Szakdolgozati témák

A NÖVÉNYTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZET

SZAKDOLGOZATI TÉMÁI

 

 

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK

a Mezőgazdasági mérnök BSc és FOSZ hallgatói számára


Dr. Monostori Tamás főiskolai tanár

Növényi biotechnológia aktuális kutatási programjai (GK Nonprofit Kft.-vel közösen)

Növényi sejt- és szövettenyésztés (gabonafélék, dísznövények stb.)

Szántóföldi és kertészeti növények vetőmagtermesztése adott gazdaságban

 

Prof. Dr. Tanács Lajos egyetemi tanár

Megporzó populációk tevékenysége virágzó vörös herén, lucernásokban, ezen megporzó elemek (ökológiai, cönológiai vizsgálatai)

 

Dr. Jakab Péter főiskolai docens

Szántóföldi növények termesztéstechnológiájának bemutatása, értékelése

Szántóföldi növények különböző agrotechnikai reakciójának (fajtaösszehasonlítás, vetésidő, tápanyagkezelés, növényvédelem) vizsgálata

Szántóföldi növények termesztésének sajátosságai az agroökológiai tényezők függvényében

Szántóföldi növények vetésidejének, vetési csíraszámának és tápanyag-ellátásának hatása a terméshozamra

Őszi búza növényvédelmi problémáinak diagnosztizálása

Szántóföldi és kertészeti kultúrák integrált növényvédelme

Tápanyag-gazdálkodási terv készítése

Gyógy- és fűszernövények termesztéstechnológiájának bemutatása, értékelése

 

Dr. Lantos Ferenc főiskolai docens

Rovarkártevők elleni védekezés lehetőségei

Kertészeti kultúrák termesztéstechnológiája, feldolgozása egy adott gazdaságban

Kertészeti kultúrák szaporítása (vetőmagtermesztés, faiskola stb.)

Kertészeti növények baktérium okozta betegségeinek vizsgálata

Biológiai növényvédelem lehetőségei zöldséghajtatásban

Étkezési paprika fajtaösszehasonlító vizsgálatok

Tápanyag hatása a zöldségnövények termésalakulására

Intenzív gyümölcstermesztési rendszerek bemutatása


Ledóné Dr. Darázsi Hajnalka főiskolai docens

Génmegőrzés a kertészeti növényeknél

Rezisztencianemesítés a zöldség fajoknál

Fajtahasználat a zöldségtermesztésben

Döntéstámogató eszközök és módszerek alkalmazása a fóliás zöldséghajtatásban

Talaj nélküli zöldséghajtatás technológiai kérdései


Dr. Süli Zakar Tímea főiskolai docens

A mezőgazdaság és a környezet kapcsolatainak, a mezőgazdasági tevékenység negatív és pozitív hatásainak elemzése

Az alternatív energiaforrások környezeti, gazdasági és társadalmi hatásai a magyarországi régiókban

A szelektív hulladékgyűjtés szerepe az ökológiai alapú hulladékgazdálkodásban

Biogazdálkodás szerepe a fenntartható mezőgazdaságban

Érzékeny természeti területeken végezhető alternatív gazdálkodási lehetőségek

Adott település hulladékgazdálkodási programja

 

Dr. Sallai László főiskolai docens

Szélenergia hasznosítás vizsgálata egy adott üzem esetében

Vízenergia hasznosítási vizsgálata egy adott üzem esetében

Biomassza energetikai hasznosítás vizsgálata egy adott üzem esetében

Napenergia hasznosítás vizsgálata egy adott üzem esetében

Geotermikus energia hasznosításának vizsgálata egy adott üzem esetében

Biogáz termelés és hasznosítás egy állattartó telep esetében

 

Dr. Hupuczi Júlia adjunktus
Mészárosné Herbich Katalin tudományos segédmunkatárs

Belvíz kialakulásának okai adott területen

Magyarország aszályhelyzete

Öntözés tervezése

Adott terület talajtani vizsgálata

Talajművelési technológiák összehasonlító elemzése

 

Egyéb, az Intézet által oktatott tárgyakhoz kapcsolódó saját témákkal is szeretettel várjuk Önöket!

 

  

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK

a Kertészmérnök FOSZ hallgatói számára

 

Dr. Lantos Ferenc főiskolai docens

Kertészeti kultúrák termesztéstechnológiája, feldolgozása egy adott gazdaságban

Kertészeti kultúrák szaporítása (vetőmagtermesztés, faiskola stb.)

Kertészeti növények baktérium okozta betegségeinek vizsgálata

Biológiai növényvédelem lehetőségei zöldséghajtatásban

Étkezési paprika fajtaösszehasonlító vizsgálatok

Tápanyag hatása a zöldségnövények termésalakulására

Intenzív gyümölcstermesztési rendszerek bemutatása

 

Dr. Jakab Péter főiskolai docens

Gyógy- és fűszernövények termesztéstechnológiájának elemzése adott gazdaságban

 

Egyéb, az Intézet által oktatott tárgyakhoz kapcsolódó saját témákkal is szeretettel várjuk Önöket!

 

 

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK

a Környezetgazdálkodási agrármérnök FOSZ hallgatói számára

 

Dr. Jakab Péter főiskolai docens

Baktériumtrágyák alkalmazása az ökológiai gazdálkodásban egy adott szántóföldi vagy kertészeti növényfajnál

Növénykondícionáló készítmények alkalmazása az ökológiai gazdálkodásban egy adott szántóföldi vagy kertészeti növényfajnál

Növényi kivonatok alkalmazása növénykondícionáló készítményként

Növényi kivonatok alkalmazása a növényvédelemben

Egy adott szántóföldi vagy kertészeti növényfaj termesztéstechnológiájának bemutatása ökológiai viszonyok között

Különböző agrotechnikai eljárások (vetésváltás, talajművelés, fajtaválasztás, tápanyagellátás, növényvédelem) összehasonlítása ökológiai gazdálkodásban

 

Dr. Süli Zakar Tímea főiskolai docens

A mezőgazdaság és a környezet kapcsolatainak, a mezőgazdasági tevékenység negatív és pozitív hatásainak elemzése

Az alternatív energiaforrások környezeti, gazdasági és társadalmi hatásai a magyarországi régiókban

A szelektív hulladékgyűjtés szerepe az ökológiai alapú hulladékgazdálkodásban

Biogazdálkodás szerepe a fenntartható mezőgazdaságban

Érzékeny természeti területeken végezhető alternatív gazdálkodási lehetőségek

Adott település hulladékgazdálkodási programja

Az ökológiai gazdálkodás feltételrendszerének vizsgálata adott üzemben

Környezettudatosság az ökológiai gazdálkodásban

A környezetvédelem és a támogatások fontossága az ökológiai gazdálkodásban

 

Dr. Sallai László főiskolai docens

Szélenergia hasznosítás vizsgálata egy adott üzem esetében

Vízenergia hasznosítási vizsgálata egy adott üzem esetében

Biomassza energetikai hasznosítás vizsgálata egy adott üzem esetében

Napenergia hasznosítás vizsgálata egy adott üzem esetében

Geotermikus energia hasznosításának vizsgálata egy adott üzem esetében

Biogáz termelés és hasznosítás egy állattartó telep esetében

 

 

Egyéb, az Intézet által oktatott tárgyakhoz kapcsolódó saját témákkal is szeretettel várjuk Önöket!