Munkatársak, elérhetőségek

Az SZTE MGK Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet munkatársai, elérhetőségei


Dr. Monostori Tamás intézetvezető, főiskolai tanár 125
monostori.tamas@mgk.u-szeged.hu
Prof. Dr. Tanács Lajos (†) professzor emeritus

Dr. habil. Jakab Péter egyetemi docens 109
jakab.peter@mgk.u-szeged.hu
Dr. habil. Lantos Ferenc egyetemi docens 149 lantos.ferenc@mgk.u-szeged.hu
Dr. Sisák István tudományos főmunkatárs 206,128
sisak.istvan@mgk.u-szeged.hu
Dr. Sallai László főiskolai docens 135 sallai.laszlo@mgk.u-szeged.hu
Dr. Süli-Zakar Tímea főiskolai docens 201 suli-zakar.timea@mgk.u-szeged.hu
Ledóné Dr. Darázsi Hajnalka főiskolai docens 126 ledone.darazsi.hajnalka@mgk.u-szeged.hu
Dr. Csontos Györgyi főiskolai docens 184 csontos.gyorgyi@mgk.u-szeged.hu
Dr. Somogyi Norbert főiskolai docens 206 somogyi.norbert@mgk.u-szeged.hu
Dr. Vojnich Viktor József főiskolai docens 123 vojnich.viktor@mgk.u-szeged.hu
Dr. Buzás-Bereczki Orsolya adjunktus 123 buzas-bereczki.orsolya@mgk.u-szeged.hu
Dr. Hupuczi Júlia tudományos munkatárs
208 hupuczi.julia@mgk.u-szeged.hu
Szarvas Adrienn tanársegéd 124 szarvas.adrienn@mgk.u-szeged.hu
Bordé Ádám
tanársegéd
124
borde.adam@mgk.u-szeged.hu
Gyalai Ingrid tanszéki mérnök
124
gyalai.ingrid.melinda@szte.hu

 

Dr. Monostori Tamás

Név, beosztás: Dr. Monostori Tamás, intézetvezető, főiskolai tanár
Fogadóóra helye, ideje: V. ép. III. em. 347. iroda, Szerda: 12:30 -14:30, Csütörtök: 12:30 -14:30
Telefon: 62/532-990/125
E-mail: monostori.tamas@mgk.u-szeged.hu
Oktatott tantárgyak: Növénytermesztéstan, Növényélettan, Növénynemesítés, Mezőgazdasági biotechnológia, Vetőmagtermesztés, Terrarisztika, Production of tropical and subtropical cropsk


Tanacs_Lajos

Név, beosztás: Prof. Dr. Tanács Lajos, professzor emeritus (†)


jakab_132x132

Név, beosztás: Dr. habil. Jakab Péter egyetemi docens

Fogadóóra helye, ideje: IX. ép. 1. em., 120. szoba, Kedd: 14-16, Csütörtök: 9-11

Telefon: 62/532-990/109

E-mail: jakab.peter@mgk.u-szeged.hu

Oktatott tantárgyak: Növénytermesztési alapismeretek, Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, Gyógy- és fűszernövénytermesztés, Basic studies of ecological farming, Plant protection, Land cultivation

Dr. Lantos Ferenc

Név, beosztás: Dr. habil. Lantos Ferenc, egyetemi docens

Fogadóóra helye, ideje: V. épület I. emelet 138. iroda, Kedd: 8-10, Csütörtök: 8-10

Telefon: 62/532-990/149

E-mail: lantos.ferenc@mgk.u-szeged.hu

Oktatott tárgyak: Agrokémia, Kertészet, Zöldségtermesztés, Gyümölcstermesztés, Szőlészet, borászat, Dísznövénytermesztés, Növényvédelmi kórtan alapjai, Növényvédelmi állattan alapjai


sisak

Név, beosztás: Dr. Sisák István, tudományos főmunkatárs

Fogadóóra helye, ideje: V. épület III. emelet 350. iroda

Telefon: 62/532-990/128

E-mail: sisak.istvan@mgk.u-szeged.hu

Oktatott tárgyak: Talajtan, Precíziós mezőgazdaság, Mezőgazdasági környezetvédelem, Földműveléstan


Dr. Sallai László

Név, beosztás: Dr. Sallai László, főiskolai docens
Fogadóóra helye, ideje: 75. iroda, kedd: 9-11, csütörtök: 9-11
Telefon: +36 62/532-990/135
E-mail: sallai.laszlo@mgk.u-szeged.hu
Oktatott tárgyak: Műszaki ismeretek, Alternatív és megújuló energiaforrások, Munkavédelem, Fizika


SuliZT

Név, beosztás: Dr. Süli-Zakar Tímea, főiskolai docens

Fogadóóra helye, ideje: V. ép. I. em. 139. iroda, előre egyeztetés szerint

Telefon: 62/532-990/201

E-mail: suli-zakar.timea@mgk.u-szeged.hu

Oktatott tantárgyak: Kémia, Biokémia, Környezeti kémia, Mezőgazdasági környezetvédelem, Környezetvédelem és vízgazdálkodás


Ledóné Dr. Darázsi Hajnalka

Név, beosztás: Ledóné Dr. Darázsi Hajnalka főiskolai docens
Fogadóóra helye, ideje: V. ép. III. em. 345. iroda, Kedd: 12:30 -14:30, Csütörtök: 12:30 -14:30
Telefon: 62/532-990/126
E-mail: ledone.darazsi.hajnalka@mgk.u-szeged.hu
Oktatott tantárgyak: Kertészet, Növénynemesítés, Vetőmagtermesztés


Dr. Csontos Gyöngyi

Név, beosztás: Dr. Csontos Györgyi főiskolai docens
Fogadóóra helye, ideje: V. ép. III. em. 344. iroda, kedd: 11:00-13:00, szerda: 13:00-15:00
Telefon: 62/532-990/184
E-mail: csontos.gyorgyi@mgk.u-szeged.hu
Oktatott tantárgyak: Alternatív növénytermesztés, Földművelés, Gombatermesztés, Kertészet, Különleges zöldségfélék, Növénynemesítés, Növénytan, Növénytermesztés II., Növénytermesztési alapismeretek, Vetőmagtermesztés


Dr. Somogyi Norbert

Név, beosztás: Dr. Somogyi Norbert főiskolai docens
Fogadóóra helye, ideje: V. ép. III. em. 350. iroda, kedd: 12:00-14:00, szerda: 13:00-15:00
Telefon: 62/532-990/206
E-mail: somogyi.norbert@mgk.u-szeged.hu
Oktatott tantárgyak: Kertészet, Melegégövi növénytermesztés, Környezetvédelem és vízgazdálkodás


Dr._Vojnich_Viktor_Jozsef

Név, beosztás: Dr. Vojnich Viktor József főiskolai docens
Fogadóóra helye, ideje: V. épület, III. emelet, 348. iroda, Hétfő: 14:00-15:00; Kedd: 9:00-10:00
Telefon: +36-62-532-990/123 mellék
Email: vojnich.viktor@mgk.u-szeged.hu
Oktatott tantárgyak: Földműveléstan, Növényvédelem, Növényvédelmi állattan, Növénykórtan, Gyomismeret, Alternatív növények termesztése


Buzas-Bereczki_Orsolya

Név, beosztás: Dr. Búzás-Bereczki Orsolya adjunktus
Fogadóóra helye, ideje: V. ép. III. em. 348. iroda, hétfő: 12:00-14:00, szerda: 13:00-15:00
Telefon: 62/532-990/123
E-mail: buzas-bereczki.orsolya@mgk.u-szeged.hu
Oktatott tantárgyak: Biokémia, Biochemistry, Basic Chemistry, Kémia


Hupuczi_kep

Név, beosztás: Dr. Hupuczi Júlia, tudományos munkatárs

Fogadóóra helye, ideje: V. ép., III. emelet, 126. iroda, Hétfő: 10-12, Csütörtök: 10-12

Telefon: 62/532-990/208

E-mail: hupuczi.julia@mgk.u-szeged.hu

Oktatott tárgyak: Vízgazdálkodás, Talajtan, Talajtani és agrokémiai alapismeretekDSCF0019
Név, beosztás: Szarvas Adrienn, tanársegéd

Fogadóóra helye, ideje: V. ép., III. emelet, 349. iroda, hétfő: 10-14-ig

Telefon: 62/532-990/124

E-mail: szarvas.adrienn@mgk.u-szeged.hu

Oktatott tárgyak: Kertészet, Gyomszabályozás- gyombiológia, Növényvédelmi kórtan, Növényvédelmi állattan, Növényvédelem


bordea

Név, beosztás: Bordé Ádám, tanársegéd

Fogadóóra helye, ideje: 349. iroda; kedd 8-12 óra

Telefon: 62/532-990/124

E-mail: borde.adam@mgk.u-szeged.hu

Oktatott tárgyak: Növényélettan, Növénytan, Plant phisiology practice