Mészárosné Herbich Katalin

Cikkek:

· Gherdán K. – Tóth M. – Herbich K. – M. Hajnalová – M. Hložek – L. Prokoš – Mihály J. – Horváth T. (2010): Természettudományos megfigyelések a középső és késő rézkori kultúrák fazekasáruin Balatonőszöd-Temetői dűlő lelőhelyen. Archaeometriai Műhely 2010/1 pp. 83-104.

· Sümegi P. – Bodor E. – Juhász I. – Hunyadfalvi Z. – Herbich K. – Molnár S. – Timár G. (2007): A Balaton déli partján feltárt régészeti lelőhelyek környezettörténeti feldolgozása. pp. 241-255. In: Gördülő idő Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága – MTA Régészeti Intézete

· Herbich K. – Patay R. – Sümegi P. (2006): Az Ecser (Pest megye) határában feltárt rézkori települések régészeti és környezettörténeti feldolgozása. In: Füleky György (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében, Település a tájban. Tokajban 2006. június 28-30. között tartott tudományos konferencia kiadványa, Gödöllő, 2006 pp. 295-299.

· Patay, R. – Herbich, K. – Sümegi, P. (2006): Late Copper Age settlement of Ecser (County Pest, Hungary): Archaeological and environmental archaeological investigation. EAA 12th annual meeting kiadványa, Krakkó, 2006. szeptember 19-24. (megjelenés alatt)

· Herbich, K. – Patay, R. (2006): Organic remains from the Copper Age settlement of Ecser. UISPP XV congress kiadványa, Lisszabon, 2006. szeptember 4-9. (megjelenés alatt)

· Herbich K. (2005): Carbonized seeds of cultivated plants from the medieval monastery of Ópusztaszer. 5th International Conference of PhD Students kiadványa, Miskolc, 2005. augusztus 14-20. pp. 301-304.

· Herbich K. (2005): Balatonőszöd-Temetői-dűlő néhány díszített kerámiájának archaeobotanikai célú vizsgálata (appendix). MΩMOΣ IV. Őskoros Kutatók IV. Összejövetelének konferenciakötete, Debrecen, 2005. március 22-24. (megjelenés alatt)

· Horváth T. - Herbich K. - Gherdán K. - Vasáros Zs. (2005): A badeni kultúra épületei Balatonőszöd-Temetői-dűlő lelőhelyen. Ősrégészeti levelek 7. pp 91-127.

· Horváth, T. - Gherdán, K. - Herbich, K. - Vasáros, Zs. (2003): Häuser der Badener Kultur am Fundort Balatonőszöd-Temetői dűlő. Archäologische Untersuchungen. Acta Archaeologica Academiae Scientiarium Hung. 58 (2007) pp. 43-105.

· Sümegi P. - Timár G.-Molnár S.- Herbich K. (2003): Föld, ember folyó kapcsolata az újkõkorban. Hidrológiai Közlöny, 83. pp. 234-238.

· Sümegi P. - Juhász I. - Hunyadfalvi Z. - Molnár S. - Herbich K. (2003): Szeged-Kiskundorozsma régészeti lelõhelyek geoarcheológiai vizsgálata. pp. 169-184. In: Szalontay Cs. (szerk.): Úton útfélen. Móra F. Múzeum Kiadványa, Szeged.

· Sümegi P. - Bodor E. - Juhász I. - Hunyadfalvi Z. - Molnár S. - Herbich K. - Szegvári G. - Imre M. - Timár G. (2002): A balatoni déli autópálya régészeti lelőhelyeinek környezettörténeti feldolgozása. MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete, Halottkultusz és temetkezés. Szombathely –Bozsok, 2002. október 7-9. pp. 399-420.

 

Előadások hazai és nemzetközi konferenciákon:

· Herbich, K. – Patay, R.: Prehistoric cultural landscape in the neighbourhood of Budapest, Hungary. EAA 13rd annual meeting, Zadar, 2007. szeptember 18-23.

· Patay R. - Herbich K. – Sümegi P.: Az ecseri késő-rézkori település régészeti és környezettörténeti feldolgozása. Útépítéseket megelőző régészeti feltárások Pest megyében 2001 – 2006, Tudományos ülés, Budapest, 2006. november 16.

· Herbich K.: Növényi lenyomatok paticsokban. Magyar tudomány ünnepe Szegeden, Szeged, 2006. november 10.

· Patay, R. – Herbich, K. – Sümegi, P.: Late Copper Age settlement of Ecser (County Pest, Hungary): Archaeological and environmental archaeological investigation. EAA 12th annual meeting, Krakkó, 2006. szeptember 22.

· Herbich, K. – Patay, R.: Organic remains from the Copper Age settlement of Ecser. UISPP XVth congress, Lisszabon, 2006. szeptember 8.

· Herbich K. -Sümegi P. -Patay R.: Az Ecser (Pest megye) határában feltárt rézkori települések régészeti és környezettörténeti feldolgozása. A táj változásai a Kárpát medencében. Település a tájban c. konferencia, Tokaj, 2006. június 30.

· Herbich K.: Orosháza határában előkerült Árpád-kori kemencék tégláinak régészeti-növénytani feldolgozása. Árpád-kori Orosháza és környéke c. minikonferencia, Orosháza, 2006. május 18.

 

Poszterek hazai és nemzetközi konferenciákon:

· Herbich, K. (2007): Archaeobotanical investigations ont he bricks of kiln from Orosháza, Hungary. 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Krakow, 2007. június 17-23.

· Herbich, K. – Patay, R. (2006): The role of loess as a construction material in the life of prehistoric man. Danube loess symposium, Novi Sad, 2006. szept. 29-okt. 2.

· Herbich K. (2005): Carbonized seeds of cultivated plants from the medieval monastery of Ópusztaszer. 5th International Conference of PhD Students, Miskolc, 2005. aug. 14-20.

· Sümegi P. - Juhász I. - Bodor E. - Hunyadfalvi Z. - Molnár S. - Herbich K. - Timár G. (2004): Balaton déli partjának paleoökológiai vizsgálata. II. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged, 2004. szept. 2-4.

· Sümegi, P. - Timár, G. - Herbich, K. - Molnár, S. (2004): The roles of the river valleys in the life of the Körös culture in the Carpathian Basin. 32nd International Geological Congress, Firenze, 2004. aug. 20-28.

· Sümegi P. - Bodor E. - Juhász I. - Hunyadfalvi Z. - Herbich K. - Molnár S. - Timár G. (2004): Újabb környezettörténeti adatok a Balaton déli partjáról. V. Tájtörténeti Tudományos Konferencia, Szarvas, 2004. július 1-3.

· Herbich K. - Molnár S. - Sümegi P. - Timár G. (2004): A Körös kultúra és a folyóvölgyek kapcsolata. V. Tájtörténeti Tudományos Konferencia, Szarvas, 2004. július 1-3.

· Herbich K. - Sümegi P. - Timár G. - Molnár S. (2004): A folyóvölgyek szerepe a Körös kultúra életében. XXXV. Ifjú Szakemberek Ankétja, Sárospatak, 2004. március 19-20.

· Sümegi P. - Juhász I. - Bodor E. - Hunyadfalvi Z. - Molnár S. - Herbich K. - Timár G. (2003): Balaton déli partjának paleoökológiai vizsgálata. 6. Magyar Ökológiai Kongresszus, Gödöllõ, 2003. augusztus 28-31

· Sümegi, P. - Gulyás, S. - Juhász, I. - Hunyadfalvi, Z. - Molnár, S. - Herbich, K. - Imre, M. - Szegvári, G. - Timár, G. (2003): Late Neolithic man and environment in the Carpathian Basin - a preliminary geoarcheological report from Csõszhalom at Tiszapolgár. 5th World Archaeological Congress, Washington, 2003. június 21-23.

· Juhász, I. - Sümegi, P. - Gulyás, P. - Molnár, S. - Herbich, K. - Imre, M. - Szegvári, G. (2003): Grasslands, woodlands and culture in the Carpathian Basin. 5th World Archaeological Congress, Washington, 2003. június 21-26.

· Sümegi P. - Juhász I. - Bodor E. - Hunyadfalvi Z. - Molnár S. - Herbich K. - Timár G. (2003): Balaton déli partjának paleoökológiai vizsgálata. 6. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Zirc, 2003. május 4-6.

· Sümegi, P. - Kertész, R. - Timár, G. - Herbich, K. (2001): Palaeoenvironmental factors and neolithization process of the Carpathian Basin: some aspects of a new geoarchaeological model. UISPP XIVth Congress, Liege, 2001. szeptember 2-8.