SZTE MGK Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

Szakdolgozati témákAlapképzés és felsőoktatási szakképzés hallgatói számára


A választott témát a jelentkezés előtt a konzulenssel egyeztetni kell!Szak- és diplomadolgozat témák

 

Prof. Dr. Makra László egyetemi tanár

Szakdolgozat témák

1. A parlagfűpollen története Magyarországon.

2. Gyomnövények gazdasági kártétele

3. Gyomirtás – költség - haszon számítások

4. A meteorológiai elemek kapcsolata a parlagfűpollen koncentrációval lokálisan, regionálisan, kontinentálisan és globálisan.

5. A parlagfűpollen transzportja Magyarországra.

6. A parlagfű-pollen egészségi hatásai

7. A klímaváltozás hatása a mezőgazdaságra.

8. Globális felmelegedés vs. technológiai kihívások a mezőgazdaságban.

9. Az európai mezőgazdaság lehetőségei a változó klímában.

10. A mezőgazdaság versenyképességének klímafüggése.

 

Szakdolgozat témák (angol)

1. The history of ragweed in Hungary

2. Economic damage of weeds

3. Weed control – cost-benefit calculations

4. Relationship of meteorological elements to ragweed pollen concentration locally, regionally, continentally and globally

5. Transportation of ragweed pollen to Hungary

6. Health effects of ragweed pollen

7. Impact of climate change on agriculture

8. Global warming vs technological challenges in agriculture

9. The potential of European agriculture in a changing climate

10. Climate dependence of the competitiveness of agricultural

 

Diplomadolgozat témák:

1. A parlagfűpollen-koncentráció előrejelzésének modellezése

2. Fagy előrejelzési módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban

3. Az aszály előrejelzése

4. A diszponibilis vízkapacitás trendjei az Alföldön

5. A hiányzó napi parlagfűpollen koncentráció adatok pótlása és validálása az Európai Parlagfűpollen Adatbázisban (EAN)

6. A parlagfűpollen új kvantitatív (átlagos évi pollenkoncentráció, az átlagos évi maximális pollenkoncentráció napja) és kvalitatív (a pollenszezon átlagos első napja, a pollenszezon átlagos utolsó napja, és a pollenszezon átlagos hossza) térképei Európára

 

 

Dr. habil. Ferencz Árpád főiskolai tanár

Szakdolgozat témák

 1. Egy mezőgazdasági vállalkozás gazdasági vagy pénzügyi tevékenységének elemzése
 2. Egy növénytermesztési/kertészeti ágazat ökonómiai elemzése
 3. Egy kertészeti ágazat munkaszervezésének elemzése
 4. Egy vidékfejlesztéshez kapcsolódó pályázat elemzése
 5. Egy mezőgazdasághoz köthető vállalkozás indításának elemzése

 

Diplomadolgozat témák

 1. Egy mezőgazdasági vállalkozás gazdasági vagy pénzügyi tevékenységének elemzése
 2. Egy növénytermesztési/kertészeti ágazat ökonómiai elemzése
 3. Tradícionális/hungarikum élelmiszer/termék fogyasztói megítélése
 4. Egy vidékfejlesztéshez kapcsolódó pályázat elemzése
 5. Egy település régiómarketingjének vizsgálata
 6. Mezőgazdasági vállalkozások adózása
 7. Egy önkormányzat helyi adózásának vizsgálata

 

 

Dr. habil. Horváth József egyetemi docens

 

Szakdolgozat témák

 1. Mezőgazdasági beruházások ökonómiai tervezése
 2. Tejtermelő tehenészeti telepek műszaki – technológiai feltételeinek ökonómiai értékelése
 3. A tejtermelés ágazati elemzése eltérő adottságú gazdaságok összehasonlításával
 4. A hatékonyság növelésének lehetőségei a mezőgazdaságban
 5. Vagyonértékelési módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban
 6. Az EU szabályozórendszer és a méretgazdaságosság összefüggései
 7. Az EU termelési és piacszabályozásának hatása a gazdálkodás eredményeire

 

Szakdolgozat témák (angol)

 1. Financial and economic analysis of agricultural firms
 2. Economic evaluation of agricultural resource management
 3. Enterprise budget analysis in plant cultivation, horticulture and animal husbandry
 4. Business planning in agriculture
 5. Optimization of competitiveness by controlling methods
 6. The role of logistics in profitable agriculture

 

Diplomadolgozat témák

 1. Agrár- és vidékfejlesztési támogatások hatásainak vizsgálata
 2. Zöldítés és agrár-környezetgazdálkodás hatása a gazdálkodás eredményességére
 3. Agrárágazati és agrárpiaci elemzések
 4. Kockázatkezelés és kockázatmegosztás a mezőgazdaságban
 5. Vezetői számviteli megoldások a jövedelmező gazdálkodás érdekében

 

 

Dr. habil. Komarek Levente egyetemi docens

 

Szakdolgozat témák

 1. A Dél-Alföld agrárszerkezetének strukturális változásai a rendszerváltozástól napjainkig
 2. A Dél-Alföldi régió súlyának, szerepének alakulása a hazai agrártermelésben (összehasonlító vizsgálat)
 3. A hazai baromfivertikum jellemző vonásai, különös tekintettel napjainkra
 4. A vidékfejlesztés aktuális kérdései napjainkban
 5. Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli és időbeni változásai egy szabadon választott téma alapján

 

Szakdolgozat téma (angol)

 1. Rural development in the European Union

 

Diplomadolgozat témák

 1. A vidékfejlesztés aktuális kérdései napjainkban
 2. Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli és időbeni megjelenési formái és változásai
 3. Vidéki térségek fejlettségének területi differenciáltsága

 

 

Dr. habil. Vásáry Miklós tudományos munkatárs

 

Diplomadolgozat témák

 1. A Közös Agrárpolitika hazai működésének értékelése
 2. A Közös Agrárpolitika keretében alkalmazott intézkedések gyakorlati hatása, következményeik elemzése
 3. A Közös Agrárpolitikát jelenleg érő EU-n belüli és EU-n kívüli hatások rendszerző áttekintése és elemző értékelése
 4. A közvetlen és nemzeti támogatások szerepe és jelentősége a mezőgazdaságban

 

 

Dr. Csiba Anita adjunktus

 

Szakdolgozat témák

 1. Környezetbarát technológiák alkalmazása a mezőgazdaság területén
 2. Környezetbarát technológiák alkalmazása az élelmiszeripar területén
 3. Mezőgazdasági melléktermékek feldolgozása környezetbarát technológiákkal
 4. Élelmiszeripari melléktermékek feldolgozása környezetbarát technológiákkal
 5. Cink-oxid és antibiotikum mentesség bevezetésének hatásai a hízósertés takarmányozásban
 6. Ammónia- és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése az állattartás, takarmányozás, trágyakezelés, trágyatárolás, valamint a feldolgozás során
 7. Sertéshús feldolgozás élelmiszerbiztonsági és minőségi kérdései

 

Szakdolgozat témák (angol)

 1. Examination of the different processing methods efficiency for high-keratin-content slaughterhouse by-products
 2. Nutritional value of the different protein flours as a petfood components
 3. Effects of different processing methods for the nutritional value and ammonia emission of the pig slurry and poultry manure
 4. Examination of the different thawing solution's effects for the quality of deep frozen ram semen

 

Diplomadolgozat témák

 1. Vágóhídi melléktermék feldolgozás során előállított takarmánylisztek minőségbiztosítási és értékesítési kérdései
 2. Magas keratintartalmú vágóhídi melléktermékek petfood takarmány alapanyagként való hasznosítása
 3. Minőségi petfood takarmányok előállítása. Takarmánybiztonság és takarmány minőség.
 4. Ammónia- és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, illetve tápanyagtartalom megőrzése a trágyakezelés és feldolgozás során
 5. Cink-oxid és antibiotikum-mentesség kiváltásának állatélettani-, állategészségügyi- és környezetvédelmi hatásai a hízósertések takarmányozása során
 6. Sertéshús feldolgozás élelmiszerbiztonsági és minőségi kérdései

 

 

Dr. Jani Péter tanársegéd

 

Szakdolgozat témák

 1. A termőföld tulajdonszerzésének speciális szabályai
 2. A termőföldvédelem jogi szabályozása Magyarországon
 3. Szabadon választott téma az agrárjog területéről, személyes megbeszélés alapján

 

Diplomadolgozat témák

 1. A hazai termőföldpiac alakulása a rendszerváltás óta. Trendek és változások a hazai földforgalomban.
 2. Az agrárium munkaerőpiaci kihívásai.