1

A jövő generáció agrárszakemberiért

Idén is lehetőség van adója 1%-ának felajánlásával támogatni a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának alapítványát

Minden adófizető magyar állampolgárnak joga van szabadon rendelkezni az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.


Mit támogat, ha az Agrármodernizációs és Régiófejlesztési Alapítvány (AGRA)-ra esik választása?

Az AGRA bevételének felhasználásól az Alapítvány Kuratóriuma dönt és az SZTE Mezőgazdasági Kar oktatásának-kutatásának, infrastruktúrájának fejlesztésére, a hallgatók tehetséggondozására, nyelvvizsga megszerzés támogatására fordítja.


Az alapítvány főbb adatai az alábbiak:

Agrármodernizációs és Régiófejlesztési Alapítvány

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 15.

Adószáma: 18453472-1-06

Bankszámlaszáma (K&H Bank): 10200184-28112884-00000000


Hogyan élhet jogával?

Az szja 1+1%-os felajánlásáról - függetlenül attól, hogy a 2019-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be - a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

 

Bővebben a NAV honlapján tájékozódhat: https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/1_1_szazalek

 

Felmerülő kérdéseiket Dr. Jani Péter, a Kuratórium titkára hivatott megválaszolni:

Iroda: IV. ép. fszt. 20/A.

E-mail: jani.peter@mgk.u-szeged.hu

Telefon: 62/532-990/104

 

A jövő generáció agrárszakemberei nevében mindenki felajánlását tisztelettel köszönjük!

 

Dr. Mikó Edit

a Kuratórium elnöke