Tájékoztató a szolgáltatásokról

Alapszolgáltatások

A könyvtár alapszolgáltatásai mindenki számára ingyenesek, igénybevételéhez beiratkozás nem szükséges.

Olvasószolgálat

A könyvtár szakképzett munkatársai a nyitvatartási idő alatt szóbeli tájékoztatást nyújtanak a saját állományról, az egyetemi könyvtár adatbázisáról, illetve a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.

Állományfeltáró eszközök használata

A nyitvatartási időben az olvasó a könyvtár katalógusában és számítógépes adatbázisában tájékozódhat a könyvtárban megtalálható irodalomról.

Helyben olvasás

A helyben olvasáshoz a Könyvtár külön olvasótermet biztosít, ahol a kézikönyvek, folyóiratok, napilapok és egyéb periodikák szabad polcon vannak elhelyezve szabadon használhatóak.

Az olvasóterem csendjét és rendjét mindenkor biztosítani kell.

Alapszolgáltatások köre olvasószolgálat, katalógushasználat, helyben olvasás.

Kölcsönzés

Kölcsönözni csak a beiratkozott olvasóknak lehetséges.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- személyi igazolvány

- diákigazolvány

Beiratkozási díj:


- Az aktuális akadémiai évre szóló beiratkozási díj: 700,-Ft


Kedvezmények:

A Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti, illetve hallgatói jogviszonyban álló, továbbá az innen nyugdíjba vonult személyek, könyvtárosok, levéltárosok, muzeológusok, 70 év feletti nyugdíjasok, valamint a súlyos fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezeteinek igazolványával rendelkezők mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól.

 

Más felsőoktatási intézmények oktatói/dolgozói, a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tanárai és tanulói, pedagógusok, diákok, 70 év alatti nyugdíjasok, regisztrált munkanélküliek, GYED, GYES:

az aktuális akadémiai évre szóló beiratkozási díj: 300,-Ft


Kölcsönözni csak személyesen, érvényes azonosítóval lehet.

Kölcsönözhető dokumentumok:

- szakkönyvek

- szépirodalmi művek

- jegyzetek

- tankönyvek

Nem kölcsönözhető dokumentumok:

- kézikönyvek

- kurrens és bekötött folyóiratok

- záródolgozatok

- archív jegyzetek, tankönyvek

- mágneses adathordozók

Az olvasónál egyidejűleg 5 kötet lehet. Kölcsönzési idő: 4 hét.

A kölcsönzési határidő az olvasó kérésére kétszer meghosszabítható. Hosszabbítást a kölcsönzési határidő lejárta előtt kell kérni személyesen, telefonon, vagy e-mailben.

A megjelölt határidőre vissza nem hozott dokumentumok után az olvasónak késedelmi díjat kell fizetnie, melynek értéke: 30 Ft/könyv/nap.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárközi kölcsönzés lehetőséget biztosít az olvasónak arra, hogy olyan dokumentumokhoz is hozzájusson, amelyek nem találhatók meg a könyvtár gyűjteményében.A fénymásolatban megküldött dokumentumok költségei és az egyéb költségek az olvasót terhelik.

Kiegészítő szolgáltatás

Másolatszolgáltatás

A birtokban lévő dokumentumokból, vagy más könyvtári tulajdonban lévő anyagokból gyorsmásolási szolgáltatást nyújt olvasóinak.