes


5. Kreditátviteli Bizottság

Elnök:

Dr. Majzinger István intézetvezető, egyetemi docens

Titkár:

Hódiné Szél Margit főiskolai docens

Tagok:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD, oktatási és közkapcsolati dékánhelyettes, egyetemi docens

Dr. Lantos Ferenc főiskolai docens

Dr. Sallai László főiskolai docens

Tanácskozási joggal: Barna Péter osztályvezető, Tanulmányi és Továbbképzési Osztály


6. Hallgatói Fegyelmi Testület

Elnök:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD, oktatási és közkapcsolati dékánhelyettes, egyetemi docens

Tagok:

Dr. Barta Tamás adjunktus

Dr. Jani Péter tanársegéd, dékáni hivatalvezető

Szarvas Adrienn tanársegéd

+ 3 fő hallgató


7. Tudományos Diákköri Tanács

Elnök:

Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit főiskolai docens

Titkár:

Süli Ágnes tudományos segédmunkatárs

Tagok:

Dr. Jakab Péter főiskolai docens

Hódiné Szél Margit főiskolai docens
+3 fő hallgató

 
8. Tudományos Bizottság

Elnök:

Dr. Monostori Tamás intézetvezető főiskolai tanár, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes Prof. Dr. Tanács Lajos professor emeritus

Titkár:

Dr. Jani Péter dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Tagok:

Szűcsné Prof. Dr. Péter Judit professor emerita

Prof. Dr. Tanács Lajos professor emeritus

Dr. habil Horváth József mb. intézetvezető, egyetemi docens, dékán

Dr. Majzinger István intézetvezető, egytemi docens

Prof. Dr. Makra László egyetemi tanár


9. Minőségirányítási Bizottság

Elnök:

Dr. Horváth József dékán, egyetemi docens

Titkár:

Dr. Kiss Orsolya adjunktus

Tagok:

Dr. Csiba Anita adjunktus

Antalicz Zoltánné tanulmányi előadó

+ 1 fő hallgató