Munkatársak, elérhetőségek

Az SZTE MGK Állattudományi és vadgazdálkodási Intézet munkatársai, elérhetőségei

Az SZTE MGK Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet munkatársai, elérhetőségei

 

Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet


Dr. Majzinger István

egyetemi docens, intézetvezető, címzetes egyetemi tanár

116

mi@mgk.u-szeged.hu

Prof. Szűcsné Dr. Péter Judit

Professzor emerita

122

szucsne@mgk.u-szeged.hu

Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit
habilitált egyetemi docens,
intézetvezető helyettes
100
mikone@mgk.u-szeged.hu
Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill főiskolai docens 203
graff@mgk.u-szeged.hu

Dr. Benk Ákos

főiskola docens

202

benkakos@mgk.u-szeged.hu

Dr. Barta Tamás

adjunktus

147

barta@mgk.u-szeged.hu

Dr. Kiss Orsolya adjunktus 130 kiss.orsolya@mgk.u-szeged.hu

Dr. Pinnyey Szilárd

adjunktus

202

pinnyey@mgk.u-szeged.hu

Dr. Süli Ágnes

adjunktus, takarmány-analitikai laboratóriumvezető

130

suli@mgk.u-szeged.hu

Dr. Nagy Zsuzsanna
adjunktus

nagy.zsuzsanna@mgk.u-szeged.hu

Kovács Éva

laboráns

131

kovacs@mgk.u-szeged.hu

Komlósi Tamás
tanszéki mérnök
147
komlosi.tamas@mgk.u-szeged.hu
Tóth Violetta tanszéki mérnök 120 toth.violetta@mgk.u-szeged.hu
Búza Orsolya tanszéki mérnök 129,131 búza.orsolya@mgk.u-szeged.hu
 
 


Név, beosztás: Dr. Majzinger István, intézetvezető, egyetemi docens, címzetes egyetemi tanár

Fogadóóra helye, ideje: V. ép. II. em. 206. iroda, hétfő 12,30-13,30, szerda 11,00-12,00, minden esetben előre egyeztetve.

Telefon: 62/532-990/116

e-mail: mi@mgk.u-szeged.hu

Oktatott tantárgyak: Vadászati állattan és szervezettan, Erdő- és vadgazdálkodás, Apróvad-állomány szabályozása és hasznosítása, Ökológia és vadbiológia, Vadgazdálkodási adatok gyűjtése, Nagyvad-állomány szabályozása és hasznosítása, Vadállományok hasznosítása, Zárttéri vadtenyésztés, Forestry and wildlife management.


Prof. Szűcsné Dr. Péter Judit

Név, beosztás: Prof. Szűcsné Dr. Péter Judit, Professzor emerita
Fogadóóra helye, ideje: V.épület III.em.353. kedd 14:00-16:00, csütörtök 14:00-16:00
Telefon: +36 62/532-990/122
E-mail: szucsne@mgk.u-szeged.hu
Oktatott tárgyak: Takarmányozástan, Takarmánygazdálkodás, Társállatok takarmányozása, Keveréktakarmány gyártás, Animal nutrition


Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit

Név, beosztás: Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit, habilitált egyetemi docens

Fogadóóra helye, ideje: V. ép. tetőtér, 403. szoba, kedd 8:00-9:00, szerda 13:00-14:00

Telefon: 62/532-990/100

e-mail: mikone@mgk.u-szeged.hu

Oktatott tantárgyak: Informatika, Állatvédelem, Lótenyésztés, Számítógépes telepirányítási rendszerek az állattenyésztésben, Mezőgazdasági kísérletek tervezése és értékelése, Irodalomkutatás a szakdolgozat készítéséhez, Sertéstenyésztés, Szarvasmarha-tenyésztés, Kutatás módszertan, Information technology, Pig breeding, Cattle breeding, Sheep and goat breeding.Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill

Név, beosztás: Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill, főiskolai docens

Fogadóóra helye, ideje: V. ép. tetőtér, 406. szoba, hétfő 9,00-10,30, szerda 10,00-11,30

Telefon: 62/532-990/203

e-mail: graff@mgk.u-szeged.hu

Oktatott tantárgyak: Kárpát-medence természeti földrajza, Általános állattan, Anatómia és állatélettan, General zoology, Animal anatomy and physiology.

 

Benk Ákos

Név, beosztás: Dr. Benk Ákos, főiskolai docens

Fogadóóra helye, ideje: V. ép. tetőtér, 404. szoba, szerda 10,30-11,30, csütörtök 10,00-11,00

Telefon: 62/532-990/202

e-mail: benkakos@mgk.u-szeged.hu

Oktatott tantárgyak: Díszállat tenyésztés és -tartás, Galambtenyésztés és -tartás, Genetika, Általános állattenyésztés, Baromfitenyésztés, Halgazdálkodás, Mezőgazdasági alapismeretek, Mezőgazdasági termelési ismeretek I., Basic studies in agriculture, General animal breeding, Genetics.


Dr. Barta Tamás

Név, beosztás: Dr. Barta Tamás, adjunktus

Fogadóóra helye, ideje: V. ép. II. em. 207. szoba, kedd 9,00-10,00, szerda 9,00-10,00

Telefon: 62/532-990/147

e-mail: barta@mgk.u-szeged.hu

Oktatott tantárgyak: Fegyver- és lőszerismeret, Vadgazdálkodás a világban, Élőhelykezelés és –fejlesztés, Vadászatszervezés és etika, Vadászebek és gyakorlati használatuk, Vadgazdálkodás, Vadkármegelőzés és-becslés


Kiss Orsolya

Név, beosztás: Dr. Kiss Orsolya, adjunktus
Fogadóóra helye: 353. iroda
Telefon: +36 62/532-990/130
E-mail: kiss.orsolya@mgk.u-szeged.hu
Oktatott tárgyak: Növénytan, Növényrendszertan-és társulástan, Természetvédelem, Ökológia, Viselkedésökológia, Élőhelykezelés és -fejlesztés, Botany, Ecology,


Dr. Pinnyey Szilárd

Név, beosztás: Dr. Pinnyey Szilárd, adjunktus

Fogadóóra helye, ideje: V. ép. tetőtér, 404. szoba, hétfő 11,30-13,00, csütörtök 11,30-1,30

Telefon: 62/532-990/202

e-mail: pinnyey@mgk.u-szeged.hu

Oktatott tantárgyak: Vadegészségtan, Állathigiénia és állategészségtan, Mikrobiológia, Szaporodásbiológia, Kedvtelésből tartott állatok egészségvédelme, Zárttéri vadtenyésztés, Animal hygiene and animal health, MicrobiologySuli_foto

Név, beosztás: Dr. Süli Ágnes, adjunktus, takarmány-analitikai laboratórium vezető
Fogadóóra helye: 353. iroda
Telefon: +36 62/532-990/130
E-mai: suli@mgk.u-szeged.hu
Oktatott tárgyak (oktatásban részt vesz): Falusi turizmus, Társállatok takarmányozása, Takarmányozástan, Takarmánygazdálkodás, Nyúl- és prémesállat tenyésztés, Gyepgazdálkodás, Grassland management, Rural tourism, Animal nutrition.Név, beosztás: Kovács Éva, laboráns

229. iroda
Telefon: +36 62/532-990/131
E-mail: kovacs@mgk.u-szeged.hu