Dékáni köszöntő

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar honlapján!


Honlapunk funkciója, hogy átfogó képet nyújtson Karunk képzési kínálatáról, a követelményekről, tudományos tevékenységünkről, nemzetközi kapcsolatainkról, szervezeti és működési rendünkről.


A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara a jogelőd megalapításától, 1961-től kezdődően elkötelezett híve a minőségi agrár-felsőoktatás biztosításának, hogy hallgatói számára versenyképes és elismert képzettséget nyújtson. Elkötelezett munkatársaival, gyakorlatias, innovatív képzésével, és komoly nemzetközi kapcsolataival széles képzési palettát kínál. Jelenlegi oktatási tevékenységünk, illetve kínálatunk felöleli az alapképzési, a felsőoktatási szakképzési, valamint a szakirányú továbbképzési szinteket is.


Alapképzési szinten – 3,5 éves képzés keretében – két szakon biztosítunk továbbtanulási lehetőséget. Így: Mezőgazdasági mérnöki (magyar és angol nyelven is) és Vadgazda mérnöki. Terveink között szerepel a Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapszak és az Agrármérnöki mesterszak akkreditálása és indítása. A négyféle 2 éves mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szakot elvégző hallgatóink azonnal elhelyezkedhetnek a munka világában, vagy BSc szinten folytathatják tanulmányaikat. Szakirányú továbbképzési szakjaink színes kínálatából jellemzően azokat hirdetjük és indítjuk, amelyek a legnagyobb érdeklődéssel találkoznak, nem csupán a nálunk végzettek részéről.


Az agrártudományok tagozódásához igazodó, intézeti keretek közt folytatott kutatásaink elsősorban új tudományos eredmények elérését, továbbá azoknak a tudós közösséggel való megosztását, a tudományos közéletben való részvételt célozzák, illetve szolgálják. Ugyanilyen fontosnak tartjuk azonban, hogy kutatási eredményeink minél nagyobb része a szaktanácsadási tevékenységünk segítségével is közvetlenül szolgálhassa a vállalkozásokat és gazdálkodókat. Tudományos és innovációs eredményeinket az általunk kiadott folyóiratban, és egyéb publikációs felületeken jelenítjük meg annak érdekében, hogy ezek mindenkor a tudományok legfrissebb állása szerinti tartalmakat közvetítsék hallgatóink és a szakmai közönség számára.


A hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Kar ezer szállal kötődik az Egyetem másik tizenegy karához. Ez nem csupán szakmai és tudományos munka, de a hallgatói élet sokszínűségét és értelmiség-formáló hatását is kínálja.


A vásárhelyi gazdászok büszkén őrzik a több, mint félévszázados diákhagyományokat és útravalóul viszik magukkal intézményünk szellemiségét.


Kívánom, hogy ennek Ön is részese lehessen, találkozzunk Hódmezővásárhelyen!

 

Horváth József

dékán