„Gazdálkodj okosan!” - pályázati felhívás középiskolások számára

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar

tehetséggondozó programja keretébenPályázhat valamennyi hazai és határon túli középiskola nappali tagozatos tanulója. Az alábbi témakörökben, egyéni cím megadásával várunk minimum 15 oldalas esszéket, illetve esettanulmányokat:

 

 • Fűben-fában orvosság, hazai termesztett és gyűjtött gyógynövények feldolgozása, forgalmazása, felhasználása.

 

 • Genetikailag módosított növények (GMO-k) termesztésének kilátásai hazánkban - Sem velük, sem nélkülük?

 

 • Egészséges élelmiszertermelés, segítőtársaink - mikroorganizmusok az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban - Miért váltak veszélyessé egyes élelmiszerek?

 

 • Ökológiai (bio-) termesztésről, biotermékekről – reálisan - Csak tiszta forrásból.

 

 • Ahol víz, ott élet is van.

 

 • Szabadföldi és fedett technológiák hatékonyságának elemzése adott kertészeti kultúrában - Mindenhol jó, de…

 

 • Ökofalu előnyei a várossal szemben - Hogyan terveznéd meg egy falu energiaellátását és élelmiszertermelését környezettudatosan?

 

 • Környezetterhelés csökkentése a farmon vagy az otthonunkban. - Hogyan csökkentenéd egy farmon vagy egy önálló lakóépületben élő család háztartásának, életvitelének, közlekedésének környezetterhelését? Hol tudsz újrahasznosítást alkalmazni, és hogyan?

 

 • Állatok szerepe a gyomnövények terjesztésében.

 

 • Természetvédelem, vadgazdálkodás és vadászat összehangolása - Szükség van-e napjainkban a vadászatra?

 

 • Vadállatok megjelenése a városban - Mi az oka és mi a megoldás?

 

 • Szakszerűség és felelősség társ- és hobbiállatok tartásánál - Megfelelő ajándék-e az élőállat?

 

 • Társállatok, mint az emberi test és lélek gyógyítói - Mire jók a terápiás célból tartott állatok?

 

 • Kihívások és válaszok a válság idején, a mezőgazdasági vállalkozások sikerességének feltételei.

 

 • Mezőgazdaság szerepe az ipari termékek előállításában, a nem élelmiszeripari célú termelés sajátosságai.

 

 • Importot vagy hazait? Feloldható-e a dilemma a mezőgazdasági alapanyagok és élelmiszerek kiválasztásánál?

 

 • Nyerünk vagy veszítünk? Hogyan állunk helyt az európai versenyben? Magyarország uniós csatlakozásának eddigi tapasztalatai.

 

 • Milyen lesz a jövő mezőgazdasága, milyen termelési technológiákat fognak használni 50-100 év múlva?

 

 • Milyen vállalkozásban lehet leginkább a sikeresség kulcsa? Hogyan hoznád létre saját vállalkozásod?

 

 • Hogyan képzeled el településed fejlődését? Mit fejlesztenél saját környezeteden?

 

 • Az allergén pollenek egészségi hatásai és a védekezés lehetőségei – különös tekintettel a parlagfű pollenjére.

 

 • Mit jelent vagy kellene, hogy jelentsen a fenntartható mezőgazdaság?

 

 • Precíziós gazdálkodás: eszik vagy isszák!? Avagy mi a modern technológiák jelentősége a mezőgazdaságban?

 

 • Neked mit jelent általánosságban és konkrétan is, hogy mezőgazdaság?

 

 • Mesélj a gazdaságotokról! Te, hogy képzeled el benne a jövődet?

 

 • Mitől okos egy gazdaság? Digitális technológiák a mezőgazdaságban.

 

 • Hulladékból energia. Biogáz előállítás, hő- és villamosenergia termelés kommunális hulladékból, mezőgazdaságból-, illetve élelmiszeriparból származó melléktermékekből.

 

 • Háztartásokból származó hasznos hulladékok szelektív gyűjtése, feldolgozása és újrahasznosítása.

 

 • Ipari termelés során keletkező hasznos hulladékok szelektív gyűjtése, feldolgozása és újrahasznosítása.

 

 • Mezőgazdaságból és élelmiszeriparból származó melléktermékek feldolgozása.

 

 • Tudatos vásárlás: újrahasznosított anyagokból előállított-, környezetbarát csomagolóanyagokba csomagolt termékek tudatos vásárlása.

 

Az esszéket, illetve esettanulmányokat magyar nyelven, gépelve, igény szerint illusztrálva kérjük elkészíteni a mellékelt, „Szempontok a dolgozatpontozás bírálatához” c. dokumentum egyes pontjait figyelembe véve max. 25 oldal terjedelemben. A dolgozatokat Winword 7.0 (vagy hasonló és konvertálható) szövegszerkesztő programmal, Times New Roman CE betűtípussal (12-es betűnagysággal), szimpla sorközzel, sorkizárt formában, A/4-es méretben kérjük elkészíteni. Ha a téma jellege kívánja, az írott dolgozat kiegészíthető multimédiás módszerekkel (fotó, animáció, hang, videó) is, de nem helyettesíthető.

 

A pályaművek benyújtásának lehetséges módjai:

 • Elektronikus levél mellékleteként (antalicz.zoltanne@mgk.u-szeged.hu)
 • Nyomtatott formában vagy CD-n vagy DVD-n postázva, illetve személyesen benyújtva (Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, 6800 Hódmezővásárhely Andrássy u. 15. „Gazdálkodj okosan!” megjelöléssel)

 

Benyújtási határidő: 2021. május 25. (kedd)

 

A pályázatok benyújtása ingyenes, egy pályázó több különböző pályaművet is benyújthat. A beérkezett munkákat egyetemi oktatókból álló szakértő zsűri fogja értékelni. A legjobb pályázatokat díjazzuk.

 

A legjobb esszékért a pályázók ösztöndíjba, illetve ajándékcsomagba részesülhetnek. Az 1. helyezett 100.000 Ft, a 2. helyezett 75.000 Ft, a 3. helyezett 50.000 Ft ösztöndíjat nyer, melyet a Kar hallgatójaként fog megkapni. Amennyiben nem érkezik be kellő számú színvonalas pályamű, a zsűri a díjakat részben vagy egészében visszatarthatja.

 

A pályamunka fedőlapján az alábbi információkat kérjük feltétlenül feltüntetni:

 • A pályázó neve, címe
 • A pályázó telefonszáma és e-mail címe
 • Középiskolájának neve és pontos címe
 • Iskolaigazgató neve
 • Ha van felkészítő tanára, annak a neve
 • A pályamunka egyéni címe

 

 

További felvilágosítás kérhető:

Dr. habil. Komarek Levente

egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

e-mail: komarek.levente@mgk.u-szeged.hu

 

Antalicz Zoltánné

tanácsos

e-mail: antalicz.zoltanne@mgk.u-szeged.hu

 

 

Hódmezővásárhely, 2020. október 5.

 

 

Dr. habil. Mikó Edit

dékán

Események

Rendezvénynaptár *