SZTE MGK Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

Szakdolgozati témák
2017-2018


Alapképzés és felsőoktatási szakképzés hallgatói számára


A választott témát a jelentkezés előtt a konzulenssel egyeztetni kell!


Dr. Csiba Anita adjunktus

1. Trágyafeldolgozás lehetőségei környezetbarát technológiákkal.

2. Kiskérődzők szaporítóanyag mélyhűtési technológiájának továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata

3. Hízósertések vágás előtti kábításának hatásvizsgálata a stressz okozta húshibák előfordulásának csökkentése érdekében.

4. Hallgató által szabadon választott téma


Dr. Horváth József egyetemi docens

1. Mezőgazdasági beruházások ökonómiai tervezése

2. Tejtermelő tehenészeti telepek műszaki – technológiai feltételeinek ökonómiai értékelése

3. A tejtermelés ágazati elemzése eltérő adottságú gazdaságok összehasonlításával

4. A hatékonyság növelésének lehetőségei a mezőgazdaságban

5. Vagyonértékelési módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban

6. Megújuló és alternatív energiaforrások hasznosításának ökonómiai elemzése

7. Az ökológiai gazdálkodás ökonómiai értékelése

8. Az EU szabályozórendszer és a méretgazdaságosság összefüggései

9. AZ EU termelési és piacszabályozásának hatása a gazdálkodás eredményeire

10. A falusi turizmus gazdasági összefüggései


Hódiné Szél Margit főiskolai docens

1. Az Excel pénzügyi függvényeinek használata a vállalkozások gazdasági döntéseiben.

2. Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben.


Dr. Jani Péter tanársegéd

1. A termőföld tulajdonszerzésének speciális szabályai

2. A termőföldvédelem jogi szabályozása Magyarországon

3. Szabadon választott téma az agrárjog területéről, személyes megbeszélés alapján


Dr. Komarek Levente egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

1. A Dél-Alföld agrárszerkezetének strukturális változásai a rendszerváltozástól napjainkig

2. A Dél-Alföldi régió súlyának, szerepének alakulása a hazai agrártermelésben (összehasonlító vizsgálat)

3. A hazai baromfivertikum jellemző vonásai, különös tekintettel napjainkra

4. A vidékfejlesztés aktuális kérdései napjainkban

5. Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli és időbeni változásai egy szabadon választott téma alapján


Dr. Makra László egyetemi tanár

1. Gyomnövények és gazdasági kártételeik

2. Gyomirtás – költség-haszon számítások

3. A parlagfű-pollen egészségi hatásai

4. A parlagfű története


Privóczki Zoltán c. főiskolai docens

1. Fiatal gazdák induló támogatásának összehasonlító gazdasági elemzése a 2007-2013 gazdasági ciklusban

2. Termőföld adás-vételének állami szabályozása 2014. május 01 után