Prof. Dr. Tanács Lajos

Publikációk aktuális listája (MTMT)Tudományos és szakirodalmi munkásság összegzése

(Dr. Tanács Lajos egyetemi tanár, SZTE, Mezőgazdasági Kar)

 

Összesen megjelent (127), illetve lektorált, elfogadott dolgozatok (1) száma 128, amelyből 39 angol, 4 német, 85 magyar nyelven iródott. 118 publikáció a kandidátusi tudományos fokozat megszerzése után jelent meg. Ebből 67 lektorált tudományos-, 8 szakfolyóiratokban, míg 53 nagyrészt lektorált nemzetközi és hazai tudományos konferencia kiadványokban, proceedingekben vagy supplementekben jelent meg.

17 dolgozatban egyedüli, 65 publikációban első, míg 24 munkában utolsó szerző (7 tudományos folyóiratban, míg 17 konferencia dolgozatban jelent meg).

Az impakt faktorral rendelkező és az az MTA illetékes Osztálya(i) által meghatározott referált tudományos és szaklapokban, illetve külföldön megjelent publikációk száma 49. Ebből 34 impakt faktorral rendelkezik (Növénytermesztés Bizottsága, valamint a Biológiai Osztály által elfogadott impakt faktoros és referált folyóiratokban megjelent vagy elfogadott közlemények (Topics in Heterocyclic Chemistry 1, Beiträge zur Entomologie 1, Acta Agronomica Hungarica 1, Acta Alimentaria Hungarica 1, Cereal Research Communications 13, Élelmiszer Vizsgálati Közlemények 1, Növénytermelés 22, Acta Biologica Hungarica 1, Folia Entomologica Hungarica 5, Tiscia 4).

A tudományos fokozat megszerzése után (1987. május 25.) napjainkig 42 impakt faktorral rendelkező, valamint referált folyóiratban megjelent, illetve elfogadott tudományos publikációt írt.

A 66 tudományos folyóíratokban megjelent publikációk közül egyedül vagy szerzőtársaival 21-t nemzetközi kiadványban adott le, amelyekből 19-t már közöltek, egy megjelenés alatt van. Ezek közül a Beiträge zur Entomologie 1, a Topics in Heterocyclic Chemistry-ben 1, Cereal Research Communications-ban 12, az Acta Alimentaria-ban 1 és a Tiscia-ban 4, korábban megjelent.

Ezen kívül írt 8 könyvrészletet. Ebből négy az Akadémiai Kiadó gondozásában angolul, míg négy a Közgazdasági és jogi kiadó közreműködésével magyarul jelent meg.

Könyveinek száma 3. Ebből egy a hazai agrárfelsőfokú intézmények hallgatói számára ajánlott forrásmunka, míg kettő főiskolai oktatásra alkalmas tankönyv. Ezen kívül írt még 5 főiskolai jegyzetet és 2 oktatási segédanyagot és 2 sikeres pályázati dolgozatot (Szegedi Akadémia Bizottság, Magyar Rovartani Társaság agrárrovartani témakörből).

A megjelent vagy elfogadott impakt faktoros dolgozatok száma 34. Kummulativ impakt faktor összege 14,840 ebből a kandidátusi fokozat megszerzése után 14,734.

A konferencia kiadványokban megjelent dolgozatok, vagy proceedingek közül 24 nemzetközi, 23 hazai, melyek általában 5-17 oldal közötti terjedelemmel kerültek közlésre. Az abstraktoknak a száma 57.

A hazai és nemzetközi tudományos előadások és poszterek száma 99.

Tudományos idézettség hazai és külföldi tudományos és szakfolyóiratokban, konferencia kiadványokban 204, ebből 202 a tudományos fokozat megszerzése utáni. Ebből 20-at külföldi szakemberek, külföldön szerkesztett tudományos folyóiratokban, plusz 8 munkában külföldi szerzők a Cereal Research Communication folyóíratban cittáltak. 9 alkalommal a szakkönyvét idézték.

1970-től 1988-ig középiskolai, majd 1988-tól főiskolai, illletve egyetemi oktató. 1987/88-as tanévben, félállásban főiskolai docens. A 23 éves felsőfokú oktatási tevékenysége során 12 diszciplinát oktatott. Ezen kívül 13 helyezést elérő főiskolai vagy egyetemi hallgatónak volt különböző TDK-n versenyeken témavezetője.

2003-ban kimunkálta, majd a Magyar Állami Akreditációs Bizottság jóváhagyásával a SZTE Mérnök Karán beindította az „Élelmiszeripari higiénikus” postgraduális szakmérnök képzést, amelynek napjainkban is vezetője, amelyet 2009-ben prolongált. Jelenleg a 7-ik évfolyam beiskolázása folyik. Eddig 5 évfolyam végzett (88 fő).

Tagja az MTA Növénytermesztési Köztestületének.

Az adatrendszerek és a tudományos életmű fejezetben az eddig felsoroltak tényszerűen megtalálhatók. 


Személyi adatok

 

1. Név (személyi igazolványban szereplő módon): Tanács Lajos József

2. Asszonyoknál leánykori név:

3. Születési hely, ország, település: Magyarország, Budapest,

4. Születési év, hó, nap: 1944. november 25.

5. Anyja neve: néhai Kis Margit

6. Lakcím (irányítószámmal): 6723 Szeged, Hattyú utca 63 sz.

7. Lakástelefon: (62) 478-367

8. Munkahely megnevezése: Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Főiskolai Kar

Hódmezővásárhely, Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet

9. Munkahely címe (irányítószámmal): 6801 Hódmezővásárhely Andrássy út 15.

10. Munkahely telefonja: (62) 532 990 Fax: 62/532-991, e-mail:tlajos@mk.u-szeged.hu; tanacs@mgk.u-szeged.hu

11. Egyetemi végzettség, hol, mikor szerezte: JATE, TTK Szeged, 1970.

Intézmény: JATE, Szeged

Szak: biológia-kémia középiskolai tanári szak

Diploma megszerzés éve: 1970.

Diploma száma: 106/1970., Szeged JATE, TTK, 1970. június 24.

12. Tudományos fokozat: kandidátus, később átminősítve PhD. fokozatra.

Típusa: biológiai tudomány

Megszerzés helye és éve: Budapest MTA, 1987.

Kandidátusi oklevél száma: 11 777, 1987. május 25.

1997. PhD. Doktori fokozat, 11777, Budapest MTA (átminősítés).

15. Tudományos osztály: Agrártudományok osztálya

16. Tudományág: Növénytermesztés


KIEGÉSZÍTŐ ADATOK

1. Előző foglalkozásai és munkahelyei:

a) munkahely: b) mettől-meddig c) munkaköre

Ady E. Középiskolai 1970-1988-ig tanár, igazgató-

Fiúkollégium, Szeged helyettes

 

2. Bírálói tevékenysége (minősítési, habilitációs eljárás):

kinek az értekezését bírálta:

Pénzes Zsolt PhD. értekezés mikor: 1998.

Debreceni KLTE, Debrecen

Haris Attila PhD. értekezés 2000.

Veszprémi Egyetem

Georgikon Mezőgazdaság-

tudományi Kar, Keszthely

Kovács Éva PhD. értekezés 2001.

SZTE TTK, Szeged

Krausz Krisztina PhD. értekezés 2002.

SZTE TTK, Szeged

Mikó István PhD. értekezés 2007.

SZTE TTK, Szeged

 

3. Bíráló bizottsági tevékenysége (minősítési, habilitációs eljárás):

kinek a bizottságában vett részt:

Mohamed Saeed Khanbash, kandidátusi védési bizottsági titkár, (MTA) mikor: 1989.

Karsai István, kandidátusi védési bizottsági tag, Budapest (MTA) 1995.

Hideg Ildikó dr. univ. védési bizottsági tag, Szeged (JATE) 1995.

Csorba Gábor dr. univ. védési bizottsági tag, Szeged (JATE) 1996.

Bokor Zsuzsanna dr. univ. védési bizottsági titkár, Szeged, (JATE) 1996.

Bankovics Attila PhD. védési bizottsági tag, Szeged, (JATE) 1997.

Martha Alvarado PhD. szigorlati bizottsági tag, Szeged (JATE) 1999.

Krausz Krisztina PhD. szigorlati bizottsági elnök, Szeged (JATE) 1999.

Farkas Sándor PhD. védési bizottsági elnök Szeged (SZTE) 2000.

Martha Alvarado PhD. védési bizottsági tag, Szeged (SZTE) . 2000.

Dombos Miklós PhD. védési bizottsági elnök, Szeged (SZTE) 2001.

Kovács Gábor PhD. szigorlati bizottsági tag, Szeged (SZTE) 2002.

Ábrahám Levente PhD. szigorlati bizottsági elnök, Szeged (SZTE) 2002.

Molnár Nóra PhD. védési bizottsági tag, Szeged, (SZTE) 2003.

Földvári Mihály PhD. védési bizottsági tag, Szeged (SZTE) 2004.

Csősz Sándor PhD. védési bizottsági tag, Szeged (SZTE) 2007.

Mikó István PhD. szigorlati bizottsági elnök, Szeged (SZTE) 2007.

George Mikele MTA doktori védés, bizottsági tag, Budapest (MTA) 2008.

Horváth Győző szigorlati bizottsági elnök, Szeged (SZTE) 2009.

Pongráczné Barancsi Ágnes, doktori védés, bizottági tg, DTE Agrárcentrum 2009.

 

Szűkebb szakterülete: lucerna magfogás (agrár rovarökológia, cönológia, Apoidea taxonómia), illetve növénytermesztés (termesztési tényezők vizsgálata, műtrágya és peszticidkezelések hatása a búza minőségre).

 

Nyelvismerete (vizsga fokozat, év):

Német, kandidátusi nyelvvizsga, 1980. január 31.

Orosz, kandidátusi nyelvvizsga, 1981. november 3

Német, C típusnak megfelelő középfokú állami nyelvvizsga, oklevél száma, kelte:

A 00783 19/1990, 1990. június 25.

Angol, szakmai vizsga, 1998. Budapest, KÉE, Nyelvi Lektorátus.

 

Egyetemi oklevelének (okleveleinek) megnevezése, kiállítás helye és ideje:

Biológia-kémia szakos középiskolai tanári diploma, oklevél száma, kelte: 106/1970.,

Szeged JATE, TTK, 1970. június 24.

 

Tudományos fokozata, megnevezésének éve:

1987. biológiai tudomány kandidátusa, Budapest MTA, 11 777, 1987. május 25.

1997. PhD. doktori fokozat, 11777, Budapest MTA (átminősítés).

 

 

Összes közleményeinek száma: 128, ebből egyedül szerző 17, első szerzős 65, utolsó szerzős 24.

 

Ismeretterjesztő közleményeinek száma: 8, ebből elsőszerzős: 5.

Egyszerzős tud. könyvei száma és megjel. éve(i): - társszerzős: -

 

Egyszerzős tankönyveinek száma és megjel. éve(i): 6 db., 1991, 1999, 2003, 2003, 2003, 2005.

 

Társszerzős tankönyveinek száma és megjel. éve(i): 2 db, 1990, 1998.

 

4. Diploma, vagy más tudományos munkák írányítása, vezetése

Vezetése alatt készített főiskolai diplomamunkák: Kovács Krisztina (1992), később a továbbtanulása során a volt Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen is diploma munkájának a tényleges témavezetője.

A nevezetten kivül főiskolai vagy bachelor diploma munkájukat készítették SZTE MK-on - Nemecz Ildikó (1992), Erdei Judit (1992), Dankó Stella (1997), Süle Andrea (1998), Horváth József (1999), Harnos Andrea (1999), Kovács Zsuzsanna (2000), Balogh Csilla (2000), Viczián Tünde (2001), Juhász Anikó (2005), Varga Vivien (2005), Papp Csaba (2005), Újj Jolán (2006), Kocsis Andrea (2006), Deczki Zoltán (2007) élelmiszer mérnök hallgatók, Balogh János (2004), Szabó András (2007) vállalkozó menedzser hallgatók, Katona Livia (2009) a Gazdasági és Vidékfejlesztő szakon mérnök hallgató, a SZTE Mezőgazdasági Karon Szepesi Nikolett, Lestár Judit (2009) mezőgazdasági mérnök hallgatók, Zakar Erika (2007) DTE, Agrárcentrum, Környezetvédelmi mérnök hallgató, illetve az Élelmiszeripari higiénikus posztgraduális képzésben Csaplár Győző (1996), Mahamed Ali (1996), Balogh János (2006) Juhász Anikó (2007), másoddiplomás mérnök hallgatóknak volt témavezetője.

Egyetemi hallgatóknak (JATE, Szeged, TTK), Sárospataki Miklós és Fazekas Judit volt OTDK-ás és diplomamunka külső konzulense, majd később kandidátusi munkák egyik segítője, agrárökológiai témakörben 1987- 1990 között.

Jelenleg Zakar Erika PhD-s munkálatait segíti, mint külső munkatárs.

 

Mivel doktori témavezetéshez jogosítványa a munkahelyének, nincsen, így csak a SZTE TTK Ökológiai Tanszék külső konzulenseként vett részt, doktori cselekménynél az entomológiai determinációs munkáknak az elvégzésekor.

 

5. Témavezetőként 10 éven belül elnyert országos kutatási pályázatainak címe, éve:

K + F pályázat, 1995

Az elnyert pályázat címe: Peszticiddel kezelt búzák szermaradvány kimutatása és

a piacképesség fokozása.

AMFK pályázat, 1996

A nyert pályázat címe: Agrotechnikai kezelések hatása a búza és kukorica

élelmezésegészségügyi paramétereire. 

FVM pályázat 2000-ben

Elnyert FVM pályázat címe: Az élelmiszerbiztonság javításának lehetőségei a

peszticiddel kezelt búzák esetében. 

FVM pályázat 2001-2002 - ben

Elnyert FVM pályázat címe: Élelmiszerbiztonság javításának lehetőségei a

peszticiddel kezelt aestivum és durum búzák esetében.

OTKA (Tematikus) pályázat 2004-2007

Elnyert OTKA tematikus pályázat címe: A változó mezőgazdaság hatása

termesztett növényeink természetes megporzó rovarnépességeire”.

FVM pályázat 2004- 2006

Elnyert FVM pályázat címe: A funkcionális tulajdonságok és az

élelmiszerbiztonság javításának lehetőségei a búza termesztésétől a késztermék

előállításig.

 

6. 10 éven belül hazai és külföldi szakmai, testületi, társadalmi megbízatásai (mettől-meddig). Szakmai kitüntetései (évszámmal):

Belföldi és külföldi szakmai, testületi, tagságai: Tiszakutató Bizottság (1974-), a Magyar Rovartani Társaság (1978-), Magyar Biológiai Társaságnak (1985-), a MBT Szegedi Csoport vezetőségi tagja (1998-), 2002 májusától az elnöki teendőket látja el, MÉTE (1998-), MTA Köztestülete (korábban Ökológia, jelenleg Növénytermesztés), a SZAB Természetvédelmi és Ökológiai Munkabizottság, Nemzetközi Hymenopterológiai Társaság (1985-től). A DTE, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Karának Közös Doktori Tanács, Hankóczi Jenő Növénytermesztési- és Kertészeti és Élelmiszertudományi Doktori Iskola alapító, majd törzs tagja, jelenleg külső tagja.

 

Elismerései és kitűntetései: Miniszteri dicséret 1979, Főigazgatói dicséret 1990, Széchenyi

Professzori Ösztöndíj (1997-2000), Dékáni dicséret 2006, Gorka Sándor-díj 2009. (Magyar Biológiai Társaság).

7. A tudományos tevékenységet pozitívan befolyásoló tevékenység

a, 1996. Mezőgazdaság habilitált doktora, PATE, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, oklevél száma, kelte: 10/1996., 1996. június 10.

b, 1997-2000 között pályázat alapján a Kuratórium döntése értelmében, Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült.

c, 2003-ban kimunkálta, majd a Magyar Állami Akreditációs Bizottság jóváhagyásával a SZTE Élelmiszeripari Főiskolán beindította az „Élelmiszeripari higiénikus” postgraduális szakmérnök képzést, amelyet 2009-ben prolongált.

d, Tudományos diákköri tevékenység: tanítványai közül helyezést elérők:

1992, Kovács Krisztina III. évf. élelmiszeripari technológus mérnök hallgató 3. helyezés, MÉTE TDK, Mosonmagyoróvár;

1993, Kovács Krisztina élelmiszeripari mérnök, Agrár OTDK, 1. helyezés, Növénytermesztési alszekció, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest;

1993, Nemecz Ildikó és Erdei Judit élelmiszeripari mérnökök, Agrár OTDK 2. helyezés, Élelmiszertechnológiai alszekció, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest;

1997, Dankó Stella élelmiszeripari mérnökhallgató, Agrár OTDK, 3. helyezés, Növénytermesztési alszekció, Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely;

1998, Süle Andrea élelmiszeripari mérnök hallható, MÉTE TDK, 3. helyezés, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest.

2001, Kiss József élelmiszeripari mérnökhallgató, 2. helyezés, MÉTE TDK, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyoróvár;

2007, Zakar Erika környezetvédelmi mérnökhallgató (DTE, Agrárcentrum) Agrár OTDK, Különdíjban részesült, Debreceni Tudományegyetem, Debrecen.

A növénynemesítők, termesztők és növényvédelmi szakemberek számára kiírt Frank-Helianthus pályázaton pályamunkájukkal Kovács Krisztina (1995) élelmiszeripari mérnök „Különdíjban” részesült, míg Süle Andrea és Balogh Csilla (2000) élelmiszeripari mérnökök is „Különdíjban” részesültek.

 

8. Beosztása, társadalmi tisztségei és egyéb

Egyetemi és főiskolai tisztségei: kari tanácstag (SZTE MK 1995-2006), SZTE MK (2007- SZTE MGK tanácskozási joggal), valamint SZTE MK, TDD Szakszervezete tikár, 1990-2006 között.

1995. július 1-e óta, mint egységvezető irányította az egykori Élelmiszeripari Biotechnológia és Mikrobiológia Tanszék munkáját. A korábban működő tanszékek átszervezésével és összevonása után 1998. január 1-től az Élelmiszertudományi Tanszék vezetői feladatait látta el 2006. június 30-ig.

2005. július 1-től 2007. június 30-ig a SZTE MK professzori tanácsának elnöki teendőit töltötte be.

2007. július 1-től 2009. november 25-ig (65 év betöltéséig) a SZTE Mezőgazdasági Kar tudományos dékánhelyettesi beosztását töltötte be. Kari tanács tag tanácskozási joggal.

GK Kht., Szeged, Tudományos Tanácsának külső tagja (2009-)

 

 

9. Egyéb

Szerkesztői tevékenység: főszerkesztője az AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI SZEMLÉ-nek (Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Tudományos Folyóírata, Hódmezővásárhely, 2007-től 2009-ig).

Tudományszervezési tevékenység: Nemzetközi tudományos Konferenciák szervezésében való részvétel: SZTE MK Hódmezővásárhely, 2008. április 24-25., 2009. ápr. 23-24.,

  Külföldi tanulmány utak: 1988 Berlin Humboldt Egyetem (az egykori DDR), 1989 Eberswalde (DDR), 1997 Berlin Humboldt Egyetem (BDR), 1997 Eberswalde (BDR), 1998 Tull (Austria), 2007. Obewellach (Austria), 2008. Stara Lesna (Slovákia), 2009. Neum (Bosnia-Hercegovina), 2009. Tokió (Japán).

 

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

 

Oktatás és tudományos munka

1987 - től oktat a SZTE Mérnök Kar, illetve a jogelődjeinél. Az élelmiszeripari technológus szakon először „Mezőgazdasági ismeret” és „Alkalmazott biológia” tárgyakat oktatta, illetve vezetett gyakorlatokat. Az első időszakban a „Mezőgazdasági ismeret” tárgyon belül Növénytermesztés és Állattenyésztés tárgyakat tanította. Másfél évtizeden keresztül az „Élelmiszerek nyersanyagai” c. tárgyat oktatta I. évf.-ban. Az élelmiszeripari higiénikus modulban „Élelmiszeripari környezetvédelem” c. tárgyat tanította (III. évf.).

Az élelmiszeripari vállalkozó-menedzser szakon „Élelmiszeripari anyag és áruismeret” c. tárgyat oktatta.

A 2003/2004-es tanévben beindult az Élelmiszeripari higiénia c. postgraduális szakmérnök képzés. A képzés anyagának összeállítója, és egyben a képzés vezetője is. A postgraduális képzés keretében az „Élelmiszeripari környezetvédelem alapjai” c. tárgyat jelenleg is tanítja.

A 1992/93-as tanév során az akkori DATE, Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely a Növénytermesztéstani és Kertészeti Tanszéken, Növénytermelés keretében gyakorlatot vezetett.

A 2005/2006-os tanévben a „Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakon a Növénytermesztés és a Kertészet tárgyak gondozója és jelenleg is e tárgyakat oktatja a SZTE Mérnök Karán.

2007. június 1-től 2009. november 25-ig, 65. éve betöltéséig a tudományos dékánhelyettesi feladatokat látta el az SZTE Mezőgazdasági Karán. Az általa oktatott tárgyak Mezőgazdasági termékfeldolgozás és Termékfeldolgozás és minőségbiztosítás és Kertészet és Borászat.

Az elmúlt években hallgatói rendszeresen részt vettek AGRÁR és a MÉTE OTDK-n.

Az egyetemi doktori értekezésében leírta a kötött- és homoktalajú lucernások viráglátogató és felnyitó, valamint a magfogást elősegítő Apoidea populációinak tevékenységét, munkáját, denzitását, diverzitását és egyes fontos megporzó fajok bionómiáját. A dolgozat természetvédelmi szempontok szerint is tárgyalta a Szeged környéki lucernások viráglátogató és megporzó, szusztinens életforma csoporthoz tartozó méhszerű közösségét.

Doktori disszertációjának a címe: Méhalkatú rovarok (Hym.: Apoidea) szerepe a Szeged környéki lucernásokban.

Tudományos tevékenysége a JATE TTK Állattani Tanszéke mellett kötődött a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának és a Tiszakutató Munkabizottság kutatási területeihez. 1973-től napjainkig - kisebb-nagyobb intenzitással - a ruderális területek és az agrokultúrákat szegélyező viszonylagos természetes gyeptársulások Apoidea közösségének ökológiai viszonyait vizsgálta, különös tekintettel a méhalkatúak tevékenységét befolyásoló biotikus és abiotikus faktorokra. E témakörből készítette el kandidátusi értekezését. A dolgozat címe „A Tisza védőtöltés és hullámtér vadméh népességeinek ökológiai viszonyai”. A JATE Állattani Tanszék ökológiai munkacsoportjának a tevékenységében aktívan részt vett. Ezek a kutatások a Dél-Alföld természetvédelmi és tájvédelmi körzeteinek faunisztikai, ökofaunisztikai és agrárökológiai szempontok szerinti feltárására irányultak.

A Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának kutatási programjába 1974-től kapcsolódott be. Munkája során feldolgozta egyes természetvédelmi területek, nemzeti parkok viráglátogató és megporzó Apoidea anyagát taxonómiai, faunisztikai és szinbiológiai szempontok szerint. A taxonómiai munkái során a tudományra kettő, míg a Kárpát-medence faunájára 14 új Apoidea fajt írt le. A magyar nemzeti parkok faunisztikai és ökofaunisztikai feldolgozásait a méhszerűeknél tudományos jelleggel, könyvrészletek formájában angol nyelven publikálta. Négy angol nyelvű könyvrészlete jelent meg, az Akadémiai Kiadó gondozásában.

Több alkalommal svéd, osztrák, német, ukrán, lengyel egyetemeken és mezőgazdasági rovartani kutató intézetekben dolgozó kollégák felkérésére az indeterminált és mediterrán anyagok meghatározását végezte el.

Részt vett az Állattani Tanszék morfológiai jellegű kutatási programjában, amelyek során egyes gyümölcs és pillangós takarmánynövényt megporzó vadméh fajok cephalicus mirigy vizsgálatát végezte el, hisztokémiai szempontok szerint.

A JATE és az ELTE által kiírt, eredményes kutatással foglalkozó középiskolai tanárok részére megpályázható ösztöndíjakat, 1977 és 1986 között folyamatosan elnyerte.

Ezek mellett, már több mint két évtizede a SZTE MK-n az eltérő kombinációjú és adagolású műtrágya, valamint peszticiddel kezelt (herbicid, fungicid, bioregulátor, immunaktivátor kezelt) őszi búzafajták malom- és sütőipari paramétereinek alakulásával, azok minősítésével, beltartalmi anyagának vizsgálatával foglalkozik. Jelenleg ezt bővítette a herbicidek, fungicidek szermaradvány kimutatási vizsgálataival. Az elmúlt időszakban szélesítették ki - az elnyert pályázatok révén - a kutatási spektrumot toxin és gélelektroforetikus vizsgálatokkal. E témakörökből sok publikáció jelent meg tanítványai és munkatársai közreműködésével. Jelenlegi munkahelye a SZTE MG Karán Hódmezővásárhelyen is folytatta e kutatási tevékenységet, kiegészítve a GK Kht. Szeged által nemesített Triticele fajták, vagy fajta jelöltek minőségi vizsgálataival.

 

Hazai közös kutatási projektekben való részvétel

Szakmai pályafutása kezdeti időszakában a volt JATE Állattani Tanszék ökológiai munkacsoportjának a tevékenységében, mint a tanszék externistája, aktívan részt vett. Ezek a kutatások Dél-Alföldön a magfogásra beállított lucernások megporzó vadméheinek faunisztikai, cönológiai, ökológiai, növénytermesztési és növényvédelmi szempontok szerinti feltárására irányultak.

A Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának kutatási programjába 1977-től kapcsolódott be. Munkái során feldolgozta egyes természetvédelmi területek és nemzeti parkok Apoidea anyagát taxonómiai, faunisztikai és synbiológiai szempontok szerint.

A szakmai projektek címeit és vezetőjüket az alábbiakban közli:

a, Dr. Mahunka Sándor akadémikus vezetésével a Magyar Természettudományi Múzeum Állattár kutatóival és munkatársaival együtt több Magyar Nemzeti Park (Hortobágyi Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Bükki Nemzeti Park, Aggteleki Nemzeti Park) entomológiai jellegű gyűjtéseiben és az anyag feldolgozásában, valamint publikálásában angol nyelvű könyvrészletek formájában részt vett.

b, Dr. Gallé László, Kiskunsági Nemzeti Park homokpusztai gyeptársulások komplex ökológiai vizsgálataiban, az első időszakban aktívan terepmunkákkal, anyagfeldolgozással vett részt. Az eredményeket idegen nyelven publikálta. A kutatások 2007 óta ismét folytatodtak e területen.

c, Dr. Gallé László pályázatában vett részt 1992-1995 között. A téma címe volt: Tisza völgy és mentett ártér természetközeli területeinek tájökológiai kapcsolatai.

d, Az elmúlt két évtized során szakmailag szorosan együttműködött a Gabona Kutató Közhasznú Társaság Szeged búzanemesítő kollektívájával. Az együttműködés kiterjedt - az eltérő kombinációjú és adagú műtrágya és peszticid kezelések hatása az újonnan nemesített Triticum aestivum és T. durum búzák szemtermésének malom-, sütőipari és beltartalmi minősítésére. A komplex búza vizsgálatok keretében szermaradvány, toxin, antioxidáns és gélelektroforetikus vizsgálatokat is végzett. Az együttműködés anyagi alapját a sikeres közös pályázások tették lehetővé. Az elmúlt két évtizedben, és jelenleg is kutatásai súlypontja egy kissé e területre helyeződött át.

Egyetemi doktori és kandidátusi fokozat megszerzése, habilitációs doktori cselekmény

Egyetemi doktori oklevelét az egykori JATE-n szerezte. A doktori disszertációjának a címe: Méhalkatú rovarok szerepe (Hym.: Apoidea) a Szeged környéki lucernásokban (1972). Készült, Szeged, JATE Állattani Tanszék. Védés: JATE TTK, 1973. február 28.

Kandidátusi értekezés címe: A Tisza védőtöltés és hullámtér vadméh népességeinek ökológiai viszonyai (1985). Készült Szeged JATE Állattani Tanszék. Védés: Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1987. május 25.

1996. április 9. - én Keszthelyen a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán „Az integrált növényvédelmi módszerek elméleti alapjai” főprogram, a „Kísérletes rovarökológia” habilitációs alprogramban tartottam meg magyar és német nyelven előadásait és kapta meg a „Habilitált doktor mezőgazdaság tudományágban” oklevelet.


TUDOMÁNYOS ÉLETMŰ

 

1. KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK, JEGYZETEK, PUBLIKÁCIÓK

és ELŐADÁSOK

 

Könyvrészlet a tudományos fokozat (1987. május 25., Budapest, MTA) megszerzése előtt

 

Egyszerzős könyvrészlet:

1. Tanacs L. (1981): The Apoid fauna of the Hortobágy National Park. In: Mahunka S., The fauna of the Hortobágy National Park., Akadémiai Kiadó, Budapest, 313-320. ISBN 963 05 2516

Társszerzős könyvrészlet:

2. Tanacs L. – Zs., Jozan (1985): The Apoid fauna of the Kiskunság National Park. In: Mahunka S., The fauna of the Kiskunság National Park., Akad. Kiadó, Budapest, 401-425.

 

 

Könyvek, könyvrészletek, oktatási jegyzetek és publikációk a tudományos fokozat (1987. május 25., Budapest, MTA) megszerzése után

 

Egyszerzős tankönyvek

1. Tanács L. (2003): Élelmiszeripari nyersanyag- és áruismeret I. Élelmiszerek növényi eredetű nyersanyagai. Főiskolai tankönyv, Szeged, 200 old. ISBN 963 482 612 I

2. Tanács L. (2003): Élelmiszeripari nyersanyag- és áruismeret II. Élelmiszerek állati eredetű nyersanyagai. Főiskolai tankönyv, Szeged, 197 old. ISBN 963 482 613 X

3. Tanács L. (2005): Élelmiszer-ipari nyersanyagismeret. Szaktudás Kiadóház BT. Szak-, valamint Egyetemi és Főiskolai tankönyv. Budapest 396 old.

 

Egyszerzős könyvrészletek:

1. Tanács L. (2000): Élelmiszereink nyersanyagai és jelentősebb termékei. I. rész - Élelmiszeripari vállalkozások kézikönyve. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1 - 93. ISBN 963 224 197 5

2. Tanács L. (2000): Élelmiszereink nyersanyagai és jelentősebb termékei. II. rész - Élelmiszeripari vállalkozások kézikönyve. Közgazdasági és Jogi kiadó, Budapest, 92 - 151. ISBN 963 224 197 5

3. Tanács L. (2000): Élelmiszereink nyersanyagai és jelentősebb termékei. III. rész - Élelmiszeripari vállalkozások kézikönyve. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 152 - 226. ISBN 963 224 197 5

4. Tanács L. (2002): Élelmiszereink nyersanyagai és jelentősebb termékei. IV. rész. - Élelmiszeripari vállalkozások kézikönyve. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 223-269. ISBN 963 224 197 5

 

Társszerzős könyvrészletek

5. Tanacs L. – Zs., Jozan (1993): The Apoid fauna of the Bükk National Park. In: Mahunka S., The fauna of the Bükk National Park I., Akadémiai Kiadó, Budapest, 423-444. ISBN 963 70 9332

6. Tanacs L. – Zs., Jozan (1999): The Apoid fauna of the Aggtelek National Park. In: Mahunka S., The fauna of the Aggtelek National Park (Hymenoptera) I., Akadémiai Kiadó, Budapest, 591-608. ISBN 963 052518 63

 

Egyszerzős főiskolai jegyzetek

1. Tanács L. (1991): Mezőgazdasági anyagismeret II. Élelmiszerek állati eredetű nyersanyagai. Főiskolai jegyzet. KÉE, Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged, 144 old.

2. Tanács L. (1999): Élelmiszeripari nyersanyag és áruismeret. Főiskolai jegyzet. SZFSZ, JATE, SZÉF, Szeged, 190 old.

3. Tanács L. (2003): Alkalmazott biológia, Élelmiszeripari nyersanyag-ismeret (Felsőfokú Akkreditált Szakképzéshez jegyzet, post-secondary képzés számára), SZTE SZÉF, Szeged, 145 old.

 

Társszerzős főiskolai jegyzet

4. Tanács L. - Szabó Lászlóné (1990): Mezőgazdasági anyagismeret I. Élelmiszerek növényi eredetű nyersanyagai. Főiskolai jegyzet, KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged. 162 old.

5. Tanács L. - Gerő L. - Fehér L. (1998): Alkalmazott biológia-, mikrobiológia. Felsőfokú Akkreditált Szakképzéshez jegyzet, JATE SZÉF Szeged, 76 old.

 

Publikációk a tudományos fokozat (1987. május 25., Budapest, MTA) megszerzése előtt

Egyszerzős publikációk:

1. Tanacs L. (1974): The flower-visiting activity of Apoidea on lucerne (Hymenoptera: Apoidea). Acta biol. Szeged 20.:179-182.

2. Tanacs L. (1975): The Apoidea (Hymenoptera) of the Tisza-dam. Tiscia (Szeged) 10.:55-60.

3. Tanacs L. (1977): Flower-visiting bees in lucerne fields near Szeged. Acta Agronomica Akad. Scien. Hung. 26.: 419-426. IF:0,106

4. Tanacs L. (1977): Az ásotthalmi Kiss Ferenc Emlékerdő és a zsombói erdő méhalkatú faunája. Fol. ent. hung. 30.: 147-152.

5. Tanacs L. (1979): Regeneration of the Apoidea insecta fauna in the flood area, as a function of the ecological conditions. Tiscia (Szeged) 14.: 175-185.

6. Tanacs L. (1979): Protected areas of the flood plain of the lower-Tisza region, their Apoidea insect population and the connections of these with nutritive plants. Tiscia (Szeged) 14.: 187-196.

7. Tanacs L. (1982): Untersuchung der blumenbesuchenden bienenförmigen Insektenpopulation (Hymenoptera: Apoidea) auf dem Rasen-Ökosystem der Bugacer Sandheide. Fol. ent. hung. 43.: 179-190.

8. Tanacs L. (1984): Andrena mesopotamica sp. n. aus der Türkei (Hymenoptera: Andrenidae). Fol. ent. hung. 45.: 221-222.

9. Tanacs L. (1985): Melitta moczari sp. n., eine neue Art aus Ungarn (Hymenoptera: Melittidae). Fol. ent. hung. 46.: 175-176.

 

Társszerzős publikáció:

10. Tanacs L. – S., Gulyas (1986): The role of the flood area and slopes of dam of the river Tisza in feeding wild bees. Acta biol. Szeged, 32.: 103-120.

 

Publikációk a tudományos fokozat (1987. május 25., Budapest, MTA) megszerzése után

Egyszerzős publikációk

11. Tanacs L. (1987): The trend of the composition of the wild-bee population of anthropogenic effects in the biotopes of the Kisköre storage-tank region at the Tisza-valley. Tiscia (Szeged), 22.: 109-119.

12. Tanacs L. (l987): Biogeographic, ecofaunistic and flight-dinamic composition of the Apoidea fauna at the Tisza-valley. Acta biologica, Szegediensis, 33.: 105-114.

13. Tanács L. (1992): A vadméh fajok ökofaunisztikai vizsgálata a Tisza folyó mentén (Hymenoptera, Apoidea). Fol. ent. hung., 53.: 231-249.

14. Tanács L. (1995): Környezeti tényezők hatása a vadméh fajok aktivítására. KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged Tudományos Közlemények. 18. szám, 35-44. (Abstract, L., Tanacs (1995): Effect of environmental factors on activity of flower-visiting wild bees).

15. Tanács L. (1999): Méhalkatú rovarok szerepe a hazai lucernások megporzásában. Habilitációs és PhD. előadás összefoglalói, JATE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, 20/2. sz. 94-108.

16. Tanacs L. (1999): Die Bedeutung der Apoidea auf Luzernenfeldern in der näheren Umgebung von Szeged. Habilitációs és PhD. előadás összefoglalói, JATE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, 20/2. sz. 108-122.

17. Tanács L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographic value of winter wheats. Cereal Research Communications, Vol. 35. No. 2.: 1197 - 1200. IF:1,17   

18. Tanács L. (2008): Gyomírtószereres kezelések és évjárat hatása, őszi búzák fontosabb sütőipari jellemzőinek az alakulására. Növénytermesztés. Tom 57. No. 2. 159-170.

Többszerzős publikációk

19. Benedeczky I. – L., Tanacs – L., Moczar (1990): Elektron Microscop Structure of the cephalic gland of the bee Andrena variabilis Smith (Hymenoptera: Apoidea). Acta biologica hungarica, 41. (4.): 341-361.

20. Tanacs L. – T., Bartok – J., Matuz – Krisztina Kovacs – L., Gero – I., Harmati (1992): Effect of NPK fertilization on the amino acid composition of wheat seeds I. Cereal Research Communications, Vol. 20. (3-4.): 257-262. IF: 0,288

21. Tanacs L. – I., M., Petroczi – J., Matuz – Edit Huhn – L., Gero (1993): Effect of herbicides on flour quality of two winter wheat varieties. Acta Alimentaria, Budapest. Vol. 22. (4.): 315-323. IF: 0,106

22. Tanács L. - Matuz J. – Gerő L. - Kovács Krisztina (1993): Műtrágyázott őszi búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. Növénytermelés, Tom. 42.: 509-518. IF: 0,017 

23. Tanács L. - Gerő L. - Kovács Krisztina (1993): Műtrágyázás hatása őszi búzafajták terméshozamára, sütőipari és egyes beltartalmi tulajdonságaira. - Élelmiszer Vizsgálati Közlemények, XXXIX, 3.: 214-219.

24. Tanács L. - Matuz J. - Gerő L. - Kovács Krisztina (1994): A NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták valorigráfos minőségére. Növénytermelés, Tom. 43. No. 3.: 195-203. IF: 0,018

25. Tanács L. - Matuz J. - Kovács Krisztina - Gerő L. (1994): A NPK műtrágyázás és az évjárat hatása a búzafajták sütőipari tulajdonságaira és fehérje tartalmára. Növénytermelés, Tom. 43. No. 4.: 285-293. IF: 0,018

26. Matuz J. - Tanács L. - Petróczi I. M. - Gerő L. (1995): Herbicid kezelések hatnak-e az őszi búzafajták fehérje tartalmára és sütőipari tulajdonságaira? - KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged Tudományos Közlemények. 17. szám, 166 - 172. (Abstract, J., Matuz - L., Tanacs – I., M., Petroczi – L., Gero (1995): Have herbicides any effect on the protein content and bread quality of winter wheats? Tudományos közlemények összefoglalói, Szeged, pp. 41 - 42.

27. Tanács L. - Matuz J. - Gerő L. - Csentes J. - né (1994): NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták liszt- és korpanyeredékének alakulására. Növénytermelés, Tom. 43. No. 6.: 513-520. IF: 0,018

28. Tanacs L. – J., Matuz – T., Bartok – L., Gero (1995): Effect of NPK fertilization on the individual amino acid content of wheat grain II. Cereal Research Communications, Vol. 23. No. 4.: 403-409. IF: 0,208

29. Tanács L. - Matuz J. - Bartók T. - Gerő L. (1996): A NPK-műtrágyázás hatása a búza szemtermésének aminosav-összetételére. Növénytermelés, Tom. 46. No. 1.: 43 - 51. IF: 0,067

30. Tanács L. - Csatlós I. - Petróczi I. M. - Dankó Stella - Kővári Á. - né - Gerő L. (1996): Herbicidkezelt GKI nemesítésű kurrens búzafajták szermaradvány kimutatása. KÉE, Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged, Tudományos Közlemények, 19. szám, 107-119.

31. Tanács L. - Csatlós I. - Dankó Stella (1997): Herbicidkezelt őszibúza-fajták szermaradvány vizsgálata. Növénytermelés, 46. 3.: 235-244. IF: 0,130

32. Tanács L. - Szabó G. - Csatlós I. - Dankó Stella (1997): Fungiciddel kezelt őszibúza-fajták szermaradvány vizsgálata. Növénytermelés, 46. 4.: 383-399. IF: 0,130

33. Tanacs L. - I., Csatlos - J., Matuz (1997): Study of fungicide residues in the grain of fungicide - treated wheats I. Ciprokonazole - and karbendazime - based fungicides. Cereal Research Communications, Vol. 25. No. 4.: 993-1000. IF: 0,207

34. Tanacs L. - G., Szabo - I., Csatlos - J., Matuz (1997): Study of fungicide residues in the grain of fungicide-treated wheats II. Propikonazole- and bromukonazole-based fungicides. Cereal Research Communications, Vol. 25. No. 4.: 1001-1006. IF: 0,207

35. Tanacs L. - J., Matuz - I., Csatlos - L., Gero (1998): Study of fungicide residues in the grain of fungicide-treated wheats III. Flusilazole - carbendazime - tebuconazole and triadimefone - based fungicides. Cereal Research Communications, Vol. 26. No. 3.: 329-336. IF: 0,173

36. Tanács L. - Süle Andrea - Szabó Szilvia - Balogh Csilla (1999): Peszticides állomány kezelések hatása a búzafajták szemtermésének sikértartalmára, sikérterülésére és esésszámára. - SZFSZ, JATE, SZÉF, Tudományos Közlemények, 20. szám, 11-24. (Abstract, L., Tanacs - Andrea Süle - Szilvia Szabo - Csilla Balogh (1999): Effect of pesticide treatment on the gluten content quality, quantity and falling number of wheat varieties). - SZFSZ, JATE, SZÉF, Vol. 20.: 24. 

37. Tanács L. - Matuz J. - Fehér L. - Gerő L. - Hampel Gy. (1999): Peszticid kezelések hatása az őszi búzák egyes sütőipari tulajdonságaira és mikroflóra alakulására. Agrárfőiskolák Szövetségének Tudományos Közleményei, 20/3 82-96. (Abstract, L., Tanacs - J., Matuz - L., Feher - L., Gero - Gy., Hampel (1999): Effect of pesticide treatment on winter wheat baking parameters and microflora conformation). - SZFSZ, JATE, SZÉF Agrárfőiskolák Szövetségének Tudományos Közleményei, 20/3 97.

38. Tanács L. - Matuz J. - Hampel Gy. - Nagy E. - né (1999): Peszticides állomány kezelések hatása a búzafajták szemtermésének sikértartalmára és esésszámára. Növénytermelés, Tom. 48. No. 5.: 485-496. IF: 0,178

39. Tanács L. - Matuz J. - Balogh Csilla - Ács P.-né (2000): Peszticides állomány kezelések hatása a búzafajták termésének valorigráfos minőségére. Növénytermelés, Tom 49. No. 1- 2.: 27 - 39. IF: 0,246

40. Tanács L. - Gerő L. - Balogh Csilla - Kovács Zsuzsanna - Soós J. (2000): Peszticid és műtrágya állomány kezelések hatása a búzafajták szemtermésének sikér tartalmára és esésszámára. (Abstract, L., Tanacs – L., Gero – Csilla Balogh – Zsuzsanna Kovacs – J., Soos (2000): Effect of pesticide and chemical fertilizer treatments on gluten and falling number of wheat varieties). - SZTE, SZÉF Tudományos Közlemények, 46 - 62.

41. Tanács L. - Matuz J. - Petróczi I. M. - Kovács Zsuzsanna (2000): Vegyszeres állomány kezelések hatása a búzafajták szemtermésének sikértartalmára, sikérterülésére és esésszámára. Növénytermelés, Tom. 49. No. 5.: 487-499. IF: 0,246

42. Tanács L. - Soós J. (2001): Vegyszeres állomány kezelések hatása az őszibúza-fajták szemtermésének valorigráfos értékeire. Növénytermelés, Tom. 50. No. 2-3.: 153-168. IF: 0,274

43. Tanács L. - Gerő L. (2001): Herbicides és fungicides kezelések hatása őszibúza-fajták szemtermésének sikértartalmára, sikérterülésére és esésszámára. Növénytermelés, Tom. 50. No. 4.: 407 - 417. IF: 0,274

44. Gerő L. - Tanács L. - Soós J. (2001): Herbicid kezelések hatása őszi búzák sikértartalmának és esésszámának alakulására. - SZTE, SZÉFK, Tudományos Közlemények. 22. 159-168. (Abstract, L., Gero - L., Tanacs and J., Soos (2001): Effect of herbicide treatments on gluten-content and falling number of different winter wheat varieties). SZTE SZÉFK Tudományos Közlemények, 22.: 168.) 

45. Tanács L. - Soós J. - Gerő L. (2001): Herbiciddel és fungiciddel kezelt búza állományok valorigráfos paramétereinek az alakulása. Növénytermelés, Tom. 50. No. 5.: 531 - 543. IF: 0,274

46. Soós J. - Fehér L. - Rigó Krisztina - Tanács L. (2002/1): Búzaminták fungicid szermaradvány ellenőrzése és gomba fertőzöttségének a kimutatása. Debreceni Egyetem Agrártudományi Közlemények (Acta Agraria Debreceniensis), 1. sz. 45 - 51.

47. Tanács L. - Gerő L. (2002): Fungiciddel kezelt két őszibúza - fajta sikértartalom, terülés és esésszám alakulása. Növénytermelés, Tom. 51. No. 5.: 497-507. IF: 0,160

48. Tanács L. - Gerő L. - Soós J. (2003): Eltérő fenofázisban fungiciddel kezelt búza állo-mányok szemterméséből készített tészták reológiai jellemzőinek az elemzése. Növénytermelés, Tom. 52. No. 3-4.: 291-304. IF: 0,206

49. Tanács L. - Gerő L. (2003): Műtrágyával kezelt búza állományokból készült tészták sütőipari és reológiai minőségi jellemzőinek az alakulása. (Abstract, L., Tanacs – L., Gero (2003): Reological and baking characters of some doughs made from fertilized winter wheat varieties). SZTE, SZÉFK; Főiskolai Tudományos Közlemények, 24. szám, 100 - 106.

50. Gerő L. - Tanács L. (2003): Műtrágyakezelések és évjárat hatása a búza állományok szemtermésének sikér és esésszám minőségi jellemzőire. (Abstract, L., Gero – L., Tanacs (2003): Effects of fertilizers and weather condition on the grain production of winter wheat especially on the quality of gluten and falling number). SZTE, SZÉFK, Főiskolai Tudományos Közlemények, 24. szám.

51. Tanács L. - Gerő L. - Soós J. - Petróczi I. M. (2003): Gyomirtószeres állomány-kezelések és évjáratnak a hatása búzafajták szemtermésének a sikér tartalmára, sikérterülésére és az esésszámára. Növénytermelés, Tom. 52. No. 6.: 623 – 635. IF: 0,206

52. Tanács L. - Gerő L. - Soós J. - Petróczi I. M. (2004): Gyomirtó szeres állomány-kezeléseknek és évjáratnak a hatása búzafajták szemterméséből készített lisztek sütőipari és reológiai tulajdonságaira. Növénytermelés, Tom. 53. No. 1-2.: 43 – 60.

53. Tanács L. – Benedek P. (2004): Változások homoki és a kötött talajú lucernások vadméh közösségeinek faji szerkezetében (Hymenoptera: Apoidea) a Nagy - alföld területén, az elmúlt évtizedekben. Növénytermelés, Tom. 53. No. 6.: 599 – 615.

54. Tanacs L. – J., Matuz – L., Gero – I., M., Petroczi (2005): Effects of NPK fertilizers and fungicides on the quality of bread wheat in different years. Cereal Research Communications, Vol. 33. No. 2-3.: 627-634. IF: 0,320

55. Tanacs L. – J., Matuz – L., Gero – I., M., Petroczi (2005): Effects of herbicides and croup years on the quality of winter wheat varieties. Cereal Research Communications, Vol. 33. No. 4.: 801-808. IF: 0,320

56. Tanács L. – Krisch Judit – Petróczi I. M. (2005): Növekvő adagú műtrágya, műtrágya és fungicid kezelések, valamint évjárat hatása a kenyér búzák terméshozamára. SZTE, SZÉFK, Főiskolai Tudományos Közlemények, 25. szám, 86-96.

57. Tanács L. – Krisch Judit – Soós J. - Petróczi I. M. (2005): Herbicid kezelések és évjárat hatása a kenyérbúzák terméshozamára. SZTE, SZÉFK, Főiskolai Tudományos Közlemények, 25. szám, 97 - 101.

58. Gabor Erzsebet – I., M., Petroczi – L., Tanacs (2006): Antioxidant activity of wheat grains. Cereal Research Communications, 34. 4. 1255 – 1260. I F: 1,037

59. Tanács L. – Véha A. – Petróczi I. M. (2006): Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák nedeves sikértartalom, valorigráfos és alveográfos vizsgálatai, az évjáratok függvényében. – Növénytermelés. Tom. 55. No. 5-6. 335 - 355.

60. Matuz J. – Judit Krisch – A. Véha – I. M. Petróczi – L. Tanács (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic quality of winter wheat. Cereal Research Communications, Vol. 35. No. 2.: 1193 - 1196. IF:1,17

61. Judit Krisch – Edina Horváth – Cs. Vágvölgyi – L. Tanács (2007): Mobility of herbicides and fungicides in soil and their effects on soil microorganism. Cereal Research Communications, Vol. 35. No. 2.: 673 - 676. IF: 1,17

62. L., Tanács – J., Matuz – I., M., Petróczi (2008): Correlation Between Wet Gluten Content, Valorigraphic Value and Alveographic Parameters of Winter Wheat. Cereal Communications Communications. Vol. 36. No. 1. 89-95.

63. J. Molnár – Helga Engi – Nóra Gyémánt – Zsuzsanna Schelz, Gabriella Spengler – I. Ocsovszki – M. Szücs – Judith Hohmann, Margaret Szabó - L. Tanács – P. Molnár – J. Deli – Liselotte Krenn - Masami Kawase – Hidetsugu Wakabayashi – Teruo Kurihara – Yoshiaki Shirataki – Hiroshi Sakagami – Noboru Motahashi – Remigijus Didiziapetris (2008): Inhibition of Multidrug Resistance of Cancer by Selected Carotenoids, Flavonoids and Anthocyanins – Topics in Heterocyclic Chemistry, 15: 133-159. DOI 101007/7081 2008 120., Springer Verlag Berlin, Heidelberg, Published online 29. ápr. 2008.

64. Tanács L. – Benedek P. - Bodnár K. - Molnár I. - Monostori T. (2008): Magtermő vöröshagyma állományok megporzó rovarnépességeinek szerkezete a Makó környéki termőtájon. Növénytermelés. Tom. 57. No. 2., 181-193.

65. Tanács L. – Benedek P. – Bodnár K. (2008): A hazai lucernásokat megporzó vadméh közösségek (Hymenoptera: Apoidea) diverzitásának és faji szerkezetének változásai az elmúlt évtizedekben. Növénytermelés. Tom 57. No. 3. 341-357.

66. Tanács L. – Benedek P. - Móczár L. (2009): Changes in Lucerne Pollinating Wild Bee Assemblages in Hungary from the Pre-pesticide Era to 2007. Beiträge zur Entomologie des Senkenberg. 59. 2. 335-353. ISSN 0005-805X

67. L. Tanács . – Edita Gregorová – K. Bodnár – F. Lantos – T. Monostori (2010): Effects of fertilizers and fungicides applied in various doses and combinations on baking characteristics of wheat. Cereal Research Communications. Vol. 38. 4. 579-588.

 

Ismeretterjesztő közlemények

Egyszerzős publikációk

68. Tanács L. (1994): Oktatás és kutatás kapcsolata. Kutatás és Marketing, Gabonatermesztési Kutató Intézet lapja, 8. évfolyam, 1. szám, Szeged.

69. Tanács L. (2002): Herbiciddel és fungiciddel kezelt búza állományok terméséből készített cipók paramétereinek alakulása. Sütőiparosok, Pékek, XLIX. évfolyam, 1. szám, 55-58 old.

70. Tanács L. (2003): Műtrágya és fungicid kezelések és évjárat hatása a búzalisztek minőségére. - Sütőiparosok, Pékek I. évfolyam, 5. szám, 40-52 old.

 

Társszerzős publikációk

71. Tanács L. - Kovács K. (1991): Búzalisztek sütőipari minőségének értékelési módszerei. Sütőipar, 33. évfolyam, 4. szám, 9. old.

72. Tanács L. - Matuz J. - Ács P.-né - Süle Andrea (1999): Növényvédőszerekkel kezelt és kezeletlen búzaállományok terméséből készített cipók paramétereinek alakulása. Sütőipar, XLVI. évfolyam, 3. szám, 36-38 old.

73. Matuz J. - Tanács L. - Ács P.-né - Kovács Zsuzsanna (2000): Vegyszerekkel kezelt búza állományok terméséből készített cipók paramétereinek alakulása. Sütőipar, XLVII. évfolyam, 5. szám, 9 - 12 old.

74. Gerő L. - Tanács L. - Soós J. (2002): Herbiciddel kezelt búza állományok sütőipari minőségi jellemzőinek alakulása. Sütőiparosok, Pékek, XLIX. évfolyam, 6. szám, 44-49 old.

75. Gábor M.-né - Tanács L. - Kormos Márta (2003): A búza egyes biológiailag aktív vegyületeinek táplálkozás-élettani jelentősége. Molnárok lapja, 108. évfolyam, 5. szám, 9-11 old.

 

Kongresszusi dolgozatok, proceedingek, kiadványok, nem rövidített abstractok

76. Tanacs L. - G., Szabo - I., Csatlos - L., Gero (1997): Untersuchungen auf Rückstände in mit Pesticiden behandelten Weizen. Colloquy on STATISTICAL and MATHEMATICAL MODELLING in the fields of FOOD SCIENCE, BIOTECHNOLOGY and ENVIRONMENT BERLIN, International Conferenc, OCTOBER 7th-10th, 1997, 183-187.

77. Tanács L. - Matuz J. - Fehér L. - Balogh Csilla - Farkas B. Gabriella - Kovács Zsuzsanna (2000): Peszticides állománykezelések hatása a búzafajták szemtermésének sütőipari tulajdonságaira 56-61. (Abstract, L., Tanacs – J., Matuz – L., Feher – Csilla Balogh - Gabriella Farkas B. – Zsuzsanna Kovacs (2000): Effects of pesticide treatments of different wheat varieties on baking properties of the grains. 62-64.). IV. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Előadások összefoglalói IV. th International conference of food science, Abstract of lectures).  

78. Soós J. - Tanács L. (2001): Egyszerű módszerek növényi élelmiszer alapanyagok GMO jellegének kimutatására. XLIII. Georgikon Napok. „Vidékfejlesztés – Környezetgazdálkodás - Mezőgazdaság” c. tudományos konferencia kiadványa II. kötet, Keszthely 2001. szeptember 20-21., 967-971.

79. Tanács L. - Gerő L. - Soós J. (2001): Eltérő fenofázisban vegyszeresen kezelt búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. XLIII. Georgikon Napok. „Vidékfejlesztés - Környezetgazdálkodás - Mezőgazdaság” c. tudományos konferencia kiadványa II. kötet, Keszthely 2001. szeptember 20-21. 972-976.

80. Fehér L. - Rigó Krisztina - Tanács L. (2001): Fungiciddel kezelt búzák szemtermésén található fonalasgombák vizsgálata hagyományos és modern módszer alkalmazásával. XLIII. Georgikon Napok. „Vidékfejlesztés - Környezetgazdálkodás - Mezőgazdaság " c. tudományos konferencia kiadványa II. kötet, Keszthely 2001. szeptember 20-21. 1008-1012.

81. Soós J. - Fehér L. - Rigó Krisztina - Tanács L. (2002/1): Búzaminták fungicid szermaradvány ellenőrzése és gomba fertőzöttségének a kimutatása. Debreceni Egyetem Agrártudományi Közlemények (Acta Agraria Debreceniensis). 1. szám, 45 – 51.

82. Gabor Erzsebet - L., Tanacs (2002): Antioxidant activity of some phenolic compounds of durum wheat grains. CD, ICC Conference, Budapest, Novel raw materials, technologies and products – New challange for the quality control to be held in Budapest, Hungary, May 26 – 29.

83. Matuz J. - L., Tanacs (2002): Study of fungicide residues in the grain of fungicide-treated wheats. CD, ICC Conference, Novel raw materials, technologies and products – New challange for the quality control to be held in Budapest, Hungary, May 26 – 29. Budapest.

84. Tanács L. - Soós J. (2002): Műtrágyával és fungiciddel kezelt búza állományok lisztjeinek minőségi vizsgálatai. XLIV. Georgikon Napok. „Stabilitás és Intézményrendszer az agrárgazdaságban" c. tudományos konferencia CD-je, Keszthely 2002. szeptember 26-27.

85. Gerő L. - Tanács L. - Soós J. (2002): Herbiciddel kezelt búza állományok lisztjeinek minőségi vizsgálatai. XLIV. Georgikon Napok. „Stabilitás és Intézményrendszer az agrárgazdaságban" c. tudományos konferencia CD-je, Keszthely 2002. szeptember 26-27.

86. Soós J. - Tanács L. (2002): Antioxidáns aktivitás és fitoszterolok búzakorpákban. XLIV. Georgikon Napok. „Stabilitás és Intézményrendszer az agrárgazdaságban" c. tudományos konferencia CD-je, Keszthely 2002. szeptember 26-27.

87. Gerő L. - Tanács L. (2002): Herbiciddel kezelt búzaállományok sütőipari minőségi jellemzőinek alakulása (Abstract, L., Gerő – L., Tanacs (2002): Effects of herbicide treatments on baking parameters of winter wheats. pp. 4-9.). V. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia Előadásai. 5 th International Conference on Food Science Proceedings. CD-n, Szeged, 2002. október 24-25., (5 th International Conference on Food Science (Summaries of lectures and poster).  

88. Tanács L. - Soós J. - Gerő L. - Fehér L. - Rigó Krisztina - Szabó G. (2002): Eltérő fenofázisban fungiciddel kezelt búzaállományok sütőipari paramétereinek, mikroflórájának és ergoszterin szintjének alakulása (Abstract, L., Tanacs J. Soos – L., Gero – L., Feher – Krisztina Rigo – G., Szabo (2002): On baking parameters, microbial and ergosterol level of fungicide-treated wheats, 76 - 81). V. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia Előadásai. 5 th International Conference on Food Science Proceedings. CD-n, Szeged, 2002. október 24-25., (5 th International Conference on Food Science (Summaries of lectures and poster).

89. Soós J. - Tanács L. (2002): A molekuláris aszimmetria alakulása élelmiszerekben és jelentősége a fogyasztók számára. (Abstract, J., Soos – L., Tanacs (2002): On molecular asymmetry in foodstuff and its significance. pp. 75-76). V. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia Előadásai. 5 th International Conference on Food Science Proceedings. CD-n, Szeged, 2002. október 24-25., (5 th International Conference on Food Science (Summaries of lectures and poster).  

90. Gerő L. - Tanács L. - Soós J. - Petróczi I. M. (2003): Herbiciddel kezelt búza állományok sütőipari minőségi jellemzőinek alakulása (Abstract, L. Gero – L., Tanacs – J. Soos – I., M., Petroczi (2003): On baking industrial quality parameters of herbicide treated wheat croups, 105.). XLV. Georgikon Napok. „Új stratégiák az agrárgazdaságban, EU csatlakozás 2004" c. tudományos konferencia CD - je, Keszthely, 2003. szeptember 25 - 26. ISBN 963 9495 26 3. 

91. Tanács L. - Gerő L. - Soós J. - Petróczi I. M. (2003): Műtrágyával és fungiciddel kezelt búza állományok lisztjeinek minőségi vizsgálatai (Abstract, L., Tanacs – L., Gero – J., Soos – I., M., Petroczi (2003): Flour quality studies of chemical fertilizer and fungicide treated wheat croups. 113.). XLV. Georgikon Napok. „Új stratégiák az agrárgazdaságban, EU csatlakozás 2004" c. tudományos konferencia CD-je, Keszthely, 2003. szeptember 25-26. ISBN 963 9495 26 3.

92. Soós J. - Tanács L. - Szilák Henriett (2003): Növényi olajok zsírsavösszetétele és felhasználási lehetőségei tervezett összetételű élelmiszerekben (Abstract, J., Soos – L., Tanacs – Henriett Szilak (2003): Fatty acid composition of vegetable oils and possible use in designer foods, 111.). XLV. Georgikon Napok. „Új stratégiák az agrárgazdaságban, EU csatlakozás 2004" c. tudományos konferencia CD - je Keszthely, 2003. szeptember 25-26. ISBN 963 9495 26 3.

93. Tanács L. - Gerő L. (2003): Műtrágyával kezelt búzaállományokból készült tészták sütőipari és reológiai minőségi jellemzőinek az alakulása. (Abstract, L., Tanacs – L., Gero (2003): Reological and baking characters of some dough’s made from fertilized winter wheat varieties). SZTE SZÉF Főiskolai Tudományos Közlemények, 24. szám, 100 - 106.

94. Gerő L. - Tanács L. (2003): Műtrágyakezelések és évjárat hatása a búza állományok szemtermésének sikér és esésszám minőségi jellemzőire. (Abstract, L., Gero – L., Tanacs (2003): Effects of fertilizers and wheather condition on the grain production of winter wheat especially on the quality of gluten and falling number). SZTE, SZÉFK, Főiskolai Tudományos Közlemények, 24. szám, 24 - 30.

95. Tanács L. - Gerő L. - Soós J. - Petróczi I. M. (2004): Növekvő adagú NPK műtrágyák, valamint a fungicides kezelések hatása kenyérbúzák minőségére eltérő évjárarokban. VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged (6 th International Conference on Food Science Proceedings), 2004. május 20-21.

96. Gerő L. - Tanács L. - Soós J. - Petróczi I. M. (2004): Gyomirtó szer és évjárat hatása őszi búzafajták egyes sütőipari jellemzőinek alakulására. VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged. (6 th International Conference on Food Science Proceedings), 2004. május 20-21.

97. Gábor M.-né - Tanács L. - Kormos Márta (2004): Újabb adatok egyes búzafajták antioxidáns hatásáról. VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged (6 th International Conference on Food Science Proceedings), 2004. május 20-21.

98. Soós J. - Tanács L. (2004): Újabb élelmiszer-mikrobiológiai módszerek bioinformatikai vonatkozásai. VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged (6 th International Conference on Food Science Proceedings), 2004. május 20-21.

99. Soós J. - Tanács L. - Wölfling J. (2004): Salmonella gyorsdiagnosztika. (Abstract, J., Soos - L., Tanacs – J., Wolfling (2004): Rapid diagnostics of Salmonella sp.), XLVI. Georgikon Napok Tudományos Konferencia. 2004. szeptember 16-17., „Új kihívások új lehetőségek a mezőgazdaságban. Tudományos konferencia kiadványa, Keszthely. ISBN 963 9096 962. CD-ROM.

100. Tanács L. - Gerő L. - Soós J. - Petróczi I. M. (2004): Növekvő adagú műtrágya, gombaölő és gyomirtószer kezelések, valamint évjárat hatása egyes lisztminőségi jellemzőkre. (Abstract, L., Tanacs – L., Gero – J., Soos – I., M., Petroczi (2004): Effect of increasingly dosed artificial fertilizer, fungicide and herbicide treatments as well as years on certain flour quality parameters). XLVI. Georgikon Napok Tudományos Konferencia. „Új kihívások új lehetőségek a mezőgazdaságban. Tudományos konferencia kiadványa. Keszthely 2004. szeptember 16-17., Keszthely. ISBN 963 9096 962. CD-ROM.

101. Tanács L. – Benedek P. (2005): A lucernát megporzó vadméh közösségek változásai az elmúlt évtizedekben. XLVII. Georgikon Napok 15. ÖGA éves találkozó. Keszthely 2005. szeptember 29-30. (Abstract: Changes in lucerne pollinating wilds bee assemblages during the paat decades. Agriculture in Central Europe Potentials and Risks. 4th Georgikon scientific conference and 15 th ÖGA Annual Meeting. 2005. szeptember 29-30. Keszthely. 214) ISBN 963 9639 036 CD-ROM.

102. Benedek P. – Tanács L. (2005): A hazai vadméh népességek kedvező és kedvezőtlen változásai, várható hatásuk az entomofil növényekre. XLVII. Georgikon Napok 15. ÖGA éves találkozó. Keszthely 2005. szeptember 29-30. (Abstract: The effect of favourable and unfavourable chenges in native wild bee assemblages to the entomophilous flora. Agriculture in Central Europe Potentials and Risks. 4th Georgikon scientific conference and 15 th ÖGA Annual Meeting. 2005. szeptember 29-30. Keszthely. 194.) ISBN 963 9639 036 CD-ROM.

103. Soós J. – Tanács L. – Gerő L. (2005): Búzafajták funkcionális tulajdonságai és az élelmiszerbiztonság néhány mikrobiológiai vonatkozása. XLVII. Georgikon Napok 15. ÖGA éves találkozó. Keszthely 2005. szeptember 29-30. ISBN 963 9639 036 CD-ROM.

104. Gerő L. – Soós J. - Tanács L. (2006): Herbicid kezelések és évjárat hatása őszi búzafajták egyes sütőipari jellemzőinek alakulására (10 old.). VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged (Herbicide treatments and years effects on winter wheats baking parameters, 7 th International Conference on Food Science, Szeged; Proceedings), 2006. ápr. 27-28. 7-8. ISBN 963 482 577 X ISBN X CD-ROM.

105. Tanács L. – Véha A. – Krisch Judit - Petróczi I. M. – Matuz J. (2006): Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák sütőipari vizsgálatai, az évjáratok függvényében (--17). VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged (Investigations of baking parameters of winter wheat varieties treated with fertilizer and fungicides affected by crop years, 7 th International Conference on Food Science, Szeged; Proceedings, 2006. ápr. 27-28. 5-6. ISBN 963 482 577 X CD-ROM.

106. Krisch Judit – Salgó László – Tanács L. (2006): Ételallergia előfordulása Szegeden a II. Kórházban végzett specifikus IgE teszteredmények tükrében (5 old.). VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged (Occurrence of food allergy in Szeged as shown by the specific IgE tests, 7 th International Conference on Food Science, Szeged; Proceedings), 2006. ápr. 27-28. 139-140. ISBN 963 482 577 X CD-ROM.

107. Krisch Judit – Horváth E. – Bella F. – Tanács L. (2006): Mobility of pesticides in soil and their effects on soil microorganisms. – The 8 th DKMT Regional Conference on Environmental Medicine, Nutrition and Health., June 22-24, 2006 Timisoara, Romania,

108. Tanács L. – Krisch Judit - Jenei Julianna – Véha A. – Petróczi I. M. (2006): Évjárat, műtrágya és fungicid kezelési hatások vizsgálata egyes sütőipari jellemzőkre aestivum búzáknál. – XLVIII. Georgikon Napok 48th Georgikon Scientific Conference, Keszthely 2006. szeptember 21-22. ISBN 963 96 39 125

109. Tanács L. – Véha A. - Judit Krisch – Petróczi I. M. – Matuz J. (2006): Effect of crop year, fertilizer and fungicide treatment on the alveograph parameters of bread wheat

varieties. – Natural resources and sustainable development, International symposium, The 4th international symposium „Natural resources and sustainable development” Oradea, Romania, 10-11, oktober 2006. 389 - 394.

110. Judit Krisch – Cs. Vágvölgyi – L. Tanács (2007): The possible role of microbial beta-glucosidase enzymes in the production of functional foods with enhanced antioxidant activity. – The 9th DKMT Euroregional Conference on Environmental Health and Protection Environmental Biodiversíty and Health, Arad, Románia, May 11 – 13, 2007.

111. Tanács L. – Benedek P. (2007): Újabb vizsgálatok vöröshagymát megporzó rovarnépességeken. – XLIX. Georgikon Napok 49th Georgikon Scientific Conference, Keszthely 2007. szeptember. 5 oldalas kiadvány dolgozat CD-n. ISBN 978 963 96 39 22 5

112. Tanács L. – Benedek P. – Tóth Sándorné (2007): A lucernát megporzó vadméh fauna hosszútávú változásai az elmúlt évtizedelben a homoki és kötött talajú területeken. TSF Tudományos Közlemények, Tom. 7. No. 1.1. kötet, 153-162.

113. Benedek P. – Tanács L. (2007): A változó mezőgazdaság hatása a környezet minőségére: változó megporzó fauna és változó flóra. TSF Tudományos Közlemények, 2007. Tom. 7. No. 1.1. kötet, 77-84.

114. L., Tanács – Judit Krisch – L., Gerő – T. Monostori - I. M. Petróczi (2008): Effects of new-type herbicides and crop year on gluten, rheological and falling number characteristics of winter wheat varieties. Cereal Research Communications. Vol. 36. No. 2. 71-74. (Supplement)

115. Judit Krisch – Timea Eifert – Zs. Bóna – Cs. Vágvölgyi – L. Tanács (2008): Do fungicides make their job? Isolation of soil and air-borne fungicide-resistant and –degrading microorganisms from the head surface of winter wheat cultivars. Cereal Reseach Communications. Vol. 36. No. 2. 951 – 954. (Supplement)

116. T., Monostori – É. Rozik – T. Gulyás Bús - L. Tanács (2008): The use of field grown plant material in somatic tissue cultures of spring wheat cultivars. Cereal Research Communications. Vol. 36. No. 2. 1135-1138. (Supplement)

117. L. Tanács – P. Benedek – T. Monostori – K. Bodnár (2008): Pollinating Insect Assemblages of Seed Onoin Fields at the Traditional Onion Growing Area of Makó. – Lucrari Stiintifice Facultatea de Agricultura. Vol. 40 (1), Editura AGROPRINT Timisoara, 515 – 520.

118. Tanács L. – Benedek P. – Bodnár K. (2008): A vadméh népességek faji szerkezetének átalakulása az elmúlt évtizedekben, lucernásainkban. (Abstract: Transfomation of specific structure in wild bee assemblages at hungaian lucerne fields during the past decades., L. Georgikon Napok 50th Georgikon Scientific Conference, Keszthely 2007. szeptember. 25-26. 5 oldalas kiadvány dolgozat CD-n. ISBN 978-963-9639-32-4

119. Tanács L. – Matuz J. – Petróczi I. M. – Monostori T. (2008): Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák nedves sikértartalma, valorigráfos és alveográfos tulajdoságai közötti korrelációk. (Abstract: Correlations between wet gluten content, valorigraphic value and alveographic parameters of winter wheat., L. Georgikon Napok 50th Georgikon Scientific Conference, Keszthely 2007. szeptember. 25-26. 5 oldalas kiadvány dolgozat CD-n. ISBN 978-963- 9639-32-4

120.Benedek P. – Tanács L. (2008): A hazai vadméh fauna átalakulása: a poszméhek előretörésének okai és következményei. L. Georgikon Napok 50th (Abstract: Transformation of wild bee fauna in Hungary: The main reasons and consequences of sudden increase of bumblebee densities) Georgikon Scientific Conference, Keszthely 2008. szeptember. 25-26. 5 oldalas kiadvány dolgozat CD-n. ISBN 978-963-9639-32-4

121. M. Szabó – L. Tanács – I. Ocsovszki – P. Molnár – J. Molnár (2008): Chlorophyll b Reverses Multidrug Resistance of Cancer Cells. – Anticancer Research, Abstract of the Eighth International Conference of Anticancer Research, Vol. 28, No 5c, 3504 ISSN IF: 1,604 (nincs beleszámítva a kummulativ impact faktorba)

122. Tanács L. – Monostori T. – Bodnár K. – Gerő L. – Petróczi I. M. (2009): Effects of abiotic factos (NPK fertilizers + fungicides common teatments) on the rheological characteristics of winter wheat. Cereal Reseach Communications. 37. 57-60. DOI: 10.1556/CRC.37. 2009. Suppl.

123. Lantos F. – Pék Z. – Tanács L. – Helyes L. (2009): Hőmérsékletváltozás hatása a növény szervezetére paprika hajtatásban. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok. Budapest, MTA, 2009. március 17. 287-291 old. ISBN 978-963-508-575-0

124. Monostori T. - Bráj R. - Tanács L. - Mile L. (2009): Szomatikus kalluszindukció és növényregeneráció a Lobivia tegeleriana kaktuszfaj in vitro tenyészeteiben. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok. Budapest, MTA, 2009. március 17. 347-351 old. ISBN 978-963-508-575-0

125. Benedek P. – Tanács L. (2009): A poszméh népességek (Bombus spp.) átalakulása a magyar faunában: okok és következmények (Hymemnoptera: Apoidea). Kari Tudományos Konferencia Kiadvány, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar. NYME Kiadó, Sopron: 107-113.

126. Benedek P. – Tanács Lajos (2009): Vadméh faunánk átalakulása és annak várható hatásai a flórára. Szerk.: Gallé László: Entomológia: kutatás, szemléletformálás, ismeretterjesztés. Móczár László köszöntése 95. születésnapján. Kiadja a SZTE, Ökológia Tanszéke, Juhász Nyomda Szolgáltató Kft., Szeged, 107 - 118 old. ISBN 978-963-482-983-6

127. L., Tanács - P., Benedek (2010): Changing diversity of lucerne pollinating wild bee populations and synbiological evaluation in the last six decades in Hungary.- Management of sustainable rural development. Modificarea diversitatii populatiilor de albine polinizatoare ale lucernei si evaluarea simbiologica a ultimelor sase decenii in Hungaria. International Scientific Symposium, Timisoara. Universitatea de Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara A Banatului Timisoara, Facultatea De Management Agricol, Lucrari Stiintiifice, Seria I, Vol. XII (2) 161-168.

128. L., Tanács – P., Benedek - K., Bodnár – T., Monostori (2010): Studies on the diversity of pollinating insect assamblages of seed-onion and alfalfa fields int he Tisa-Mures-Kris region in Hungary. – „Vasile Goldnis” Western University of Arad, Internetionale Conference: Natural and Artifical ecosystems in the Somes-Cris-Mures-Tisza river baasin. In print.

 

 

 

Nemzetközi és hazai konferencia előadások, poszterek jegyzéke, összefoglalói magyar és

idegen nyelven a tudományos fokozat (1987. május 25., Budapest, MTA) megszerzése előtt

1. Tanács L. (1974): Apoidea struktúranalízis a Tisza folyó terresztris ökoszisztémájában. Tiszakutató Ankét, Szeged.

2. Tanács L. (1975): Mártély-Körtvélyes és Tiszasziget védőgátjainak Apoidea – i. Tiszakutató Ankét, Szeged. (Abstract, L., Tanacs (1975): The Apoidea of the dams of Mártély-Körtvélyes and Tiszasziget. Tiscia, Szeged 10.: 107.).

3. Tanács L. (1977): Adatok a Tisza hullámterén és a védőtöltésein élő Apoidea-k dominancia és abundancia viszonyairól. Tiszakutató Ankét, Szeged.

4. Tanács L. (1978): Az Alsó-Tisza folyamszakasz hullámtér és töltésoldalak viráglátogató Apoidea közösségének dominancia és abundancia értékelése. Magyar Rovarászati Napok, Budapest.

5. Tanács L. (1979): A méhalkatú rovarfauna regenerációja Körtvélyes-szigeten, az árhullámok függvényében. Tiszakutató Ankét, Szeged. (Abstract, L., Tanacs (1979): Regeneration of the Apoidea insect fauna in Körtvélyes island, taken as a function of the flood-waves). Tiscia, Szeged 14. :245.).

6. Tanács L. (1979): Méhalkatú rovarok vizsgálata a homokpusztai gyeptársulásokban. Biológiai Társaság, Állattani Szakosztály, Szekcióülés, Budapest.

7. Tanács L. (1979): Félkultúr gyepek virágmegporzó Apoidea közösségének vizsgálata ökológia szempontok szerint. Biológiai Társaság, Szekcióülés, Szeged.

8. Benedeczky I. - Móczár L.- Tanács L. (1984): Az Andrena variabilis Smith vadméh szembarázda mirigyének vizsgálata. VIII. Elektromikroszkópos Konferencia, Budapest. (Abstract, I., Benedeczky - L., Moczar and L. Tanacs (1984): Ultrastructure of the cephalic gland of the bee Andrena variabilis Smith (Hymenoptera: Apoidea). Eighth European Congress on Elektron Microscopy, Budapest, Hungary, 13-18, August).

9. Tanács L. (1984): Apoidea strukturanalízis antropogén befolyás függvényében. Tiszakutató Ankét, Szeged. (Abstract, L., Tanacs (1985): Apoidea structure analysis reflected in their antropogenic influence). Tiscia, Szeged, 20.: 146).

10. Tanács L. - Gulyás S. - Ésik Z. - Körmöczi L. (1985): Vadméh aktivítás biotikus és abiotikus tényezők függvényében. Tiszakutató Ankét, Szeged.

11. Tanács L. (1986): A Tisza folyó védőtöltésén és hullámterén tevékenykedő méhszerű közösségek értékelése. Tiszakutató Ankét, Szeged. (Abstract, L., Tanacs, (1987): Appreciation of the bee-like communities found at the dam and flood-plain of the river Tisza, according to zoogeographic spread, climatic tolerance and flight dynamics. Tiscia, Szeged 22.: 136.).

12. Tanács L. – Gulyás S. (1986): Antropogén hatások következményei a vadméh közösség összetételére a Tisza-folyó töltésrendszerében. Magyar Biológiai Társaság XVII. Vándorgyűlése, Szeged. (Abstract, L., Tanacs - S., Gulyas (1986): Consequences of antropogen effects on the composition of wild bee communities along the dams of river Tisza. XVII th Congress of the Hungarian Biological Society, Szeged, 26-28, augusztus).

 

Hazai és nemzetközi konferencia előadások, poszterek jegyzéke összefoglalói, magyar és idegen nyelven a tudományos fokozat (1987. május 25., Budapest, MTA) megszerzése után

13. Tanács L. - Kovács Krisztina (1991): Búzalisztek sütőipari minőségének értékelési módszerei (Poszter). Élelmiszer Minőség-ellenőrzés IX. Tudományos Konferenciája, Nyíregyháza.

14. Tanács L. - Bartók T. - Gerő L. (1992): Műtrágyakezelt új búzafajták aminosavtartalmának értékelése, a vizsgálatok természetvédelmi vonatkozásai. Magyar Biológiai Társaság XX. Vándorgyűlése, Kecskemét. (Abstract, L., Tanacs – T., Bartok – L., Gero (1992): Effect of fertilizer treatment on amino acid content of new wheat varieties and the relationships with nature conservation. pp. 66-67.). XX. th Congress of the Hungarian Biological Society, Kecskemét.

15. Tanács L. - Gerő L. (1992): Természetközeli területek Apoidea populációinak szinbiológiai értékelése. Lippay János Tudományos ülésszak, Budapest.

 

16. Tanács L. - Kővári Á.-né - Kovács Krisztina - Gerő L. - Csécsi L.-né - Berek I. (1992): Műtrágyakezelt őszi búzafajták terméshozamai, sikérvizsgálatai és beltartalmi értékelése. Lippay János Tudományos ülésszak, Szeged (Abstract, L., Tanacs - Eva Kovari - Krisztina Kovacs - Katalin Csecsi - I., Berek and L., Gero (1993): Crop yield of autumn wheat varieties treated with fertilizers, their gluten tests and protein content evaluation. Acta Alimentaria, Vol. 22. 3.: 223-264.).

17. Tanács L. - Gerő L. - Petróczi I. M. - Erdei Judit - Nemecz Ildikó (1992): Herbicidkezelt őszi aestivum búzafajták terméshozamai sütőipari vizsgálatai és beltartalmi értékelése (Poszter). Lippay János Tudományos ülésszak, Szeged. (Abstract, L. Tanacs, - L., Gero, I., M., Petroczi, - Judit Erdei and Ildiko Nemecz (1992): Crop yield of autumn wheat sorts treated with herbicides, their bakery examination and content evaluation.

18. Tanács L. - Matuz J. - Kovács Krisztina (1993): Műtrágyázott őszi búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása az évjárat függvényében. KÉKI Tudományos Kollokvium (264) Budapest.

19. Tanács L. – Gerő L. – Matuz J. (1993): Herbicid kezelések hatása az őszi búzafajták sütőipari tulajdonságaira. KÉKI Tudományos Kollokvium (266) Budapest.

20. Tanács L. - Gerő L. - Kovács Krisztina (1993): Műtrágyázás hatása az őszi búzafajták terméshozamára, sütőipari és egyes beltartalmi tulajdonságaira. Élelmiszer Minőség-ellenőrzés X. Tudományos Konferenciája.

21. Tanács L. (1993): 110 éve született Móczár Miklós entomológus. Megemlékezés. Magyar Rovartani Társaság Szakosztályülés, Budapest.

22. Tanács L. (1994): Magyar Nemzeti Parkok, és a Tisza terresztris ökoszisztéma Apoidea populációinak synbiológiai értékelése. Tiszakutató Ankét, Szeged.

23. Tanács L. - Gerő L. - Matuz J. - Petróczi I. M. (1994): A műtrágyázás és a vegyszeres gyomírtás hatása a búza minőségére. Magyar Biológiai Társaság XXI. Vándorgyűlése, Pécs. (Abstract, L., Tanacs – L., Gero – J., Matuz – I., M., Petroczi (1994): Fertilization and herbicide treatments effects on the flour quality of winter wheat. XXI. th Congress of the Hungarian Biological Society, Pécs).

24. Józan Zs. - Tanács L. (l994): Magyarország Nemzeti Parkok és Tájvédelmi Körzetek Apoidea közösségének szinbiológiai értékelése. Magyar Rovartani Társaság Szakosztályülés, Budapest.

25. Tanács L. - Matuz J. - Hunh Edit - Gerő L. - Kovács Krisztina - Csentes J.- né (1995): A NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták lisztjeinek szedimentációs értékeire, esésszámára és cipótérfogatára. KÉE, Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged, Tudományos Szimpózium, Szeged.

26. Tanács L. - Matuz J. - Bartók T. - Gerő L. (1995): Műtrágyakezelt őszi búzafajták aminosavtartalom vizsgálatai. KÉKI Tudományos Kollokvium (272) Budapest.

27. Tanács L. - Gerő L. (1995): A vadméhek szerepe a Tisza folyó terresztris ökoszisztémájában felülvetett pillangós kultúrák esetében. Szegedi Ökológiai Napok és Tiszakutató Ankét.

28. Tanács L. (1996): A gyümölcs megporzás és a növényvédelem. KÉE, Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged, Szakmai Szimpózium 96.

29. Tanács L. - Gerő L. (1996): A méhalkatúak szerepe a hazai lucernásaink megporzásában. Biológiai társasági ülés, Szeged.

30. Tanács L. - Csatlós I. - Petróczi I. M. - Dankó Stella - Kővári Á.-né - Gerő L. (1997): Herbicidkezelt GKI nemesítésű kurrens búzafajták szermaradvány kimutatása. KÉE, Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged, (Poszter) Szakmai Szimpózium 97.

31. Tanács L. - Csatlós I. - Kővári Á.-né - Dankó Stella - Téren J. - Matuz J. (1997): Fungicidkezelt GKI nemesítésű, kurrens őszi búzafajták szermaradvány kimutatása. KÉE, Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged, Szakmai Szimpozium 97. (Abstract, L., Tanacs - I., Csatlos - Miss Stella Danko - Missis Eva Kovari - L., Gero (1977): Detection of residues of fungicide in current winter wheat species improved GKI, Vol. 19.: 120.).

32. Tanacs L. - G., Szabo - I., Csatlos - L., Gero (1997): Untersuchungen auf Rückstände in mit Pesticiden behandelten Weizen. 2. Berlin Colloquy on Statistical and Mathematical Modelling in the fields of Food Science, Biotechnology and Environment, Berlin, October, 7th-10th, 1997 (Abstract, L., Tanacs - G., Szabo - I., Csatlos - L., Gero (1997): Investigation of residues in winter wheat, improved by GKI treated with pesticides 2. Berlin Colloquy on Statistical and Mathematical Modelling in the fields of Food Science, Biotechnology and Environment organized by the Technical University Berlin, Dept. of Food Science and Biotechnology and the Fraunhofer Institut Information and Data Processing Karsruhe, Branch of Process Optimalization Berlin, Berlin, oktober, 7th-10th).

33. Fehér L. - Téren J. - Tanács L. (1998): Gabonákon előforduló gombák és toxinjai. III. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged. (Abstract, L., Feher – J., Teren – L., Tanacs (1998): Fungi and their toxins in cereals. pp. 51.) Conference of Internationale Food Science).

34. Tanács L. (1999): A vadméhek szerepe a hazai lucerna termesztésben. A környezet kímélő termesztési technológia és a megporzó vadméhek szerepe a jó minőségű lucerna vetőmag termelésben. Nemzetközi Konferencia, DATE, Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, és Medicago Bt. közös rendezése, Szarvas, 1999. március 24.

35. Fehér L. - Csatlós I. - Tanács L. (1999): Fungiciddel kezelt őszi búzafajták szermaradvány vizsgálata. Első magyar tudományos mikrobiológiai konferencia. 1999. május 26-28., Budapest. (Abstract, L., Feher - I., Csatlos - L., Tanacs (1999): Residue testing of winter-wheat species formerly treated by fungicide. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, Vol. 46, 2-3.:353-354.).

36. Fehér L. - Tanács L. - Tóth A. (1999): Kukorica hibridek mikroflórájának vizsgálata. XIV. Mikrobiológiai Tudományos Konferencia, Nyíregyháza, 1999. okt. 22.

37. Tanács L. - Matuz J. - Fehér L. - Balogh Csilla - Farkas B. Gabriella - Kovács Zsuzsanna (2000): Peszticides állomány kezelések hatása a búzafajták szemtermésének sütőipari tulajdonságaira. IV. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged 2000. ápr. 27-28. (Abstract of Lectures, L., Tanacs – J., Matuz - L., Feher – Csilla Balogh – Gabriella Farkas B. – Zsuzsanna Kovacs (2000): Effects of pesticides treatments of different wheat varieties on baking properties of the grains. IV. International Conference of Food Sciences, Szeged, 27-28. apr. 2000.).

38. Fehér L. - Tanács L. (2000): Fungiciddel kezelt búzák penész-fertőzöttségének vizsgálata. XV. Mikrobiológiai Konferencia, Nyíregyháza.

39. Soós J. - Tanács L. (2001): Egyszerű módszerek növényi élelmiszer alapanyagok GMO jellegének kimutatására (Abstract, J., Soos. – L., Tanacs (2001): Simpler methods for detection of GMO-content in foods plant – ingredients, pp. 967.). XLIII. Georgikon Napok. „Vidékfejlesztés - Környezetgazdálkodás - Mezőgazdaság” c. tudományos konferencia kiadványa II. kötet, Keszthely 2001. szeptember 20-21.

40. Tanács L. - Gerő L. - Soós J. (2001): Eltérő fenofázisban vegyszeresen kezelt búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. XLIII. Georgikon Napok. „Vidékfejlesztés - Környezetgazdálkodás - Mezőgazdaság” c. tudományos konferencia kiadványa II. kötet, Keszthely 2001. szeptember 20-21.

41. Fehér L. - Rigó Krisztina - Tanács L. (2001): Fungiciddel kezelt búzák szemtermésén található fonalasgombák vizsgálata hagyományos és modern módszer alkalmazásával. XLIII. Georgikon Napok. „Vidékfejlesztés - Környezetgazdálkodás - Mezőgazdaság” c. tudományos konferencia kiadványa II. kötet, Keszthely 2001. szeptember 20-21.

42. Gabor Erzsebet – L., Tanacs (2002): Antioxidant activity of some phenolic compounds of Durum wheat grains. ICC Conference, Budapest, May, 2 – 29, Poster.

43. Matuz J. - L., Tanacs (2002): Study of fungicide residues in the grain of fungicide-treated wheats. ICC Conference, Budapest, May, 2-29, Poster.

44. Tanács L. - Soós J. (2002): Műtrágyával és fungiciddel kezelt búza állományok lisztjeinek minőségi vizsgálatai. (Abstract, L., Tanacs – J., Soos (2002): Quality studies on flours from artificial fertilizer and fungicide treated wheat grains. pp. 57.) XLIV. Georgikon Napok. „Stabilitás és Intézményrendszer az agrárgazdaságban” c. tudományos konferencia, Keszthely 2002. szeptember 26-27.

45. Gerő L. - Tanács L. - Soós J. (2002): Herbiciddel kezelt búza állományok lisztjeinek minőségi vizsgálatai. (Abstract, L., Gero – L., Tanacs – J., Soos (2002): Flour quality studies from herbicide treated wheat grains. pp. 44). - XLIV. Georgikon Napok. „Stabilitás és Intézményrendszer az agrárgazdaságban” c. tudományos konferencia, Keszthely 2002. szeptember 26-27.

46. Soos J. - Tanacs L. (2002): Antioxidáns aktivitás és fitoszterolok búzakorpákban. XLIV. Georgikon Napok. (Abstract, J., Soos. – L., Tanacs (2002): Antioxidant activities and fitosterols in different wheat brans. pp. 54.) „Stabilitás és Intézményrendszer az agrárgazdaságban” c. tudományos konferencia, Keszthely 2002. szeptember 26-27.

47. Gerő L. - Tanács L. - Soós J. (2002): Herbicid kezelések hatása őszi búzák sütőipari tulajdonságainak alakulására. (Abstract, L., Gero – L., Tanacs – J., Soos (2002): Effects of herbicide treatments on winter wheat’s baking parameters, pp. 4-5.) V. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia Előadásai. 5 th International Conference on Food Science Proceedings. CD-n, Szeged, 2002 október 24-25., (5 th International Conference on Food Science (Summaries of lectures and poster).

48. Tanács L. - Soós J. - Gerő L. - Fehér L. - Rigó Krisztina - Szabó G. (2002): Fungiciddel kezelt búzaállományok sütőipari paramétereinek, mikroflórájának és ergoszterin szintjének alakulása. (Abstract, L., Tanacs – J., Soos – L., Gero – L., Feher – Krisztina Rigo – G., Szabo (2002): On baking parameters, microbial flora and ergosterol level of fungicide-treated wheats. pp. 79-80). V. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia Előadásai. 5 th International Conference on Food Science Proceedings. CD-n, Szeged, 2002. október 24-25., (5 th International Conference on Food Science (Summaries of lectures and poster).

49. Soós J. - Tanács L. (2002): A molekuláris aszimmetria alakulása élelmiszerekben és jelentősége a fogyasztó számára. (Abstract, J., Soos – L., Tanacs (2002): On baking parameters, microbial flora and ergosterol level of fungicide-treated wheats. pp. 75-76.). V. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia Előadásai. 5 th International Conference on Food Science Proceedings. CD-n, Szeged, 2002. október 24-25., (5 th International Conference on Food Science (Summaries of lectures and poster).

50. Gerő L. - Tanács L. - Soós J. - Petróczi I. M. (2003): Herbiciddel kezelt búzaállományok sütőipari minőségi jellemzőinek alakulása (Abstract, L., Gero – L., Tanacs – J., Soos – I., M., Petroczi (2003): On baking industrial quality parameters of herbicide treated wheat croups, pp. 105.). XLV. Georgikon Napok. „Új stratégiák az agrárgazdaságban, EU csatlakozás 2004" c. tudományos konferencia, Keszthely, 2003. szeptember 25-26., kiadvány.

51. Tanács L. - Gerő L. - Soós J. - Petróczi I. M. (2003): Műtrágyával és fungiciddel kezelt búzaállományok lisztjeinek minőségi vizsgálatai (Abstract, L., Tanacs – L., Gero – J., Soos – I., M., Petroczi (2003): Flour quality studies of chemical fertilizer and fungicide treated wheat croups, pp. 113). XLV. Georgikon Napok. „Új stratégiák az agrárgazdaságban, EU csatlakozás 2004" c. tudományos konferencia, Keszthely 2003. szeptember 25-26., kiadvány.

52. Soós J. - Tanács L. - Szilák Henriett (2003): Növényi olajok zsírsavösszetétele és felhasználási lehetőségei tervezett összetételű élelmiszerekben (Abstract, J., Soos – L., Tanacs – Henriett Szilak (2003): Fatty acid composition of vegetable oils and possible use in designer foods, pp. 111.). XLV. Georgikon Napok. „Új stratégiák az agrárgazdaságban, EU csatlakozás 2004" c. tudományos konferencia, Keszthely, 2003. szeptember 25-26., kiadvány.

53. Gábor M.-né - Tanács L. - Kormos Márta (2003): Búzafajták egyes fenol-vegyületeinek antioxidáns hatása. MTA Flavonoidkémiai Munkabizottság előadó ülése, Budapest MTA, KÉKI (2003. dec. 3.).

54. Tanács L. - Gerő L. - Soós J. - Petróczi I. M. (2004): Növekvő adagú NPK műtrágyák, valamint a fungicides kezelések hatása kenyérbúzák minőségére eltérő évjáratokban. (Abstract, L., Tanacs – L., Gero – J., Soos – I., M., Petroczi (2004): Effects of increasing NPK chemical fertilizer doses, fungicide treatments and years on bread wheat quality, pp. 70.). VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged, 2004. május 20-21. (6 th International Conference on Food Science, Szeged, 20-21, maj, 2004.).

55. Gerő L. - Tanács L. - Soós J. - Petróczi I. M. (2004): Gyomirtó szer és évjárat hatása őszi búzafajták egyes sütőipari jellemzőinek alakulására. VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged, 2004. május 20-21. (Abstract, L., Gero – L., Tanacs – J., Soos – I., M., Petroczi (2004): Herbicide and years effect on certain baking parameters of wheat varieties, pp. 80.) (6 th International Conference on Food Science, Szeged, 20-21. maj., 2004.).

56. Gábor M.-né - Tanács L. - Kormos Márta (2004): Újabb adatok egyes búzafajták antioxidáns hatásáról. (Abstract, Erzsebet Gabor – L., Tanacs – Marta Kormos (2004): Recent Data about the Antioxidant Activity of Some Wheat Varieties, pp. 62). VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged, 2004. május 20-21. (6 th International Conference on Food Science, Szeged, 20-21. maj., 2004.).

57. Soós J. - Tanács L. (2004): Újabb élelmiszer-mikrobiológiai módszerek bioinformatikai vonatkozásai. (Abstract, J., Soos – L., Tanacs (2004): On Bioinformatical Aspects of Newer Food Microbiological Methods, pp. 66). VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged, 2004. május 20-21. (6 th International Conference on Food Science, Szeged, 20-21. maj., 2004.).

58. Soós J. - Tanács L. - Wölfling J. (2004): Salmonella diagnosztika. XLVI. Georgikon Napok Tudományos Konferencia. 2004. szeptember 16-17., „Új kihívások új lehetőségek a mezőgazdaságban. Tudományos konferencia kiadványa, Keszthely, ISBN 963 9096 962. CD-ROM.

59. Tanács L. - Gerő L. - Soós J. - Petróczi I. M. (2004): Növekvő adagú műtrágya, gombaölő és gyomirtószer kezelések, valamint évjárat hatása egyes lisztminőségi jellemzőkre. XLVI. Georgikon Napok Tudományos Konferencia. „Új kihívások új lehetőségek a mezőgazdaságban. Tudományos konferencia kiadványa. Keszthely, 2004. szeptember 16-17., Keszthely. ISBN 963 9096 962. CD-ROM.

60. Benedek P. – Tanács L. (2004): A lucernát megporzó vadméhek Magyarországon. Magyar Állattani Társaság 937. és Magyar Rovartani Társaság 734. együttes ülése. Budapest, Magyar Természettudományi Társaság, Ludovika Akadémia épülete, 2004. dec. 10.

61. Tanács L. – Benedek P. (2005): Változások a homoki és a kötött talajú lucernások vadméh közösségeinek faji szerkezetében. Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának 384. ülése. Szeged, 2005. ápr. 28.

62. Benedek P. – Tanács L. (2005): A hazai vadméhnépességek kedvező és kedvezőtlen változása, várható hatásuk az entomophil növényekre. Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának 384. ülése, Szeged, 2005. ápr. 28.

63. Tanács L. – Benedek P. (2005): A lucernát megporzó vadméh közösségek változásai az elmúlt évtizedekben. XLVII. Georgikon Napok 15. ÖGA éves találkozó. Keszthely 2005. szeptember 29-30. (Abstract, L., Tanacs – P., Benedek (2005): Changes in lucerne pollinating wild bee assemblages during the paat decades. pp. 214.) Agriculture in Central Europe Potentials and Risks. 4 th Georgikon scientific conference and 15 th ÖGA Annual Meeting. 2005. szeptember 29-30, Keszthely.

64. Benedek P. – Tanács L. (2005): A hazai vadméh népességek kedvező és kedvezőtlen változásai, várható hatásuk az entomofil növényekre. (Abstract, P., Benedek – L., Tanacs (2005): The effect of favourable and unfavourable changes in native wild bee assemblages to the entomophilous flora. pp. 194.). XLVII. Georgikon Napok 15. ÖGA éves találkozó. Keszthely 2005. szeptember 29-30. Agriculture in Central Europe Potentials and Risks. 4 th Georgikon scientific conference and 15 th ÖGA Annual Meeting. 2005. szeptember 29-30, Keszthely.

65. Soós J. – Tanács L. – Gerő L. (2005): Búzafajták funkcionális tulajdonságai és az élelmiszerbiztonság néhány mikrobiológiai vonatkozása. (Abstract, J., Soos – L., Tanacs – L., Gero (2005): On Functional parameters of selected wheat varieties and related microbiological aspects of food safety. pp. 212.). XLVII. Georgikon Napok 15. ÖGA éves találkozó. Keszthely 2005. szeptember 29-30. Agriculture in Central Europe Potentials and Risks. 4 th Georgikon scientific conference and 15 th ÖGA Annual Meeting. 2005. szeptember 29-30, Keszthely.

66. Tanács L. – Véha A. – Krisch Judit - Petróczi I. M. – Matuz J. (2006): Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák sütőipari vizsgálatai az évjáratok függvényében. VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged (Abstract, Investigations of baking parameters of winter wheat varieties treated with fertilizer and fungicides affected by crop years, pp. 5-6, 7 th International Conference on Food Science), Szeged, 2006. ápr. 27-28. ISBN 963 482 577 X CD-ROM. 2006. ápr. 27-28. pp.

67. Gerő L. – Soós J. - Tanács L. (2006): Herbicid kezelések és évjárat hatása őszi búzafajták egyes sütőipari jellemzőinek alakulására. VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged (Abstract, Herbicide treatments and years effects on winter wheats baking parameters, pp. 7-8, 7 th International Conference on Food Science), 2006. ápr. 27-28. pp. 7-8. ISBN 963 482 577 X CD-ROM.

68. Krisch Judit – Horváth E. – Bella F. – Tanács L. (2006): Mobility of pesticides in soil and their effects on soil microorganisms. (Abstract, The 8 th DKMT Regional Conference on Environmental Medicine, Nutrition and Health., June 22-24, 2006 Timisoara, Romania).

69. Krisch Judit – Salgó László – Tanács L. (2006): Ételallergia előfordulása Szegeden a II. Kórházban végzett specifikus IgE teszteredmények tükrében (5 old.). VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged (Proceedings, Occurrence of food allergy in Szeged as shown by the specific IgE tests, pp. 139-140, 7 th International Conference on Food Science), 2006. ápr. 27-28. ISBN 963 482 577 X CD-ROM.

70. Tanács L. – Krisch Judit - Jenei Julianna – Véha A. – Petróczi I. M. (2006): Évjárat, műtrágya és fungicid kezelési hatások vizsgálata egyes sütőipari jellemzőkre aestivum búzáknál. – XLVIII. Georgikon Napok, (Abstract, Investigations on baking parameters of winter wheat varieties treated with fertilizer and fungicides affected by crop years, pp. 128,) 48th Georgikon Scientific Conference, Keszthely, 2006. szeptember 21-22.

71. Tanács L. – Véha A. - Judit Krisch – Petróczi I. M. – Matuz J. (2006): Effect of crop year, fertilizer and fungicide treatment on the alveograph parameters of bread wheat varieties. – Natural resources and sustainable development, International symposium, (Abstract, The 4th international symposium „Natural resources and sustainable development”, pp. 389), Oradea, 10-11, oktober 2006.

72. Benedek P. – Tanács L. (2006): A változó környezet nem kívánatos mellékhatása: a megporzó méh fauna hanyatlása. – Napjaink környezeti problémái – globálistól lokálisig, sérülékenység és alkalmazkodás (Ecological problems of our days – from global to local scale vulnerability and adaptation) Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, 2006. nov. 30.

73. Tanács L. – Véha A. – Krisch J. – Pauk J. – Matuz J. –Petróczi I. M. (2007): Műtrágyával és fungiciddel kezelt őszibúza-fajták alveográfos paramétereinek változása az évjárat függvényében. XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, 129. old., Budapest, 2007. március 12.

74. Matuz J. – Judit Krisch – A. Véha – I. M. Petróczi – L. Tanács (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic quality of winter wheat. (Poster) VI. Alps – Adria Scientific Workshop, Oberwellach, Austria, Mai 1 – 2. 

75. Tanács L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographic value of winter wheats. Cereal Research Communications, (Poster) VI. Alps – Adria Scientific Workshop, Oberwellach, Austria, Mai 1 – 2.

76. Judit Krisch – Edina Horváth – Cs. Vágvölgyi – L. Tanács (2007): Mobility of herbicides and fungicides in soil and their effects on soil microorganism. (Poster) VI. Alps – Adria Scientific Workshop, Oberwellach, Austria, Mai 1 – 2.

77. Krisch J. – Vágvölgyi Cs. - Tanács L. (2007): The possible role of microbial beta-glucosidase enzymes int he produktion of functional foods with enhanced antioxidant activity. The 9 th DKMT Euroregional Conference on Environmental Health and Protection (Abstract). Environmental Biodiversity and Health (Arad, Románia, 11-13, May, Book 35). 

78. Tanács L. – Benedek P. (2007): Újabb vizsgálatok vöröshagymát megporzó rovarnépességeken. (Abstract: New surveys on insect communities pollinating seed onoin fields in bloom. 141 pp.). XLIX. Georgikon Napok 49th Georgikon Scientific Conference, Keszthely 2007. szeptember. ISBN 9789639639 22 5

 

79. Tanács L. – Benedek P. – Tóth Sándorné (2007): A lucernát megporzó vadméh fauna hosszútávú változásai az elmúlt évtizedelben a homoki és kötött talajú területeken. (Abstract: Long term changes in lucerne pollinating wild bee assamblages at sandy areas and clay soil regions during the past decades). TSF Tudományos Közlemények, Tom. 7. No. 1.1. kötet, (154 pp.).

80. Benedek P. – Tanács L. (2007): A változó mezőgazdaság hatása a környezet minőségére: változó megporzó fauna és változó flóra. (Abstract: Impact of changing agriculture to the environmental quality: changing pollinating fauna and changing flora). TSF Tudományos Közlemények, 2007. Tom. 7. No. 1.1. kötet, (78. pp.).

81. Tanács L. – Benedek P. – Tóth Sándorné (2008): A lucernát megporzó vadméh fauna hosszútávú változásai az elmúlt évtizedelben a homoki és kötött talajú területeken. Tudományos tanácskozás, Szarvas, Március 5.

82. Tanács L. – Benedek P. – Bodnár K. – Monostori T. (2008): Magfogásra beállított vöröshagyma fajták megporzó rovar közösségének szerkezete a Makó környéki termőtájon. XIV. Növénytermesztési Tudományos Napok. 2008. március 12. MTA, Budapest. Összefoglalók. 50. oldal

83. T., Monostori – É., Rozik – Tünde Gulyás Bús – L. Tanács (2008): Somatic tissue culture of spring wheat genotypes: Studies on the use of field grown plant material (Poster). – Multifunkcionalis Mezőgazdaság c. nemzetközi tudományos konferencia, Hódmezővásárhely, Ápr. 24.

84. L., Tanács – Judit Krisch – L., Gerő – T. Monostori - I. M. Petróczi (2008): Effects of new-type herbicides and crop year on gluten, rheological and falling number characteristics of winter wheat varieties. Cereal Research Communications. (Poster) VII. Alps – Adria Scientific Workshop, Stara Lesna, Slovakia, Ápr. 29-30.

85. Judit Krisch – Timea Eifert – Zs. Bóna – Cs. Vágvölgyi – L. Tanács (2008): Do fungicides make their job? Isolation of soil and air-borne fungicide-resistant and –degrading microorganisms from the head surface of winter wheat cultivars. (Poster) VII. Alps – Adria Scientific Workshop, Stara Lesna, Slovakia, Ápr. 29-30.

86. T., Monostori – É. Rozik – T. Gulyás Bús - L. Tanács (2008):.Cereal Research Communications. The use of field grown plant material in somatic tissue cultures of spring wheat cultivars. (Poster) VII. Alps – Adria Scientific Workshop, Stara Lesna, Slovakia, Ápr. 29-30.

87. Tanács L. – Benedek P. – Monostori T. – Bodnár K. (2008): Pollinating insect assemblages of seed onion fields at the traditional onion growing area of Makó. International symposium trends in European agriculture development. 1th session Cultivation technology: Cereals, Legumes and Technical Plants Timisoara, May 2008, 15 – 16.

88. Tanács L. – Benedek P. – Bognár K. (2008): A vadméh népességk faji szerkezetének átalakulása az elmúlt évtizedekben, lucernásainkban. XL. Georgikon Napok 50th Georgikon Scientific Conference, Keszthely 2008. szeptember 25. (Dolgozatként is leadott anyag)

89. Benedek P. – Tanács L.(2008): A hazai vadméh fauna átalakulása: a poszméhek előretörésének okai és következményei. L. Georgikon Napok 50th Georgikon Scientific Conference, Keszthely 2008. szeptember 25. (Dolgozatként is leadott anyag).

90. L. Tanács (2008): The effect of herbicide treatments and years on the baking parameters of winter wheat. International Scientific Conference on Cereals – their products and processing, October 27-28, 2008, Debrecen, Hungary. (Abstract book: L. Tanács (2008): The effect of herbicide treatments and years on the baking parameters of winter wheat. International Scientific Conference on Cereals – their products and processing, October 27-28, 2008, Debrecen, Hungary, pp. 12.)

91. Tanács L – Benedek P. – Móczár L (2008): A lucernát megporzó vadméhközösség vizsgálata. A 80 éves Sáringer Gyula akadémikus köszöntése. Tudományos ülés, Keszthely, 2008. november 19.

92. Benedek P. – Tanács L. (2009): A posszméh népességek (Bombus spp.) átalakulásának ökológiai háttere és következményei Magyarországon. Növényvédelmi tudományos napok 2009 Budapest. 2009. február 23-24. ISSN 0231 2956, ISBN 963 8131 07: Kiadta: Reprint Kft., Budapest (Abstract)

93. Tanács L. – Benedek P. – Móczár L. (2009): A lucerna vadméhközösség változásai az elmúlt hat évtized során Magyar Biológiai Társaság Díjkiosztó ünnepsége, Budapest, 2009. március 19.

94. Tanács L. – Benedek P. – Móczár L. (2009): A lucernát látogató és megporzó hazai vadméh közösség változásai az elmúlt hat évtized során. Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoport 407. szakosztályi ülés, Szeged, 2009. március 28.

95. Tanács L. – Monostori T. – Bodnár K. – Gerő L. – Petróczi I. M. (2009): Effects of abiotic factors (NPK fertilizers + fungicides common teatments) on the rheological characteristics of winter wheat. VIII. Alps-Adria Scientific Workshop, Neum, Bosnia-Hercegovnia, april 27 – may 2. (Poster).

96. Lantos F. - Pék Z. - Tanács L. - Helyes L. (2009): Hőmérsékletváltozás hatása a növény szervezetére paprikahajtatásban, XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, Hagyomány és haladás a növénynemesítésben, Budapest, MTA, 2009. március 17. (Poster) 287-291 old. ISBN 978-963-508-575-0.

97. Benedek P. – Tanács L. (2009): A poszméh népességek (Bombus spp.) átalkulásának ökológiai háttere és következményei Magyarországon. Növényvédelmi Tudományos Napok 2009. Magyar Agrártudományi Egyesület, Budapest: 9.

98. Tanács L. - Benedek P. (2009): Magtermő vöröshagyma-állományok megporzó rovarnépességének szerkezete a Makó-környéki termőtájon, Móczár László köszöntése 95. születésnapján. Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoport 412. szakosztályi ülés, Szeged, 2009. dec. 3.

99. L., Tanács – P., Benedek - K., Bodnár – T., Monostori (2010): Studies on the diversity of pollinating insect assamblages of seed-onion and alfalfa fields in the Tisa-Mures-Kris region in Hungary. – „Vasile Goldnis” Western University of Arad, Internetionale Conference: Natural and Artificial ecosystems in the Somes-Cris-Mures-Tisza river basin. (Abstract: International conference: Natural and artifical ecosystems in the Somes – Cris . Mures – Tisa river basin, Abstracts book: L., Tanács – P., Benedek - K., Bodnár – T., Monostori (2010): Studies on the diversity of pollinating insect assamblages of seed-onion and alfalfa fields in the Tisa-Mures-Kris region in Hungary. – „Vasile Goldnis” Western University of Arad, Internationale Conference: Natural and Artificial ecosystems in the Somes-Cris-Mures-Tisza river basin. „Vasile Goldnis” University Press, Arad-2010, 87. pp. ISBN 978-973-664-404-7

PUBLIKÁCIÓS IDÉZETTSÉG, HÍVATKOZÁSOK JEGYZÉKE

(1974 - 2010) Összes hívatkozás (ön- és társszerzői hívatkozás nélkül):

 

Idézettség a tudományos fokozat (1987. május 25., Budapest, MTA) megszerzése előtt

A hívatkozó cikk adatai és a HÍVATKOZOTT cikk adatai

 

Külföldi tudományos lap

Pesenko J., A. (1982): Ljucernovaja pcsela lisztorez Megachile rotundata i. ee razvegyenie dlja opelenyija ljucerni. Nauka, Leningradszkoe otgyelenyie. 13.

1. TANACS, L. (1974): The flower-visiting activity of Apoidea on lucerne (Hymenoptera: Apoidea). Acta biol. Szeged, 20 (1-4.): 197-182.

 

Minősített (nemzetközi lap, biológia osztálylistán szereplő) folyóirat

Galle L. - GY., Györffy - E., Hornung (1982): Flood as an ecological perturbation of epigeic animal communities I. Some preliminary hypotheses on the application of catastrophe theory by evaluating some Mártély-Körtvélyes data. Tiscia (Szeged), XVII. 155-162.

2. TANACS, L. (1979): Regeneration of the Apoidea insect fauna in the flood area, as a function of the ecological conditions. Tiscia (Szeged), 14.: 175-185.

 

 

Idézettség a tudományos fokozat (1987. május 25., Budapest, MTA) megszerzése után

A hívatkozó cikk adatai és a HÍVATKOZOTT cikk adatai

 

Külföldi impakt és nem impaktfaktoros lapok

Bol, R. - Wilson J., M. – Shiel, R., S. - Petzke, R., S. – Watson, A. – Cockburn, J. (1998): Effects of long-term fertilizer and manure treatments on the distribution and N-15 natural abundance of amino acids in the palace leas meadow hay plots: A preliminary study ACS SYM SER 707: 309-320.

1. TANACS, L. - T., BARTOK - J., MATUZ - KRISZTINA KOVACS – L., GERO - I., HARMATI (1992): Effect of NPK fertilization on the amino acid composition of wheat seeds. Cereal Research Communications, 20.: 257-262.

 

Bol, R. – Ostle, N., J. – Petzke, K., J. et al. (1998): Amino acid N-15/N-14 analysis at natural abundances: A new tool for soil organic matter studies in agricultural systems. ISOT Environ Healt S 34 (1-2.): 87-93.

2. TANACS, L. - T., BARTOK - J., MATUZ - KRISZTINA KOVACS - L., GERO - I., HARMATI (1992): Effect of NPK fertilization on the amino acid composition of wheat seeds. Cereal Research Communications, 20.: 257-262.

 

Batra, S., W., T. (1993): India buzzy biodiversity of bees. Current Science 65. (3.): 277-280.

3. TANACS L. (1987): The trend of the composition of the wild-bee population of anthropogenic effects in the biotopes of the Kisköre storage-tank region at the Tisza-valley. Tiscia (Szeged), 22.: 109-119.

 

Batra, S., W., T. (1995): Bees and pollination in our changing environment. Apidologie 26. (5.): 361-370.

4. TANACS L. (1987): The trend of the composition of the wild-bee population of anthropogenic effects in the biotopes of the Kisköre storage-tank region at the Tisza-valley. Tiscia (Szeged), 22.: 109-119.

 

Simpson, I., A. – Bol, R. – Bull, I., D. – Evershed, R., P. – Petzke, K., J. – Dockrill, S., J. (1999): Interpreting early land management through compound specific stable isotope analyses of archaelogical soils RAPID COMMUN MASS SP 13 (13.): 1315-1319.

5. TANACS L. - T., BARTOK - J., MATUZ - KRISZTINA KOVACS – L., GERO - I., HARMATI (1992): Effect of NPK fertilization on the amino acid composition of wheat seeds. Cereal Research Communications, 20.: 257-262.

 

Ogawa, K. – Yoshida, N. – Kariya, K. et al. (2002): Purification and characterization of a novel chitinase from Burkholderia cepacia strain KH2 isolated from the bed log of lentinus edodes, Shiitake mushroom. J. Gen. Appl. Microbiol., 48.: 25-33.

6. TANÁCS L. - MATUZ J. - BALOGH CSILLA - ÁCS P.-né (2002): Peszticides állomány kezelések hatása a búzafajták termésének valorigráfos minőségére. Növénytermelés, 49. (1-2.): 27-39.

Omumasaba, C. A. – Yoshida, N. – Ogawa, K. (2001): Purification and characterization of a chitinase from Trichoderma viride. J. Gen. Appl. Microbiol., 47.: 53-61.

7. TANÁCS L. - MATUZ J. - BALOGH CSILLA - ÁCS P.-né (2000): Peszticides állomány kezelések hatása a búzafajták termésének valorigráfos minőségére. Növénytermelés, 49.: 27-39.

 

Calsa, P. – Baudino, S. – Aigotto, R. – Baiocchi, C. – Branca, P. – Pelizzetti, E. (2002): High performance liquid chromatographic/tandem mass spectrometric identification of the phototransformation products of tebuconazole on titanium dioxide. J. Mass. Spectrom, 37.: 566 - 576.

8. TANACS, L. - J., MATUZ - I., CSATLOS - L., GERO (1998): Study of fungicide residues in the grain of fungicide-treated wheats III. Flusilazole, carbendazime, tebuconazole and triadimefon-based fungicides. Cereal Research Communications, 26.: 329-336.

 

Woo, C., J. – Park, H. D. (2003): An extracellular Bacillus sp. chitinase for the production of chiototriose as a major chitinolityc product. Biotechnol letter, 25. (5.): 409-412.

9. TANÁCS L. - MATUZ J. - BALOGH CSILLA - ÁCS P.-né (2000): Peszticides állomány kezelések hatása a búzafajták termésének valorigráfos minőségére. Növénytermelés, 49.: 29-39.

 

Ebmer A.,W. (2005): Hymenopterologische Notizen aus Österreich – 18 (Insecta: Hymenoptera: Apoidea). Linzer biol. Beitrag, 37/1 321-342.

10. TANÁCS L. (1992): A vadméh fajok ökofaunisztikai vizsgálata a Tisza folyó mentén (Hymenoptera, Apoidea) (Ecofaunisztical investigations on wild bees along the River Tisza) Fol. ent. hung., 53.: 231-249.

11. TANACS L. – ZS., JOZAN (1993): The Apoid fauna of the Bükk National Park. In: Mahunka S. (ed.): The Fauna of the Bükk National Park, pp. 423-444. Budapest (1. Akadémiai Kiadó).

12. TANACS L. – ZS., JOZAN (1993): The Apoid fauna of the Aggtelek National Park (Hymenoptera). In: Mahunka S. (ed.): The Fauna of the Aggtelek National Park, pp 591-608. Budapest (1. Akadémiai Kiadó).

Anjum, F., M. – Ahman, I. – Butt, M., S. et al. (2005): Aminoacid composition of spring wheats and losses of lysine during chapati baking. Journal of food composition and analysis, 18 (6): 523-532.

13. TANÁCS L. - MATUZ J. – BARTÓK T. – GERŐ L. (1997): A NPK műtrágyázás hatása a búza szemtermésének aminosav-összetételére. Növénytermelés, 46.: 43-51.

 

Michez D. – Eardley, C. (2007): Monographic revision of the bee genus Melitta Kirby 1802 (Hymenoptera: Apoidea: Melittidae) Annales de la Societe Entomologique de France. Vol. 43. 4. 379-440.

14. TANÁCS L. (1975): The Apoidea (Hymenoptera) of the Tisza-dam. Tiscia (Szeged) 10.:55-60.

15. TANÁCS L. (1979): Regeneration of the Apoidea insecta fauna in the flood area, as a function of the ecological conditions. Tiscia (Szeged) 14.: 175-185.

 

Mazur, C., S. - Kenneke, J., F. - Tebes-Stevens, Caroline – Okino, M., S. – Lipscomb, J., C. (2007): In vitro metabolizm of the fungicide and environmental contaminant trans-bromuconazole and implications for risk assessment. Journal of toxicology and evironmental heath-part A-current Issue, 70 (13-14): 1241-1250.

16. TANÁCS L. - G., SZABÓ - I., CSATLÓS - J., MATUZ (1997): Study of fungicide residues in the grain of fungicide-treated wheats II. Propikonazole- and bromukonazole-based fungicides. Cereal Research Communications, Vol. 25. No. 4.: 1001-1006.

 

Jolánkai P. – Z., Tóth – T., Kismányoki – I., Farkas (2008): Impacts of agrochemical treatments in a winter wheat monoculture. Poljoprivreda. 14:2008 (1) 27-30 ISSN 1330-7142 UDK=633.11”324”:631.81

17. TANÁCS, L. – JUDIT KRISCH – L., GERŐ – T., MONOSTORI – I. M. PETROCZI (2008): Effects of new type herbicides and crop year on gluten, rheological and falling number characteristics of winter wheat varieties. Cereal Research Communications, 36 Supplement, 74-77.

Bozek, M. (2008:) Polle yield and pollen grain dimensions of some late-summer plant species of the Lamiaceae family (2008): Journal of Apicultural Science Vol 52. No. 1. 31-36.

18. TANÁCS L. – S., GULYÁS (1986): The role of the flood area and slopes of dam of the river Tisza in feeding wild bees. Acta biol. Szeged, 32.: 103-120.

 

Ágnes Barancsi Pongráczné – F. Paszternák – Z. Mezei – Z. Győri – P. Sipos (2009): Examination of extensigraph parameters of winter wheat (Triticum aestivum) flour (= Ispitivanje ekstenzografskih parametera brasna ozime psenice (Triticum aestivum). Biblid: 1450-5029 13. 4. 317-319.

19. Matuz J. – Krisch Judit – Véha A., - Petróczi I. M. – Tanács L. (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic guality of winter wheat. Cereal Research Communications, 35. 2. 1193 -1196.

20. Tanács, L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographical value of winter wheats. Cereal Research Communications, 35. 2. 1197-1200.

 

 

Minősített (impakt faktoros és az osztálylistán szereplő) folyóiratban idézettség

Vida Gy. - Jolánkai M. (1995): Eltérő sütőipari minőségű búzafajták vizsgálata különböző évjáratok és termesztési tényezők között. Növénytermelés, 44.: 43-54.

1. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS KRISZTINA (1993): Műtrágyázott őszi búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. Növénytermelés, 42.: 509-518.

2. TANÁCS L. - MATUZ J. - KOVÁCS KRISZTINA - GERŐ L. (1994): A NPK műtrágyázás és az évjárat hatása a búzafajták sütőipari tulajdonságaira és fehérje tartalmára. Növénytermelés, 43.: 285-294.

 

Benedek Á. - Győri Z. (1995): A különböző termőhelyen termesztett búzafajták lisztminőségi paramétereinek összehasonlítása. Növénytermelés, 44.: 11-17.

3. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS KRISZTINA (1994): A NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták valorigráfos minőségére. Növénytermelés, 43.: 3. 195-203.

4. TANÁCS L. - MATUZ J. - KOVÁCS KRISZTINA - GERŐ L. (1994): A NPK műtrágyázás és az évjárat hatása a búzafajták sütőipari tulajdonságaira és fehérje tartalmára. Növénytermelés, 43.: 285-294.

 

Szentpétery Zs. - Jolánkai M. - Varga J. - Bányász I. (1995): Az őszi búza sütőipari jellemzőinek változása az elhúzódó betakarítás és a késői nitrogén fejtrágyázás hatására. Növénytermelés, 44. (5-6.): 475-482.

5. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS KRISZTINA (1994): A NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták valorigráfos minőségére. Növénytermelés, 43.: 195-203.

6. TANÁCS L. - MATUZ J. - KOVÁCS KRISZTINA - GERŐ L. (1994): A NPK műtrágyázás és az évjárat hatása a búzafajták sütőipari tulajdonságaira és fehérje tartalmára. Növénytermelés, 43.: 285-293.

 

Bedő Z. - Láng L. (1997): A minőségbúza termesztése és nemesítése. Agro - 21 Füzetek. Az agrárgazdaság jövőképe, 14. szám, 8-28.

7. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS KRISZTINA (1993): Műtrágyázott őszi búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. Növénytermelés, 42.: 509-518.

8. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS KRISZTINA (1994): A NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták valorigráfos minőségére. Növénytermelés, 43.: 195-203.

 

Németh T. (1997): A tápanyag ellátás hatása a szántóföldi növények minőségére és a környezetre. Agro - 21 Füzetek. Az agrárgazdaság jövőképe, 14. szám, 49-89.

9. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS KRISZTINA (1993): Műtrágyázott őszi búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. Növénytermelés, 42.: 509-518.

10. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS KRISZTINA (1994): A NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták valorigráfos minőségére. Növénytermelés, 43.: 195-203.

11. TANÁCS L. - MATUZ J.- KOVÁCS KRISZTINA - GERŐ L. (1994): A NPK műtrágyázás és az évjárat hatása a búzafajták sütőipari tulajdonságaira és fehérje tartalmára. Növénytermelés, 43.: 285-294.

12. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - CSENTES J.-né (1994): NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták liszt és korpanyeredékének alakulására. Növénytermelés, 43.: 513-520.

 

13. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS KRISZTINA (1993): Műtrágyázás és őszi búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. Növénytermelés, 42.: 500-518.

 

Szentpétery Zs. - Hegedűs Z. - Jolánkai M. - Kárpáti M. (2001): Növényvédelmi kezelések hatása a búzafajták termésmennyiségének és minőségének alakulására. Növénytermelés 50. (2-3.): 177-187.

14. TANÁCS L. - MATUZ J. - HAMPEL GY. - NAGY E.-né (1999): Peszticides állománykezelések hatása a búzafajták szemtermésének sikértartalmára és esésszámára. Növénytermelés, 48.: 485-496.

15. TANÁCS L. - MATUZ J. - PETRÓCZI I. M. - KOVÁCS ZSUZSANNA (2000): Vegyszeres állománykezelések hatása a búzafajták szemtermésének sikértartalmára, sikérterülésére és esésszámára. Növénytermelés, 49.: 487-499.

 

Csató P. (2003): Őszi búza N-hatásokat befolyásoló tényezők vizsgálata a 1960 és 2000 között publikált hazai szabadföldi kísérletek adatbázisán (Investigation of factors influencing winter wheat responses to N application obtained in the database of Hungarian field experiments carried out between 1960 and 2000). Növénytermelés, 52. (1.): 41-59.

16. TANÁCS L. - MATUZ J. - BARTÓK T. - GERŐ L. (1997): A NPK-műtrágyázás hatása a búza szemtermésének aminosav-összetételére. Növénytermelés, 46.: 43-51. Effect of NPK fertilization on the amino acid composition of wheat grain yields. Növénytermelés, 46.: 43-51.

 

Pepó Péter (2004): Az évjárat hatása az őszi búza sütőipari minőségére tartamkísérletben. Növénytermelés 53. 241-252.

17. TANÁCS L. – MATUZ J. – GERŐ L. – KOVÁCS KRISZTINA (1994): A NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták valorigráfos minőségére. Növénytermelés 43: 195 - 203.

 

Szentpétery Zs. (2005): Nitrogénfejtrágyázás hatása a búza termésmennyiségére és minőségére nagygombosi kísérletekben. Növénytermelés, 53.: 547-558.

18. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS KRISZTINA (1993): Műtrágyázott őszi búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. Növénytermelés, 42.: 509-518.

19. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L - KOVÁCS KRISZTINA (1994): A NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták valorigráfos minőségére. Növénytermelés, 43.: 195-203.

20. TANÁCS L. - MATUZ J. - KOVÁCS KRISZTINA - GERŐ L. (1994): A NPK műtrágyázás és az évjárat hatása a búzafajták sütőipari tulajdonságaira és fehérje tartalmára. Növénytermelés, 43.: 285-294.

21. TANÁCS L. – MATUZ J. – GERŐ L. – CSENTES J.–né (1994): NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták liszt- és korpanyeredékének alakulására. Növénytermelés, 43.: 513-520.

22. TANÁCS L. - MATUZ J. – BARTÓK T. – GERŐ L. (1997): A NPK műtrágyázás hatása a búza szemtermésének aminosav-összetételére. Növénytermelés, 46.: 43-51.

 

Mihály R. – Pauk J. (2007): Transzformált idegen gén (bar) szelekciója búza (Triticum aestivum L.) portoktenyészetben. Növénytermesztés. Tom. 56. No 1-2. 13 – 25.

23. TANÁCS L. – GERŐ L. – SOÓS J. (2003): Eltérő fenofázisban fungiciddel kezelt búzaállományok szemterméséből készített tészták reológiai jellemzőinek az elemzése. Növénytermesztés 52: 291 -304. 

 

Pongráczné Barancsi Ágnes – Mezei Z. – Győri Z. – Sipos P. (2008): A termőhely hatása 2006-2007 évben néhány javító minőségű őszi búza (Triticum aestivum L. ) minőségére. Növénytermelés 57. 3. 319-329.

24. TANACS, L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographical value of winter wheats. Cereal Research Communications. 35. 2: 1197-1200.

25. MATUZ, J. – JUDIT, KIRSH – A., Véha – I., M., PETROCZI – TANACS, L. (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic quality of winter wheat. Cereal Research Communication. 35. 2: 1193-1196.

 

Mezei Z. – Győri Z. – Csapó J. (2008): Takarmány- és közepes minőségű búzafajták nyersfehérje- és aminosavtartalmánk összefüggései mennyiség és minőség viszonyában. Agrártudományi Közlemények, 32. 73 -79.

26. TANACS, L. – MATUZ, J. – BARTOK, T. – GERO, L (1995): Effect of NPK fertilisation the individual amino acid content of wheat grain. Cereal Research Communications. 23. 4. 403-409.

 

Ivanov, P. – I., Todorov – Stoeva, J. – Ivanova, I., (1998): Storage proteins characterization of a group of new Bulgarian high breadmaking quality wheat lines. Cereal Research Communications, 26.:447-454.

27. TANACS L. - T., BARTOK - J., MATUZ - KRISZTINA KOVACS - L., GERO - I., HARMATI (1992): Effect of NPK fertilization on the amino acid composition of wheat seeds. Cereal Research Communications, 20.: 257-262.

28. TANACS L. - J., MATUZ - T., BARTOK - L., GERO (1995): Effect of NPK fertilization on the individual amino acid content of wheat grain. Cereal Research Communications, 23.: 403-209.

 

Szentpétery, Zs. – M., Jolánkai – G., Szőlősi (2005): Agronomic impacts on yield formation of wheat. Cereal Research Communications 33. 1.: 45- 48.

29. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS KRISZTINA (1994): A NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták valorigráfos minőségére. Növénytermelés 43.: 195 -203.

30. TANÁCS L. – MATUZ J. – KOVÁCS KRISZTINA – GERŐ L. (1994): A NPK műtrágyázás és az évjárat hatása a búzafajták sütőipari tulajdonságaira és fehérje tartalmára. Növénytermelés, 4.: 285 – 293.

 

Cereal Research Communications, Vol. 34 No. 1. – 2. Proceedings of the V. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, 6 - 11 March, 2006.

 

J., Prokisch – Ildikó Szegvári – Éva Szeles – B., Kovács – Z., Győri (2006): Normalization method for evaluation of metal contamination of soil. Cereal Research Communications, 34. 1.: 263-266.

Z., Tóth (2006): Vertical distribution of soil NO3-N content in different cropping systems. Cereal Research Communications, 34. 1.: 339-342.

Daniela Horvat – Z., Loncaric – V., Vukadinovic – G., Drezner – B., Bertic – K., Dvojkovic (2006): The influence of mineral fertilization on winter wheat yield and quality. Cereal Research Communications, 34. 1.: 429-432.

Z., Győri (2006): Effect of mineral fertilization on the Mn, Zn, Cu, and Sr content of winter wheat. Cereal Research Communications, 34. 1.: 461-464.

Irma Győriné Mile – Z., Győri (2006): Testing the quality of winter wheat under traditional storage conditions and storing in inert gas. Cereal Research Communications, 34. 1.: 465-468.

S., Hoffmann - Katalin Debreczeni – Borbála Hoffmann – E., Nagy (2006). Grain yield and baking quality of wheat as affected by crop year and plant nutrition. Cereal Research communications, 34. 1.: 473-476.

M., Jolánkai – Zs. ,Szentpétery – Z., Hegedűs (2006): Pesticide residue discharge dynamics in wheat grain. Cereal Research Communications, 34. 1.: 505 – 508.

P., Jolánkai – Z., Tóth – T., Kismányoki (2006): Effect of nitrogen and pesticids on the yield and protein content of winter wheat. Cereal Research Communications, 34. 1.: 509-512.

R., Kalocsai – Zs., Giczi – R., Schmidt – P., Szakál – M., Barkoczy (2006): Effect of sulphate fertilization the quality of winter wheat. Cereal Research Communications, 34. 1.: 529-532.

M., Katalin Kassai – F., H., Nyarai – M., Jolankai – Zs., Szentpetery (2006): Investigating nutritional relationship among weediness, yield and quality of winter wheat. Cereal Research Communications, 34. 1.: 533-536.

Eva Mars – P., Sipos – A., Tóth – Z., Gyori (2006): Quality and yield of winter wheat with sulphur content formulations. Cereal Research Communications, 34. 1.: 577-580.

P., Sipos – A., Toth – Eva Mars – Z., Gyori (2006): Effect of weather conditions on the alveographic value of winter wheat. Cereal Research Communications, 34. 1.: 657-660.

A., Toth – P., Sipos – M., Borbely – Csilla Uri – Agnes Elek – Eva Mars – Z., Gyori (2006): Connections Between glutenin proteins and rheological properties of winter wheat. Cereal Research Communications, 34. 1.: 693-696.

Diana Ungai – Z., Gyori (2006): The effect of foliar fertilization on the yield and quality of sugar beet (Beta vulgaris L.). Cereal Research Communications, 34. 1.: 697-700.

Ruzica Loncaric – Z., Loncaric – K., Zmaic (2006): Economic effects of winter wheat fertilization. Cereal Research Communications, 34. 1.: 825-828.

31 – 45. TANÁCS, L. – J., MATUZ – L., GERŐ – I., M., PETRÓCZI (2005): Effect of NPK Fertilizers and fungicides on the Quality of Bread Wheat in Different Years. Cereal Research Communications, 33. (2-3.): 627-634.

 

Cereal Research Communications, Vol. 34 No. 1. Proceedings of the V. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, 6-11 March, 2006. I.

Eva Mars – P., Sipos – A. Tóth – Z., Gyori (2006): Quality and yield of winter wheat with sulphur content formulations. Cereal Research Communications, 43. 1.: 577 – 580.

46. TANÁCS L. – MATUZ J. – GERŐ L. – KOVÁCS KRISZTINA (1994): A NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták valorigráfos minőségére. Növénytermelés, Tom. 43. no. 3.: 195-203.

 

Cereal Research Communications, Vol. 35 No. 1. –2. Proceedings of the VI. Alps-Adria Scientific Workshop Oberwellach, Osterreich, Apr. 30 – May. 5. 2007.

 

Blazenka Bertic – Z. Loncaric – V. Vukadinovic – Z. Vukovbratovic - Vesna Vukadinovic (2007): Winter wheat yield responses to mineral fertilization. Cereal Research Communications. Vol 35., No 2. 245 – 248.

 

Z., Gyori (2007): Effect of mineral fertilization on the Mn, Zn, Cu and Sr content of winter wheat. Cereal Research Communications. Vol 35., No. 2. 429 -432.

 

P., Jolankai – Z., Toth – T., Kismanyoky (2007): Gains and losses induced by agrochemical applications. Cereal Research Communications. Vol 35., No 2. 541 – 544.

 

Helga Klupacs – A., Tarnawa (2007): Phosphorus and potassium utilization in a winter wheat nutrition experiment. Cereal Research Communications. Vol 35., No 2. 625 – 628.

 

Z., Mezei – Z., Gyori – Zoltanné Gyori – A., Toth (2007): Variations in major quality parameters of forage and medium qulity winter wheat varieties in storage. Cereal Research Communications. Vol 35., No 2. 777 – 780.

 

T., Nemeth – Gabriella Mathe-Gaspar – L., Radimszky – Z., Gyori (2007): Effect of nitrogen fertilizer on the nitrogen, sulphur and carbon contents of canola (Brassica napus L.) grown on a calcareous chernozem soil. Cereal Research Communications. Vol 35., No 2. 837 – 840.

47-52. TANACS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - PETROCZI I. M. (2005): Effects of NPK fertilizers and fungicides on the quality of bread wheat in different years. Cereal Research Communications Vol. 33 No. 2-3: 627-634.

 

P., Jolankai – Z., Toth – T., Kismanyoky (2007): Gains and losses induced by agrichemical applications. Cereal Research Communications. Vol 35., No. 2. 541 – 544.

53. TANACS L. - MATUZ J. - GERŐ L. – PETROCZI I. M. (2005): Effect of herbicides and crop. yearson the quality of winter wheat varieties - Cereal Research Communications, Vol. 33., No. 2-3. 801 – 808.

 

A., Halasz – E., Horváth-Szanics – M., Nagy-Gasztonyi – J., Pauk – Gy., Hajós (2007): Changes in total- and a-amylase activities and wheat germ agglutinin content in wide-range herbicide resistant wheat lines. Cereal Research Communications Vol. 35., No (3) 1405 – 1413.

54. JUDIT KRISCH – EDINA HORVÁTH – CS., VÁGVÖLGYI – L., TANACS (2007): Mobility of herbicides and fungicides in soil and their effects on soil microorganism. Cereal Research Communications, Vol. 35. No. 2.: 673 - 676.

 

Cereal Research Communications, Vol. 36 No. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. Stara Lesna, Slovakia. Volume 36, (Supplement), 28 ápril – 2 may, 2008.

J., Kaposzta – Henrietta Nagy (2008): Gross domestic product as an indicator of regions’ competitiveness for plant-soil interelations. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. (Supplement) Stara Lesna, Slovakia. 2039-2042.

55. TANÁCS L. – VÉHA A. – PETRÓCZI I. M. (2006): Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák nedvessikértartalom, valiográfos és alveográfos vizsgálatai az évjáratok függvényében. Növénytermelés, 55: 5-6.

 

Zoltán Gyori (2008): Complex evaluation of the quality of winter wheat varieties. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. (Supplement) Stara Lesna, Slovakia. 1907-1910.

56. TANÁCS L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographic value of winter wheats. Cereal Research Communications, Vol. 35, No. 2., 1197-1200.

 

Tóth, T. – Judit Villányi – P., Balázs – J., Káposzta (2008): Global environment change and food security: A socio-economic perspective. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. (Supplement) Stara Lesna, Slovakia. 1771-1774.

57. TANÁCS L. – VÉHA A. – PETRÓCZI I. M. (2006): Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák nedvessikértartalom, valorigráfos és alveográfos vizsgálatai az évjáratok függvényében. Növénytermelés, 55: 5-6. 335-355.

 

Percze, A., – P., Balázs (2008): EU Bio-fuel technologies and policies: an environmetal benefit for sustainable energy. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. Stara Lesna, (Supplement) Slovakia. 1591-1594.

58. TANÁCS L. – VÉHA A. – PETRÓCZI I. M. (2006): Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák nedvessikértartalom, valorigráfos és alveográfos vizsgálatai az évjáratok függvényében. Növénytermelés, 55: 5-6. 335-355.

 

Ivica, Ikic – S., Tomasovic – Rade Mlinar - Katarina Jukic – Marija Pecina (2008): Effect of different environmental conditions on wheat yield and quality traits. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. (Supplement) Stara Lesna, Slovakia. 1555-1558.

59. MATUZ J. – KRISCH J. – VÉHA A. – PETRÓCZI I. M. – TANÁCS L. (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic quality of winter wheat. Cereal Research Communications. Vol. 35. No. 2: 1193-1196.

 

Szalay, D. – K., D., Szalay – Ildikó Farkas (2008): Grain quality – a soil-plant indicator. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. (Supplement) Stara Lesna, Slovakia. 1295-1298.

60. TANÁCS L. – VÉHA A. – PETRÓCZI I. M. (2006): Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák nedvessikértartalom, valorigráfos és alveográfos vizsgálatai az évjáratok függvényében. Növénytermelés, 55: 5-6. 335-355.

 

Erika Dobó – M., Kumar Singh – T., Tóth – J. Káposzta – Maria Fekete-Farkas (2008): Measuring agricultural crop vulnerability, sensitivity and adaptivity in CEECS. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. (Supplement) Stara Lesna, Slovakia. 1291-1294.

61. TANÁCS L. – VÉHA A. – PETRÓCZI I. M. (2006): Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák nedvessikértartalom, valorigráfos és alveográfos vizsgálatai az évjáratok függvényében. Növénytermelés, 55: 5-6. 335-355.

 

Kumar Singh, M. – Erika Dobó – T., Tóth – J., Káposzta – Judit Villányi (2008): Analysis of plant-soil interrelations and land use change: modelling aproach. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. (Supplement) Stara Lesna, Slovakia. 1287-1290.

62. TANÁCS L. – VÉHA A. – PETRÓCZI I. M. (2006): Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák nedvessikértartalom, valorigráfos és alveográfos vizsgálatai az évjáratok függvényében. Növénytermelés, 55: 5-6. 335-355.

 

Simunic, I. – M., Sraka – S., Husnjak – F., Tomic – Klara Baric (2008): Influence of drainpipe specings on a trazine leaching. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. Stara Lesna, (Supplement) Slovakia. 1143-1146.

63. KRISCH, J. – E., HORVÁTH – CS., VÁGVÖLGYI – L., TANÁCS (2007): Mobility of herbicides and fungicides in soil and their effects on soil microorganisms. Cereal Research Communications, 35. 1. 673-676.

 

Ildikó, Bélteki (2008): Adaptability of winter wheat (Triticum aestivum L.) varieties to soil and climatic conditions of Mátra region. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. (Supplement) Stara Lesna, Slovakia. 1007-1010.

64. TANÁCS L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographic value of winter wheats. Cereal Research Communications, 35:2, 1197-1200.

 

Szabó, B., P. – A. Véha (2008): Physico-mechanical properties of winter wheat. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. (Supplement) Stara Lesna, Slovakia. 1003-1006.

65. TANÁCS, L.(2007): Seasonal and genotype effect on the alveographic value of winter wheats. Cereal Research Communications, 35:2, 1197-1200.

 

Kristó, I. – Szilvia Hegedűs – I., M. Petróczi (2008): Investigation of the development of winter wheat under different fertilizer rates. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. (Supplement) Stara Lesna, Slovakia. 1183-1186.

66. TANÁCS L. – VÉHA A. – PETRÓCZI I. M. (2006): Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák nedvessikértartalom, valorigráfos és alveográfos vizsgálatai az évjáratok függvényében, Növénytermelés, 55. (5-6.): 335-355.

67. TANÁCS L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographic value of winter wheats. Cereal Research Communications, Vol. 35. 2., 1197-1200.

 

Ágnes Pongráczné Barancsi – Diána Ungai – N., Boros – Z., Mezei (2008): Effect of cropping site on the quality of winter wheat during the 2006/2007 vegetation period. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. (Supplement) Stara Lesna, Slovakia. 611-614.

68. TANÁCS L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographic value of winter wheats. Cereal Research Communications, 35:2., 1197-1200.

69. MATUZ, J. – JUDIT KRISCH – A., VEHA – I. M. PETROCZI – L., TANACS (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic quality of winter wheat. Cereal Research Communications. 35: 2. 1193-1196.

 

Lantos F. – Z.. Görög – I., Kristó – T., Monostori (2008): Practical application of an integrated agrometeorological forecasting system in south-east Hungary. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. (Supplement) Stara Lesna, Slovakia. 515-518.

70. TANACS L. – A., VEHA. – I. M. PETROCZI (2006): Wet gluten content, and valorigraph and alveograph analysis of aestivum wheat varieties treated with mineral fertiliser and fungicide, as a function of the year. Növénytermelés 55:335-355.

 

Gorica Cvijanovic – Nada Milosevic – Ivica Djalovic – Milica Dvijovic – Aleksandar Paunovic: Nitrogenizatiton and N fertilization effects on protein contents in wheat grain. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. (Supplement) Stara Lesna, Slovakia. 251-254.

71. TANACS, L. – J., MATUZ – L., GERO – I., M., PETROCZI (2005): Effect of NPK fertilizers and fungicides on the quality of bread wheat in different years. Cereal Research Communications. 33: 2-3. 627-634.

 

Toth, Z. (2008): Vertical distribution soluble and K content of soil in different crop rotations. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. (Supplement) Stara Lesna, Slovakia. 511-514.

72. TANACS, L. – J., MATUZ – K., KOVACS – L., GERO (1994): Effect of NPK fertilization and year on the baking quality and protein content of wheat varieties (In Hungarian) Növénytermelés 43: 285-293.

73. TANACS, L. – J., MATUZ – L., GERO – I., M,, PETROCZI (2005): Effect of NPK fertilizers and fungicides on the quality of bread wheat in different years. Cereal Research Communications. 33: 2-3. 627-634.

74. TANÁCS L. – VÉHA A. – PETRÓCZI I. M. (2006): Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák nedvessikértartalom, valorigráfos és alveográfos vizsgálatai az évjáratok függvényében. Növénytermelés, 55: 5-6. 335-355.

 

Toth, Z. – P., Jolankai – T., Hermann – T., Kismanyoky (2009): Observation of nutrient status of maize monoculture as a major stressor in long-term field experiment over 38 years. Cereal Research Communication. 37. 193 – 196. (Supplement), 27 april – 2 may, 2009. Neum, Bosnia-Herzegovina

75. TANACS, L. – JUDIT KRISCH – L., GERŐ - T., MONOSTORI – I., M., PETROCZI (2008): Effect of new type herbicid and crop year on gluten rheological and falling number chracteristics of winter wheat varieties. Cereal Research Communications, 36: 71-74.

 

Ivan Simunic – Mario Sraka – Tanja Likso – Vilim Filipovic – Stipo Beljan (2010): Influence of Hydroameliorated Soil on Chlortoluron Leaching and Yield of Winter Wheat. Növénytermelés, Akadémiai Kiadó, 251-254. Akadémiai Kiadó. (Supplement) (12th – 17th april, 2010. (9th Alps-Adria Scientific Workshop. Spicak, Czech Republik).

76. KRISCH J. – HORVÁTH É. – VÁGVÖLGYI CS. - TANÁCS L.: 2007 Mobility of Herbicides and Fungicides in Soil and their Effects on Soil Microorganizms. Cereal Research Communications 35: 1. 673-676.

 

Éva Szabó (2010): Backing Quality Parameters as the Resilience Indicators in Wheat Production. Növénytermelés, Akadémiai Kiadó, 341-344. Akadémiai Kiadó. (Supplement) (12th – 17th april, 2010. (9th Alps-Adria Scientific Workshop. Spicak, Czech Republik).

77. TANÁCS L. - VÉHA A. – PETRÓCZI I. 2006. Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák nedvessikértartalom, valorigráfos és alveográfos vizsgálatai az évjáratok függvényében. Növénytermelés, 55. 5-6. 335-355.

 

 

Zoltán Tóth – T. Kismányoki (2010): Nutilization of Maize in Long-term Cereal Crop Rotation Experiment. Növénytermelés, Akadémiai Kiadó, 441-444. Akadémiai Kiadó. (Supplement) (12th – 17th april, 2010. (9th Alps-Adria Scientific Workshop. Spicak, Czech Republik).

78. TANÁCS L. – MATUZ J. – GERŐ L. – PETRÓCZI I. M. 2005. Effect of NPK Fertilizers and Fungicides on the Quality of Bread Wheat in Different Years. Cereal Research Communications, 33 627-634.

 

 

Sárospataki M. - Novák J. - Molnár V. (2003): Hazai poszméh- és álposzméhfajok (Hymenoptera: Apidae, Bombus és Psithyrus) UTM - térképezése és az adatok természetvédelmi felhasználhatósága. Állattani Közlemények, 88.: 85-108.

79. TanÁcs L. (1974): Az ásotthalmi Kiss Ferenc Emlékerdő és a zsombói erdő méhalkatú faunája. Fol. ent. hung., 30.: 147-152.

80. TanAcs, L. (1975): The Apoidea (Hymenoptera) of the Tisza-Dam. Tiscia (Szeged), 10.: 55-66.

81. TanAcs, L. (1979): Protected areas of the flood plain of the lower Tisza region, their Apoidea insect population and the connections of these with nutritive plants. Tiscia (Szeged), 16.: 187-196.

82. TanAcs, L. (1979): Regeneration of the Apoidea insect fauna in the flood area, as a function of the ecological conditions. Tiscia (Szeged), 16.: 175-185.

83. TanAcs, L. (1981): The Apoid Fauna of the Hortobágy National Park. In: Mahunka S. (ed.): The fauna of the Hortobágy National Park. Akadémia Kiadó, Budapest, 313-320.

84. TanAcs, L. (1985): The Apoid fauna of the Kiskunság National Park. In: Mahunka S. (ed.): The Fauna of the Kiskunság National Park. Akadémia Kiadó, Budapest, 401-425.

85. TanAcs, L. – Zs., JOzan (1993): The Apoidea fauna of the Bükk National Park. In: Mahunka S. (ed.): The Fauna of the Bükk National Park, Akadémia Kiadó, Budapest, 423-444.

86. TanAcs, L. – ZS. JOzan (1999): The Apoid fauna of the Aggtelek National Park (Hymenoptera). In: Mahunka S. (ed.) The fauna of the Aggtelek National Park, Akadémia Kiadó, Budapest, 591-608.

 

Főiskolai tudományos közlemények

Kormos Márta (2003): Mikotoxinok és hatásuk a humán táplálkozásban (Micotoxins and their effects on human nutrition). Szegedi Tudományegyetem, Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Tudományos Közlemények, 24. 76-82.

87. TANÁCS L. (2003): Élelmiszeripari környezetvédelem alapjai, Főiskolai oktatási jegyzet, SZTE SZÉF, Szeged.

E. Gyimes (2004): A búza és minősége. SZTE, SZÉF Tudományos Közlemények, 22.: 46-56.

88. TANÁCS L. – MATUZ J. – KOVÁCS KRISZTINA – GERŐ L. (1994): A NPK műtrágyázás és az évjárat hatása a búzafajták sütőipari tulajdonságaira és fehérje tartalmára. Növénytermelés, 43. 4.: 285 – 293.

 

Kristó I. – Petróczi I. M. (2007): Őszi búza genotípusok fejlődése a vetésidő és a csíraszám függvényében. Agrár- és vidékfejlesztési Szemle 2007. Vol. 2. (2) 111 – 117.

89. TANÁCS L. – GERŐ L. – SOÓS J. – PETRÓCZI I. M. (2003): Gyomírtószeres állománykezelések és az évjárat hatása a búzafajták szemtermésének sikértartalmára, sikérterülésére és esésszámára. Növénytermelés, 52. (6) 623 – 635.

90. TANÁCS L. – MATUZ J. – GERŐ L. – PETRÓCZI I. M. (2005): Effect of herbicides and crop years on the quality of winter wheat varieties. Cereal Research Communications, 33. (4.) 801 – 808.

91. TANÁCS L. – SOÓS J. – GERŐ L. (2001): Herbiciddel és fungiciddel kezelt búzaállományok valorigráfos paramétereinek alakulása. Növénytermelés, 50. (5) 531 – 543.

 

Kristó I. – Szarvas Adrienn – Szarvas Mariann – Petróczi I. M. (2007): A tápanyagellátás hatása az őszi búza fejlődésére. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle 2007. Vol 2. (2) 119 – 124.

92. TANÁCS L. – GERŐ L. – KOVÁCS KRISZTINA (1993a): Műtrágyázás hatása őszi búzafajták terméshozamára, sütőipari és egyes beltartalmi tulajdonságaira. Élelmiszervizsgálati Közlemények. XXXIX. Kötet, 3. füzet, 214 - 219.

93. TANÁCS L. – MATUZ J. – GERŐ L. – KOVÁCS K. (1993b): Műtrágyázott őszi búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. Növénytermelés, 42. (6) 509 – 518.

 

Lantos Ferenc (2007): A kalcium növényélettani szerepének, jelentőségének vizsgálata a paprikatermesztésben, hiánytüneteinek visszaszorítása növénynemesítői eljárásokkal. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle 2007. Vol 2. (2). 125 – 129.

94. TANÁCS L. - GERŐ L. - KOVÁCS K. (1993): Műtrágyázás hatása őszi búzafajták terméshozamára, sütőipari és egyes beltartalmi tulajdonságaira. Élelmiszervizsgálati Közlemények. XXXIX. kötet. 3. füzet. 214-219.

95. TANÁCS L., - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS K. (1993): Műtrágyázott őszi búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. Növénytermelés. 42. (6) 509-518.

 

Csorba Renata (2008): Méhalkatú közösség (Hymenoptera: Apoidea) szerepe és változásai a hazai lucernások megporzásában és a magfogásban. Agrár- és vidékfejlesztési szemle. A SZTE MGK Tudományos folyóírata. 3. évfolyam 2008/2 szám, 143-149.

96. TANÁCS L. (1972): Méhalkatú rovarok (Hym. Apoidea) szerepe a Szeged környéki lucernásokban. – Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 99.

97. TANÁCS, L. (1974): The flower-visiting activity of Apoidea on lucerne (Hymenoptera, Apoidea). – Acta biol. Szeged. 20: 179-182.

98. TANÁCS, L. (1977): Flower-visiting bees in lucerne fields near Szeged. – Acta Agron. Acad. Sci. Hung. 26: 419-425.

99. TANÁCS, L. (1999): Die Bedeutung der Apoidea auf Luzernenfeldern in der näheren Umgebung von Szeged. Habilitációs és PhD. előadás összefoglalói, JATE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, 20/2. sz. 108-122.

100. TANÁCS L. – BENEDEK, P. (2004): Változások homoki és kötött talajú lucernások vadméh közösségeinek faji szerkezetében (Hymenoptera: Apoidea) a Nagy-alföld területén, az elmúlt évtizedekben. Növénytermelés. 3. 6. 599-615.

101. TANÁCS L. – BENEDEK P. – BODNÁR K. (2008): A hazai lucernásokat megporzó vadméh közösségek (Hymenoptera: Apoidea) diverzitásának és faji szerkezetének változásai az elmúlt évtizedekben. Növénytermelés. 52. 3.

 

Kocsisné Gráff Myrtill – Kukovics Sándor (2008): Két szánentéli kecsketelep összefüggésvizsgálata. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. A SZTE MGK Tudományos folyóírata. 3. évfolyam, 2008/2. szám, 113-120.

102. TANÁCS L. (2005): Élelmiszer-ipari nyersanyagismeret. Szaktudás Kiadóház, Budapest, 396.

 

Kristó I. – Csontos Emese – Pataki Viktoria – Petróczi I. M. (2008): Műtrágyázás hatása az őszi búza fajták vetőmagvizsgálati paramétereire. Agrár- és vidékfejlesztési szemle. A SZTE MGK Tudományos folyóirata. 3. évfolyam 2008/2. szám, 150-154.

103. TANÁCS L. - GERŐ L. - KOVÁCS K. (1993): Műtrágyázás hatása őszi búzafajták terméshozamára, sütőipari és egyes beltartalmi tulajdonságaira. Élelmiszervizsgálati Közlemények. XXXIX. kötet, 3. füzet. 214-219.

104. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS K. (1993): Műtrágyázott őszi búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. Növénytermelés. 42. (6) 509-518.

 

 

Mezei Z. – Győri Z. – Csapó J. (2008): Takarmány- és közepes minőségű búzafajták nyersfehérje- és aminosavtartalmának összefüggései mennyiség és minőség viszonyában. Debreceni Egyetem Agrártudományi Közlemények, 2008/32. 73-79.

105. TANÁCS L. – MATUZ J. – BARTÓK T. – GERŐ L. (1995): Effect of NPK fertilisation on the individual amino acid content of wheat grain. Cereal Research Communications, 23. 4. 403-409.

 

Pongráczné Barancsi Á. – Gonda V. – Paszternák F. – Véha A. (2009): Az őszi búzalisztek SMS2 texture analyserrel (Kieffer) végzett vizsgálata. Agrár és vidékfejlesztési szemle.4 évf. 1 szám CD melléklet. ISSN 1788-5345 CD melléklet.

106. TANÁCS L. – MATUZ J. – GERŐ L., - KOVÁCS K. (1993): Műtrágyázott őszi búzafajták sütőipari paramétereink alakulása. Növénytermelés 42. 3. 509-518.

107. TANÁCS L. – MATUZ J. – BARTÓK T. – GERŐ L. (1995): Effect of NPK fertilization on the individual amino acid content of whet gain. Cereal Reserch Communications, 23. 4. 403-409.

108. TANÁCS L. – GERŐ L. (2002): Fungiciddel kezelt két őszibúza-fajta sikértartalmának, terülésének és esésszámának alakulása. Növénytermelés, 51. 497-507.

Ágnes Pongráczné Barancsi – Z., Mezei – Z., Győri – P., Sipos (2009): Research on alveographical parameters of winter wheat (T. aestivum) varieties. Review of Faculty of Engineering Analecta Technica Szegedinensia. 11-16. ISSN 1788-6392

109. MATUZ, J. - KRISCH J. – VÉHA A. – PETRÓCZI, I. M. – TANÁCS L. (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic quality of winter wheat. Cereal Research Communication, 35: 2. 1193-1196.

110. TANÁCS, L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographical value of winter wheats. Cereal Research Communications, 35: 2. 1197-1200.

 

Pongráczné Barancsi Ágnes – Tarján Zsuzsanna (2009): Őszi búza lisztek (T. aestivum) Brabender extenzográfos meghatározása. Agrár- és vidékfejlesztési szemle. A SZTE MGK Tudományos folyóirata. 4. évfolyam 2009/2. szám, ….?

111. TANÁCS L. – MATUZ J. – BARTÓK T. – GERŐ L. (1995): Effect of NPK fertilization on the individual amino acid content of wheat grain. Cereal Research Communications, 23. 4. 403-409.

 

 

 

 

 

A hazai és külföldi konferencia előadások lektorált anyagai

Tóth Z. (2006): A kemizálás különböző változatainak hatása az őszi búza szemtermésére. XLVII. Georgikon Napok. Keszthely, 2005. szeptember 29-30. ISBN 963 9639 126 (CD-ROM).

1. TANÁCS L. – MATUZ J. – KOVÁCS K. – GERŐ L. (1994). A NPK műtrágyázás és az évjárat hatása a búzafajták sütőipari tulajdonságaira és fehérje tartalmára. Növénytermelés. 43. 4. 285 – 293.

2. TANÁCS L. – MATUZ J. – HAMPEL GY. – NAGY E. - né (1999): Peszticides állománykezelések hatása a búzafajták szemtermésének sikértartalmára és esésszámára. Növénytermelés 48. 5. 485-496.

3. TANÁCS, L. – J., MATUZ – L., GERŐ – I. M. PETROCZI (2005): Effects of NPK fertilizers and fungicides on the quality of bread wheat in different years. Cereal Research Communications. Vol. 33. 2-3 627-634.

 

Kristó I. (2008): Műtrágyázás hatása az őszi búza néhány vetőmagvizsgálati paraméterére. L. Georgikon Napok 50 th Georgikon Scientific Conference, Keszthely 2008. szeptember. 25. 5 oldalas kiadvány dolgozat CD-n. ISBN 978-963-9639-32-4

4. MATUZ, J.- JUDIT KRISCH – A., VEHA – I. M. PETROCZI – L., TANACS (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveografic quality of winter wheat. Cereal Research Communications, Vol. 35, No. 2. 1193-1196.

5. TANACS, L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographic value of winter wheats. Cereal Research Communications, Vol. 35, No. 2. 1197-1200.

6. TANÁCS L. - VÉHA A., - PETRÓCZI I. M. (2006): Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák nedvessikér-tartalom, valorigráfos és alveográfos vizsgálatai az évjáratok függvényében. Növénytermelés, 55. (5-6): 335-355

 

Véha A. - Gyimes E. (2004): Őszi búzák szemstruktúrájának agrofizikai és reológiai összefüggései. VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged, (6 th International Conference on Food Science Proceedings) 2004. május 20-21. ISBN 963 482 677 6 CD ROM.

7. TANÁCS L. – MATUZ J. – KOVÁCS KRISZTINA – GERŐ L. (1994): A NPK műtrágyázás és az évjárat hatása a búzafajták sütőipari tulajdonságaira és fehérje tartalmára. Növénytermelés, 43. 4. 285 – 293.

8. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS KRISZTINA (1994): A NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták valorigráfos minőségére. Növénytermelés 43.: 195-203.

9. TANÁCS L. – MATUZ J. – KOVÁCS KRISZTINA – GERŐ L. (1994): A NPK műtrágyázás és az évjárat hatása a búzafajták sütőipari tulajdonságaira és fehérje tartalmára. Növénytermelés, 43.: 285 – 294.

 

Z., Mezei – Ágnes Pongráczné Barancsi – Z., Győri – J., Csapó (2008): Connection of protein and amino acid content of different winter wheat varieties. International Conference on Science and Technique in the Agri-Food Business. ICoSTA2008 Conference, 2008. november 5-6. Szeged, Hungary ISBN 963 482 676 8

10. L., TANÁCS – J., MATUZ – T., BARTÓK – L., GERŐ (1995): Effect of NPK fertilization on the individual amino acid content of wheat grain. Cereal Research Communications, 23, 403-409.

 

Szabó P. B. – Véha A. (2008): Fajtabúzák reológiai, jellemzőinek meghatározása, kvázi statikus mérési eljárásokkal. International Conference on Science and Technique in the Agri-Food Business. ICoSTA2008 Conference, 2008. november 5-6. Szeged, Hungary ISBN 963 482 676 8

11. TANÁCS L. (2003): Élelmiszeripari nyersanyag- és áruismeret I. Élelmiszerek növényi eredetű nyersanyagai. Főiskolai tankönyv, Szeged, 200 old. ISBN 963 482 612 I

Ágnes Pongráczné Barancsi - Z., Mezei – Z., Győri (2008): Research on alveographical parameters of winter wheat (T. aestivum) varieties. International Conference on Science and Technique in the agri-food business. Pp. 1-5 ICoSTAF2008 Conference, Szeged, Hungary, 2008, november 5-6. ISBN 963 482 676 8

12. MATUZ, J. – JUDIT, KRISCH – A., VEHA – I., M., PETROCZI – L., TANACS (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic quality of winter wheat. Cereal Research Communications, 35: 2. 1193-1196.

13. TANACS, L. (2007): Seasonal and genopype effect on the alveographical of winter wheats. Cereal Research Communictions, 27. 4. 463-470.

 

Pongráczné B. Á. – Paszternák F. – Véha A. – Győri Z. (2009): Környezettudatos agrotechnikák alkalmazása az őszi búzatermesztésen (Use of Environment-friendly Agrotechnologies in Winter Wheat Grow), II. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia (Abstracts of the 2nd International Economic Conference, Kaposvár-University, Kaposvár – Hungary 2-3. ápril 2009.)

14. J. MATUZ – JUDIT KRISCH – A. VÉHA – I. M. PETRÓCZI – L. TANÁCS (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment ont he alveographic quality of winter wheat. VI. Alps-Adria Scientific Workshcop. Obervellach, Austria 2007. 1193-1196.

15. TANÁCS, L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographical value of winter wheats. Cereal Research Communications, 35:2. 1197-1200.

 

Ágnes Pongráczné (2009): Extensigraphical examinatations of winter wheat (T. aestivum) varieties. International Multidisciplinary Conference 8th Edition. Universitatea de Nord Baia Mare, Buletin Stiintific, Seria C. Volumul XXIII. Conferinta Internationala Multidisciplinara, Editia a VIII.-A. Baia Mare, ROMÁNIA, Nyiregyháza, UNGARIA, 21-22 mai 2009. Lucrári.

16. MATUZ, J. – KIRSCH J. .- VÉHA A. - PETRÓCZI, I. M. - TANÁCS, L. (2007): Effect of the fertilization and the fungizide treatment on the alveographic quality of winter wheat. Cereal Research Communications, 35. 2. 1193-1196.

17. Tanács, L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographical value of winter wheat. Cereal Research Communication, 35: 2. 1197-1200.

 

Sipos P. – Pongráczné Barancsi Ágnes – Tarján Zsuzsanna - Győri Z. (2009): Ősz búza fajták monőségstabilitásának vizsgálata tartamkísérletben. (Investigation of quality stability of winter wheat in long term field experiment). A Martonvásári tartamkísérletek 50 éve, Tartamkísérletek jelentősége a növénytermesztés fejlesztésében. Jubileumi tudományos komferencia Martonvásár, 2009. október 15.)

18. TANÁCS L. – VÉHA A. – PETRÓCZI I. M. (2006): Műtrágyával és fungicidekkel kezelt aestivum búzák nedvessikér-tartalom, valorigráfos és alveográfos vizsgálatai az évjáratok függvényében. Növénytermelés. 55. 5-6: 335-355.

19. TANÁCS L. – KRISCH JUDIT. – GERŐ L.- MONOSTORI T. – PETRÓCZI I. M. (2008): Effects of new type herbicides and crop year on gluten, rheological and falling number characteristics of winter wheat varieties. Cereal Research Communications, 36: 74-77.

Más osztály(ok) által elfogadott Tudományos folyóíratokban való idézettség

Avasi, Z. (1987): Flood as ecological perturbation of epigeic animal communities II. the effect of flood on ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae) Tiscia (Szeged) Vol. XXII.: 99-107.

1. TANACS L. (1979): Regeneration of the Apoidea insect fauna in the flood area, as a function of the ecological conditions. Tiscia (Szeged), 14.: 175-185.

Körmöczi, L. (1996): 30 years of the ecological journal Tiscia. - Tiscia (Szeged) 30.: 55-64.

2. TANACS, L. (1975): The Apoidea (Hymenoptera) of the Tisza-dam. Tiscia (Szeged), X. 55-60.

3. TANACS, L. (1979): Regeneration of the Apoidea insect fauna in the flood area, as a function of the ecological conditions. Tiscia (Szeged), 14.: 175-185.

4. TANACS, L. (1979): Protected areas of the flood plain of the lower-Tisza region, their Apoidea insect population and the connections of these with nutritive plants. Tiscia (Szeged), 22.: 109-119.

5. TANACS, L. (1987): The trend of the composition of the wild-bee population of anthropogenic effects in the biotopes of the Kisköre storage-tank region at the Tisza-valley. Tiscia (Szeged), 22.: 109-119.

 

 

Egyéb idézettség

Józan Zs. (1989): A Zselic méhszerű (Hymenoptera, Apoidea) faunájának alapvetése. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 34.: 81-92. Pécs.

1. TANÁCS L. (1986): A Tisza védőtöltés és hullámtér vadméh népességeinek ökológiai viszonyai. Kandidátusi értekezés, Szeged, 1-145 old.

Józan Zs. (1989): A Tihanyi Tájvédelmi Körzet fullánkos faunája (Hymenoptera, Aculeata) I. Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis. A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei, 8.: 79-85.

2. TANÁCS L. (1986): A Tisza védőtöltés és hullámtér vadméh népességeinek ökológiai viszonyai. Kandidátusi értekezés, Szeged, 1-145 old.

Jozan, Zs. (1990): The Scolioidea, Sphecoidea and Apoidea fauna of the Bátorliget Nature Reserves (Hymenoptera: Aculeata): The Bátorliget Nature reserves after forty years, 602 - 612.

3. TANÁCS L. (1986): A Tisza védőtöltés és hullámtér vadméh népességeinek ökológiai viszonyai. Kandidátusi értekezés, Szeged, 1-145 old.

 

Józan Zs. (1992): A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet Élővilága fullánkos hártyásszárnyú (Hymenoptera, Aculeata) faunájának alapvetése. Dunántúli Dolg. Term. Tud. Sorozat, 6.: 219-246., Pécs, 219-226.

4. TANÁCS L. (1986): A Tisza védőtöltés és hullámtér vadméh népességeinek ökológiai viszonyai. Kandidátusi értekezés, Szeged, 1-145 old.

 

Józan Zs. (1992): A Boróka-melléki tájvédelmi körzet élővilága. Somogyi Múzeumok Közleményei, Kaposvár, 7., 163-210.

5. TANÁCS L. (1986): A Tisza védőtöltés és hullámtér vadméh népességeinek ökológiai viszonyai. Kandidátusi értekezés, Szeged, 1-145 old.

 

Józan Zs. (1992): A Mecsek méhszerű faunája (Hymenoptera, Apoidea) Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 10 ., 11., 14., 16. old.

6. TANÁCS L. (1992): A vadméh fajok ökofaunisztikai vizsgálata a Tisza folyó mentén (Hymenoptera, Apoidea). Fol. ent. hung., 53.: 231-249.

 

Józan Zs. (1995): Adatok a tervezett Duna-Dráva Nemzeti Park fullánkos hártyásszárnyú (Hymenoptera, Aculeata) faunájának ismeretéhez. Dunántúli Dolg. Term. Tud. Sorozat 8.: 99-115., Pécs, 111 old.

7. TANÁCS L. (1992): A vadméh fajok ökofaunisztikai vizsgálata a Tisza folyó mentén (Hymenoptera, Apoidea). Fol. ent. hung. 53.: 231-249.

 

Józan Zs. (1996): A Baláta környék fullánkos hártyásszárnyú faunájának (Hym., Aculeata) alapvetése. - Somogyi Múzeumok Közleményei XII. (Különlenyomat). Kaposvár, 271, 276.

8. TANÁCS L. (1992): A vadméh fajok ökofaunisztikai vizsgálata a Tisza folyó mentén (Hymenoptera, Apoidea). Fol. ent. hung. 53.: 231-249.

 

Benedek P. (1996): Impact of changing agriculture on wild bees pollinating lucerne in Hungary. - Enlarged and completed version of a short paper presented at the 7th International Pollination Symposium (June 23-28, 1996, Lethbridge, Alberta, Canada)

9. TANÁCS L. (1972): Méhalkatú rovarok (Hym.: Apoidea) szerepe a Szeged környéki lucernásokban (Role of Apoids - Hym.: Apoidea - in lucerne fields of the Szeged area). Ph. Thesis, University of Sciences Szeged (JATE), Szeged (In Hungarian).

10. TANACS L. (1974): The flower-visiting activity of Apoidea on lucerne (Hymenoptera: Apoidea). Acta biol. Szeged, 20.: 179-182.

11. TANACS L. (1977): Flower-visiting bees in lucerne fields near Szeged. Acta Agron. Acad. Sci. Hung., 26.: 419-425.

 

P., Benedek. (1998): Ecological impact of changing agriculture on wild bees pollinating lucerne in Hungary. In: ICA Summer School 1997, “Agricultural Challenges and EU Enlargement” (Editors: A., Tenk, Z., Szabó, M., Goda), Pannon Univ. Agr.: Sci., Mosonmagyaróvár: 151-163.

12. TANÁCS L. (1972): Méhalkatú rovarok (Hym.:Apoidea) szerepe a Szeged környéki lucernásokban (Role of Apoids - Hym.: Apoidea - in lucerne fields of the Szeged area). Ph. Thesis, University of Sciences Szeged (JATE), Szeged (In Hungarian).

13. TANACS, L. (1974): The flower-visiting activity of Apoidea on lucerne (Hymenoptera: Apoidea). Acta Biol. Szeged, 20.: 179-182.

14. TANACS, L. (1977): Flower-visiting bees in lucerne fields near Szeged. Acta Agron. Acad. Sci. Hung., 26.: 419-425.

 

Józan Zs. (2000): Külső-Somogy méhszerű (Hymenoptera, Apoidea) faunája. Somogyi Múzeumok Közleményei XIV. 307-330.

15. TANACS L. (1981): The Apoid Fauna of the Hortobágy National Park. - In: Mahunka, S. (ed.) The fauna of the Hortobágy National Park. Akadémiai Kiadó, Budapest: 313-320.

16. TANÁCS L. (1992): A vadméh fajok ökofaunisztikai vizsgálata a Tisza folyó mentén (Hymenoptera, Apoidea). Folia ent. hung., 53.: 231-249.

 

Józan Zs. (2002): A Villányi-hegység fullánkos hártyásszárnyú (Hymenoptera, Aculeata) faunája. Dunántúli Dolg. Term. Tud. Sorozat, 10. 267-283.

17. TANÁCS L. (1992): A vadméh fajok ökofaunisztikai vizsgálata a Tisza folyó mentén (Hymenoptera, Apoidea). Folia ent. hung., 53.: 231-249.

 

Szentpétery Zs. - Hegedűs Z. - Jolánkai M. - Kassai K. (2002): Agrotechnikai tényezők hatása az őszi búza termésmennyiségére és minőségére. Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában. Növénytermesztés, Debrecen, 2002. április 11-12., 37- 42 old.

18. TANÁCS L. - MATUZ J. - PETRÓCZI I. M. - KOVÁCS ZSUZSANNA (2000): Vegyszeres állománykezelések hatása a búzafajták szemtermésének sikértartalmára, sikérterülésére és esésszámára. Növénytermelés, 49.: 487-499.

 

Gyori Z. – P., Sipos (2003): Effect of mineral fertilization on winter wheat quality. Conference Information: 2nd International Symposion on Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, OCT 09-11, 2003 Cluj Napoca, Romania. Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Vol. 59 - AGRICULTURE Book Series:BULLETIN OF THE UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ - NAPOCA Vol:59. 125-128.

19. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS KRISZTINA (1994): A NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták valorigráfos minőségére. Növénytermelés, Tom. 43. No. 3.: 195-203.

 

Szentpétery Zs. – Jolánkai M. – Szőlősi G. – Hegedűs Z. – Sófalvi Zsuzsanna (2004): Növényvédőszerek élelmiszerminőségi kockázatai. XI. Primer prevenciós fórum. „A kockázatkommunikáció szerepe a prevencióban” Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, Fodor terme. Előadáskivonat. Budapest, 2004. május 20.

20. TANÁCS L. – MATUZ J. – BALOGH CSILLA – ÁCS P.-né (2000): Peszticides állomány kezelések hatása a búzafajták termésének valorigráfos minőségére. Növénytermelés, 49. (1-2.): 27-39.

21. TANÁCS L. – MATUZ J. – PETRÓCZI I. M. – KOVÁCS ZSUZSANNA (2000): Vegyszeres állomány kezelések hatása a búzafajták szemtermésének sikértartalmára, sikérterülésére és esésszámára. Növénytermelés, 49.: 487-499.

22. TANÁCS L. – SOÓS J. (2001): Vegyszeres állomány kezelések hatása az őszibúza-fajták szemtermésének valorigráfos értékeire. Növénytermelés, 50. (2-3.): 153-162.

23. TANÁCS L. – SOÓS J. – GERŐ L. (2001): Herbiciddel és fungiciddel kezelt búzaállományok valorigráfos paramétereinek alakulása. Növénytermelés, 50.: 531-543.

 

Szemtpétery Zs. – Jolánkai M. – Percze A. – Szőllősi G. (2005): Késői posztemergens gyomírtás hatásának komplex vizsgálata búzánál. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Nr. 24. Előadás kivonat. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, Agrártudományok Osztálya, Agrár-Műszaki Bizottság, Gödöllő.

24. TANÁCS L. - MATUZ J. – HAMPEL GY. – NAGY E.-né (1999): Peszticides állomány kezelések hatása a búzafajták szemtermésének sikértartalmára és esésszámára. Növénytermelés, 48.: 485-497.

25. TANÁCS L. – MATUZ J. – BALOGH CSILLA – ÁCS P.-né (2000): Peszticides állomány-kezelések hatása a búzafajták termésének valorigráfos minőségére. Növénytermelés, 49. 1-2.: 27-39.

26. TANÁCS L. – MATUZ J. – PETRÓCZI I. M. – KOVÁCS ZSUZSANNA (2000): Vegyszeres állománykezelések hatása a búzafajták szemtermésének sikértartalmára, sikérterülésére és esésszámára. Növénytermelés, 49.: 487-499.

 

Pongráczné Barancsi Ágnes – Mezei Z. – Győri Z. – Sipos P. – Boros N. (2008): Szegedi őszi búza fajták alveográfos mutatói. XIV. Ifjusági Tudományos Fóum, Keszthely 2008. április 03. ISBN 978 968-9689-24-9

27. MATUZ, J. – JUDITH, KRISCH – A., VÉHA – I, M. PETRÓCZI – L., TANÁCS (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic quality of winter wheat. Cereal Research Communication. 35. 2: 1193-1196.

Pongráczné Barancsi Ágnes – Mezei, Z. (2008): Környezetkimélő agrotechnikák alkalmazása a búzatermesztésben. XIV. Nemzetközi környezetvédelmi és vidékfejlesztési diákkonferencia, Mezőtúr, 2008. július 2-4.

28. MATUZ, J. – JUDITH, KRISCH – A, VEHA – I. M. PETROCZI – L., TANACS (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic guality of winter wheat. VI. Alps - Adria Scientific Workshop. Obervellach, Austria 2007. 1193-1196.

 

Pongráczné Barancsi Ágnes (2008): A minőségi búza termesztés környezetkímélő agrotechnikai szintjei. VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Mezőtúr, 2008. október 16-17. Összefoglalók. Kiadó Typhographer Ronin Rol Bt. Törökszentmiklós. 364-368.

29. MATUZ, J., – JUDITH, KRISCH – A., VEHA – I. M. PETROCZI – L. TANACS (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic quality of winter wheat. VI. Alps-Adria Scientific Workshop. Oberwellach, Austria 2007. 1193-1196.

30. TANACS, L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographical value of winter wheats. Cereal Research Communications, 35:2. 1197-1200.

 

Pongráczné Barancsi Ágnes (2008): Környezetkimélő agrotechnikai modellek az őszi búza termesztésben. (Poszter) A Magyar Tudomány Ünnepe 2008. A Környzet Reneszánsza a Tudományban és a Nevelésben c. Konferencia. Kiadvány, 132-135. Sopron, 2008. november 20-21.

31. MATUZ, J. – JUDITH, KRISCH – A., VEHA – I., M., PETROCZI – L., TANACS (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic quality of winter wheat. VI. Alps-Adria Scientific Workshop. Obervellach, Austria 2007, 1193-1196.

 

Mezei, Z. – Boros, N. – Pongráczné Barancsi Ágnes – Győri, Z. – Csapó, J. (2008): Takarmány- és közepes minőségű búzafajták nyersfehérje- és aminosavtartalmának összefüggései. XIV. Ifjusági Tudományos Fórum, 2008. április 3., Keszthely, Konferencia anyag.

32. TANACS, L. – J., MATUZ – T., BARTOK – L., GERO (2008): Effect of NPK fertilization on the individual amino acid content of wheat grain. Cereal Research Communications. 23. 4. 403-409. 

 

Mezei, Z. – Agnes Pongraczne Barancsi – Z., Gyori – J., Csapo (2008): Connection of protein and amino acid content of different winter wheat varieties. International Scientific Conference on cereals – their products and processing. October 27-28, 2008, Debrecen, Hungary, (Abstract book) 133-137. ISBN 978-963-9732-38-4

33. TANACS, L. – J., MATUZ – T., BARTOK – L., GERO (1995): Effect of NPK fertilization on the individual amino acid content of wheat grain. Cereal Research Communications, 23, 403-409.

 

Pongráczné Barancsi, Á. – Paszternák, F. – Véha, A. – Győri, Z. (2009): Környezettudatos agrotehnikák alkalmazása az őszi búzatermesztésen (Use of enviroment-friendly agrotechnologies in winter wheat grow). II. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia (2nd International Economic Conference, Kaposvár Universíty, Kaposvár – Hungary, 2-3 April 2009. ISBN 978 963 9821 07 1

34. MATUZ, J. – JUDITH. KRISCH – A. VEHA – I. M. PETROCZI – L. TANACS (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic qulity of winter wheat. VI. Alps-Adria Scientifif Wotkshop. Obervellach, Austria 2007. 1193-1196.

35. TANACS, L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographical value of winter wheats. Cereal Research Communictions, 35:2. 1197-1200.

 

Pongraczné Barancsi A. – Gonda V. – Paszternak F. – Mezei Z. – Gyori Z. (2009): Őszi búza lisztek brabender és SMS2 TA extenzográffal végzett vizsgálata. – XV. ITF, 2009. ápr. 16. Keszthely

36. TANACS L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographical value of winter wheats. Cereal Research Communications, 35: 2. 1197-1200.

 

Pongráczné Barancsi Ágne - Tarján Zsuzsanna – Boros Norbert (2010): Extenzográf alkalmzása a búza minősítésben 3. rész, Sütőiparosok, pékek. LVII. Évfolyam, 2. szám. 2010. 34-39.

37. Tanács, L.-Matuz J., Gerő L., Kovács K. (1993): Műtrágyázott őszi búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. Növénytermelés, 42. 3. 509-518.

 

38. Tanács L. – Matuz J. – Bartók T. – Gerő L. (1995): Effect of NPK fertilisation ont he individual amino acid content of wheat grain. Cereal Research Communications, 23. 4. 403-409.

 

39. Tanács L. – Gerő L. (2002): Fungiciddel kezelt két őszibúza-fajta sikértartalmának, terülésének és esésszámának alakulása. Növénytermelés, 51. 497-507.

 

 

Könyvekben, könyvrészletekben, jegyzetekben való idézettség

Gaskó Béla (1999): A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE, Természettudományi tanulmányok, STUDIA NATURALIA, Szeged, 1999.

1. TANACS, L. (1979): Regeneration of the Apoidea insect fauna in the flood area, as a function of the ecological conditions. Tiscia (Szeged), 14.: 175-185.

Józan Zs. (2002): Scolioidea, Sphecoidea and Apoidea (Hymenoptera) from the Fertő-Hanság National Park. The fauna of the Fertő-Hanság National Park, 597-616.

2. TANÁCS L. (1986): A Tisza védőtöltés és hullámtér vadméh népességének ökológiai viszonyai. (Ecological conditions of the Apoid populations on the embankment and in the inundation area of the Tisza.) Dissertation for candidate degree, Szeged, 145.

 

Körmöczi L. - Margóczi Katalin - Gallé L. (2003): Élőhely-típusok, életközösségek és térképezésük a Tisza-völgy hazai szakaszán. In: A Tisza és vízrendszere (szerk.:Teplán István). Akad. Kiadó, Budapest.

3. TANACS L. (1979): Regeneration of the Apoidea insect fauna in the flood area, as a function of the ecological conditions. Tiscia (Szeged), 14.: 175-185.

4. TANACS L. (1979): Protected areas of the flood plain of the lower-Tisza region, their Apoidea insect population and the connections of these with nutritive plants. Tiscia (Szeged), 22.: 109-119.

5. TANACS L. (1987): The trend of the composition of the wild-bee population of anthropogenic effects in the biotopes of the Kisköre storage-tank region at the Tisza-valley. Tiscia (Szeged), 22.: 109-119.

 

Szentpétery Zs. (2005): Állattenyésztési alapismeretek. Agrobiológia II. Egyetemi jegyzet, Gödöllő.

6. TANÁCS L. (2005): Élelmiszer-ipari nyersanyagismeret. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. 396 old.

 

Nagy Elemérné (2005): Interaktív multimédiaprogram Dr. Tanács Lajos: Élelmiszer-ipari nyersanyagismeret könyvéhez, SZTE SZÉF, Szeged, 200. www.szef.u-szeged.hu/távokt ISBN 963482742 X

7. TANÁCS L. (2005): Élelmiszer-ipari nyersanyagismeret. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. 396 old.

 

Gaskó B. (2006): Csongrád megye természetes és természetközeli élőhelyeinek védelméről II. Studia Naturalia 4. Szeged

8. TANÁCS L. (1977): Az ásotthalmi Kiss Ferenc Emlékerdő és a zsombói erdő méhalkatú faunája. Fol. ent. hung., 30.: 147-152.

Móczár László (2006): Tudós tanárok, tanár tudósok, Móczár Miklós. Szerk.: Jáki László, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum ISSN 1586-0450 ISBN 963 9315958, 95 old.

9. TANACS L. (1985): Melitta moczari sp. n., eine neue Art aus Ungarn (Hymenoptera: Melittidae). Fol. ent. hung. 46.: 175-176.

 

10. Állati termékek feldolgozása I. Tejgazdaság és Tejipari Technológia. Egyetemi jegyzet. Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Debrecen, ISBN963 9274 933.

10. TANÁCS L. (2005): Élelmiszer-ipari nyersanyagismeret. Szaktudás Kiadó Ház, 2005.

Lantos Ferenc (2007): A kalcium növényélettani szerepének, jelentőségének vizsgálata a paprikatermesztésben, hiánytüneteinek visszaszorítása növénynemesítői eljárásokkal. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. A SZTE Tudományos Folyóirata, 2. évfolyam, 2007. Vol 2. (2). 125 – 129.

11. TANÁCS L. (2005): Élelmiszer-ipari nyersanyagismeret, Szaktudás kiadó Ház, Budapest, 396.

 

Lantos F. (2008): A kalcium növényélettani szerepének, jelentőségének vizsgálata a paprikatermesztésben. A hiánytünetek visszaszorítása növénynemesítői eljárásokkal. Agrár- és vidékfejlesztési szemle. A SZTE Tudományos folyóírata. 3. évfolyam 2008/2 szám, 163 – 168.

12. TANÁCS L. (2005): Élelmiszer-ipari nyersanyagismeret. Szaktudás Kiadóház, Budapest, 396.

 

Lantos Ferenc (2009): Kertészeti jegyzet. II. Gyümölcstermesztés. Főiskolai jegyzet. SZTE MGK, Hódmezővásárhely. 86 old.

13. TANÁCS L. – SZABÓ L.-né. (1990): Mezőgazdasági anyagismeret. I. KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kari jegyzet, Szeged 164 old.

14. TANÁCS L. (2005): Élelmiszer-ipari nyersanyagismeret. Szaktudás Kiadóház, Budapest 396 old.

 

Lantos F. (2009): Kertészeti jegyzet III. Szőlészeti jegyzet. Főiskolai jegyzet. SZTE MGK, Hódmezővásárhely, 62 old.

15. TANÁCS L. (2005): Élelmiszer-ipari nyersanyagismeret. Szaktudás Kiadóház, Budapest, 396.

16. TANÁCS L. (2011): Borászat. Főiskolai jegyzet, Hódmezővásárhely, 145 old

 

Biacs P. –Szabó G.-Szendrő P.-Véha A. (2010): Élelmiszer-technológia mérnököknek. Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, ISBN 978-963-306-017-9, Generál Nyomda Kft., Szeged

17. TANÁCS L. (2005): Élelmiszer-ipari nyersanyagismeret. Szaktudás Kiadóház, Budapest 396 old.

 

Társszerzői idézettség

Matuz, J., - T., Bartók – S., K. Morocz – L., Bóna (2000): Structure and potential allergenic character of cereal proteins – I. Protein content and amino acid composition. Cereal Research Communications, 28 (3): 263-270.

1. TANACS, L. – T., BARTOK – J., MATUZ – KRISZTINA KOVACS – L., GERŐ – I., HARMATI (1992): Effect of NPK fertilization on the amino acid composition of wheat seeds I. Cereal Research Communications, Vol. 20. (3-4.): 257-262.

2. TANACS, L. – J., MATUZ – T., BARTOK – L., GERŐ (1995): Effect of NPK fertilization on the individual amino acid content of wheat grain II. Cereal Research Communications, Vol. 23. No. 4.: 403-409.

Cseuz, L. – J., Matuz – Erika Acs – P., Fonad – J., Falusi (2008): Changes in bread-making quality of Szeged wheat cultivars due to the differences in location and year effects. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. Stara Lesna, Slovakia. 131-134.

3. MATUZ, J. – JUDITH, KRISCH – A., VÉHA – I., M., PETRÓCZI – L., TANÁCS (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic quality of winter wheat. Cereal Research Communications 35 (2): 1193-1196.

 

Petroczi, I., M. – Zsuzsa Kovács – L., Bona (2008): Influances of agronomical factors on the yield and quality of winter wheat. VII. Alps-Adria Scientific Workshop 2008. Stara Lesna, Slovakia. 1799-1802.

4. MATUZ, J. – JUDITH, KRISCH – A., VEHA – I., M., PETROCZI – L., TANACS (2007): Effect on the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic quantity of winter wheat, Cereal Research Communications, 35: 2. 1193-1196.

Peterné Acs – J., Matuz – Z., Kertesz – L., Cseuz – L., Bona – J., Falusi – Zsuzsa Kovacs – Erika Davidhazi (2008): Determining the quality of wheat varieties bred in Szeged in terms of pannon quality criteria. International Conference on Science and Technique in the agri-food business. ICoSTAF2008 Conference, Szeged, Hungary, 2008, november 5-6. ISBN 963 482 676 8

5. MATUZ, J. – JUDITH KRISCH – A., VEHA – I. M. PETROCZI – L. TANACS (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic quality of winter wheat. Cereal Research Communications. 35. 2. 1193-1196.

Erzsébet Gábor and Judith Krisch (2008): Antioxidant activity and antimicrobial effect of Sea buckthorn. International Conference on Science and Technique in the agri-food business. ICoSTAF2008 Conference, Szeged, Hungary, 2008, november 5-6. ISBN 963 482 676 8

6. GÁBOR, ERZSÉBET – I., M., PETROCZI, I. M. – L., TANACS (2006): Antioxidant activity of grains. Cereal Research Communications, 34, 1255-1260.

 

 

Tudományos disszertációkban való idézettség

Győri Z. (1998): Debrecen, MTA Doktori disszertáció.

1. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS KRISZTINA (1994): A NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták valorigráfos minőségére. Növénytermelés, 43.: 195-203.

2. TANÁCS L. - MATUZ J. - KOVÁCS KRISZTINA - GERŐ L. (1994): A NPK műtrágyázás és az évjárat hatása a búzafajták sütőipari tulajdonságaira és fehérje tartalmára. Növénytermelés, 43.: 285-294.

 

Szilágyi Szilárd (2003): Műtrágyázás hatása a búzaliszt minőségére, összefüggés vizsgálatok a minőségi mutatók között. PhD. Doktori disszertáció., Debreceni Egyetem, ATC., MTK.

3. TANACS L. - T., BARTOK - J., MATUZ - KRISZTINA KOVACS - L., GERO - I., HARMATI (1992): Effect of NPK fertilization on the amino acid composition of wheat seeds. Cereal Research Communications, 20. (3-4.): 257-262.

4. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS KRISZTINA (1993): Műtrágyázott őszi búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. Növénytermelés, 42.: 509 - 518.

5. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS KRISZTINA (1994): A NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták valorigráfos minőségére. Növénytermelés, 43.: 195-203.

6. TANÁCS L. - MATUZ J. - KOVÁCS KRISZTINA - GERŐ L. (1994): A NPK műtrágyázás és az évjárat hatása a búzafajták sütőipari tulajdonságaira és fehérje tartalmára. Növénytermelés, 43.: 285-293.

7. TANACS L. - J., MATUZ - T., BARTOK - L., GERO (1995): Effect of NPK fertilization on the individual amino acid content of wheat grain. Cereal Research Communications, 23. (4.): 403-409.

8. TANÁCS L. - CSATLÓS I. - DANKÓ STELLA (1997): Herbicidkezelt őszibúza-fajták szermaradvány-vizsgálata. Növénytermelés, 46.: 235-244.

9. TANÁCS L. - SZABÓ G. - CSATLÓS I. - DANKÓ STELLA (1997): Fungiciddel kezelt őszibúza-fajták szermaradvány-vizsgálata. Növénytermelés, 46.: 383 - 399.

10. TANÁCS L. - MATUZ J. - BARTÓK T. - GERŐ L. (1997): A NPK-műtrágyázás hatása a búza szemtermésének aminosav-összetételére. Növénytermelés, 46.: 43-51.

 Markovics Erzsébet (2004): Őszibúza lisztek sütési tulajdonságainak összefüggés vizsgálata. Ph.D. (Doktori disszertáció), Debreceni Egyetem, ATC.

11. TANÁCS L. – MATUZ J. – GERŐ L. – KOVÁCS KRISZTINA. (1993): Műtrágyázott búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. Növénytermelés, 42.: 500-518.

12. TANÁCS L. – MATUZ J. – KOVÁCS KRISZTINA. – GERŐ L. (1994): A NPK műtrágyázás és az évjárat hatása a búzafajták sütőipari tulajdonságaira és fehérjetartalmára. Növénytermelés, 43.: 285-293.

Sipos Péter (2006): Az őszi búza minőségére ható tényezők számszerűsítése. PhD. disszertáció., Debreceni Egyetem, ATC.

13. TANÁCS L. - MATUZ J. – GERŐ L. – KOVÁCS KRISZTINA (1993): Műtrágyázott őszi búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. Növénytermelés, 42. 3. 509 – 518.

14. TANÁCS L. – MATUZ J. – GERŐ L. – KOVÁCS KRISZTINA (1994): A NPK műtrágyázás és évjárat hatása a búzafajták valoigráfos minőségére. Növénytermelés, 43. 3. 195-203.

15. TANÁCS L. – GERŐ L. (2002): Fungiciddel kezelt két őszibúza-fajta sikértartalmának, terülésének és esésszámánsk alakulása. Növénytermelés, 51. 497 – 507.

 Kristó István (2008): Szegedi őszi búza fajták termőképesség vizsgálata eltérő termesztési körülmények között (Doktori (Ph.D) értekezés. Gödöllő, SZIE

16. MATUZ, J. – KRISCH JUDIT – A., VEHA – I. M. PETROCZI – L., TANACS (2007): Effect of the fertilization and the fungicide treatment on the alveographic quality of winter wheat, Cereal Research Communications, 35. (2) 1193-1196.

17. TANÁCS L. – GERŐ L. – KOVÁCS K. (1993a): Műtrágyázás hatása őszi búzafajták terméshozamára, sütőipari és egyes beltartalmi tulajdonságaira. Élelmiszervizsgálati Közlemények, XXXIX. kötet, 3. füzet, 214-219.

18. TANÁCS L. – MATUZ J. – GERŐ L. – KOVÁCS K. (1993b): Műtrágyázott őszi búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. Növénytermelés, 42. (6) 509-518.

19. TANÁCS L. – SOÓS J. – GERŐ L. (2001): Herbiciddel és fungiciddel kezelt búzaállományok valorigráfos paramétereinek alakulása. Növénytermelés, 50. (5) 531-543.

20. TANÁCS L. – GERŐ L. – SOÓS J. – PETRÓCZI I. M. – (2003): Gyomírtószeres állománykezelések és az évjárat hatása a búzafajták szemtermésének sikértartalmára, sikérterülésére és esésszámára. Növénytermelés, 52. (6) 623-635.

21. TANACS L. – J., MATUZ – L., GERO – I. M. PETROCZI (2005): Effect of herbicides and crop years on the quality of winter wheat varieties. Cereal Research Communications, 33. (4) 801-808.

22. TANÁCS L. – VÉHA A. – PETRÓCZI I. M. (2006): Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák nedves sikértartalom, valorigráfos és akveográfos vizsgálatai az évjáratok függvényében. Növénytermelés, 55. (5-6) 335-355.

23. L. TANACS, L. (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographic value of winter wheats. Cereal Research Communications, 35., (2) 1197-1200.

 

Pongráczné Barancsi Ágnes (2009): Őszi búzafajták (Triticum aestivum) extenzográfos és alveográfos paramétereinek vizsgálata. (Doktori Ph.D) értekezés. Debreceni Egyetem, ATC.

24. TANÁCS L. - MATUZ J. - GERŐ L. - KOVÁCS, K. (1993) Műtrágyázott őszi búzafajták sütőipari paramétereinek alakulása. Növénytermelés, 42. 3. 509-518.

25. TANÁCS L. - MATUZ J. - BARTÓK T. - GERŐ L. (1995): Effect of NPK fertilisation on the individual amino acid content of wheat grain. Cereal Research Communications, 23. 4. 403-409.

26. TANÁCS L. - GERŐ L. (2002): Fungiciddel kezelt két őszibúza-fajta sikértartalmának, terülésének és esésszámának alakulása. Növénytermelés, 51. 497-507.

27. L., TANACS (2007): Seasonal and genotype effect on the alveographical value of winter wheats. Cereal Research Communications, 35: 2. 1197-1200.